1952: AANVANG VAN RIEBEECKFEES

KULTUURDAGBOEK 5 JANUARIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

Die amptelike opening van die Van Riebeeckfees waarmee die 300-jarige bestaan van die blanke nasie in Suid-Afrika herdenk is, het op Ohrigstad plaasgevind. As hoofspreker het opgetree dr DF Malan, wat by dié geleentheid gesê het dat die doel van die fees eenheid onder alle groepe in Suid-Afrika sal wees. Op sy teken het die Voortrekkers en die Boy Scouts, onderskeidelik die verteenwoordigers van die Afrikaanssprekende en die Engelssprekende jeug, die fees laat begin deur vreugdevure in al die stede aan te steek en die kerkklokke te laat lui.

Op die oggend van 5 Januarie het die eerste poskoets van Ohrigstad af vertrek na Kaapstad, waar die fees op 6 April 1952 sy hoogtepunt bereik het. Daar was sewe poskoetse wat van verskillende vertrekpunte en langs verskillende weë na Kaapstad gereis het om op hierdie wyse die boodskap van vriendskap en eenheid dwarsoor die land te span.