1899: SLAG BY WILLOWGRANGE

KULTUURDAGBOEK 23 NOVEMBER

Lees volledig by Kultuurdagboek

Die aanleiding tot die slag by Willowgrange in Natal was 'n poging wat die Britse bevelvoerder, genl-maj HPT Hildyard, aangewend het om 'n ongeveer 260 meter hoë kop, Brynbella-heuwel, te verower om daardeur die Republikeinse magte by Mooirivier vas te keer. Gevolglik het Hildyard aan lord Kitchener opdrag gegee om die heuwel wat met Boere-artillerie beset was, gedurende die nag te verower.

Die stormloop was ondanks gure weersomstandighede vir die Britte suksesvol, en die Boeremagte is verdryf.

Krugerdorpse burgers, gewek deur die lawaai, het vroeg die daaropvolgende môre, gelei deur kmdt Potgieter en later genl Louis Botha, 'n teenaanval begin. Vanweë ondoeltreffende ondersteuning moes die Britse magte uiteindelik met aansienlike verliese die aftog blaas en na Estcourt terugkeer.

Hierdie veldslag was een van die laastes waar die Republikeinse magte offensief opgetree het – hierna sou hulle hoofsaaklik defensief opereer.