1899: SLAG BY STORMBERG

KULTUURDAGBOEK 10 DESEMBER

Lees volledig by Kultuurdagboek

Hierdie slag was een van die belangrikstes in die verloop van die Tweede Vryheidsoorlog, nie om wat werklik gebeur het nie maar omdat dit deel was van wat die Britte hul Swart Week genoem het.

Uit militêre oogpunt was dit 'n skermutseling, amper 'n geveg, maar 'n volwaardige slag was dit nie. Wat wel van belang is, is dat 'n handjievol Boere byna 'n derde van 'n Britse leër gevange geneem het, en dat hul aanvoerder, genl sir WF Gatacre, wat voor hierdie slag bestempel is as "one of the ablest of British officers" se reputasie só 'n knou toegedien is dat hy met sy tweede flater uit die Britse leër ontslaan is.

Stormberg het 'n wêreldwye sensasie veroorsaak en was 'n besondere besieling vir die Boerevolk. Dit is een van die hoogtepunte in die geskiedenis van Noordoos-Kaapland, veral ook omdat so baie Kaapse Kolonialers daarin betrokke was. Dit is een van Stormberge se verhale wat die verbeelding steeds aangryp, veral die menigte legendes wat mettertyd daarom geweef is. Dit het ook destyds die Boere se besetting van Stormberg-stasie, op die hoofspoorlyn van Oos-Londen na Bloemfontein, só versterk dat hulle dit slegs ontruim het om genl Piet Cronjé in sy penarie by Paardeberg, te gaan uithelp.