KULTUURDAGBOEK 21 DESEMBER

Die Kitchener-memorandum oor die oprigting van konsentrasiekampe, wat die dood van ongeveer 28 000 vroue, kinders en grysaards tydens die Tweede Vryheidsoorlog gedurende 1899-1902 tot gevolg gehad het, is op hierdie dag in 1900 uitgereik.

Owen Lanyon, of Ouwyn Langjan soos daar gespot is, die Britse administrateur van Transvaal, kondig op hierdie dag in 1880 krygswet in Transvaal af.