1826: OUDSTE PROEWE VAN AFRIKAANSE BRIEWE

KULTUURDAGBOEK 7 JANUARIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

Op hierdie datum het die eerste blad – 'n weekblad wat in die Hollandse taal aan die Kaap uitgegee is – verskyn. Sy naam was De Verzamelaar, sy redakteur J Suaso de Lima (1791 – 1858) van Kaapstad.

De Lima wou nuttige, leersame en vermaaklike leesstof verskaf. Vir die koddigheid is onder meer gesorg deur 'n aantal briewe wat die redakteur self onder skuilname in die Biedermeier-styl geskryf het en wel in 'n taal wat ons vroeë Afrikaans kan noem – soos gepraat deur die gegoede stand buitemense.

Die eerste is van Jan Tanoe van Poppetjeskloof op 1 Julie 1826, waarin hy grappig kla oor die geblaf van die strandhonde snags. Jan Hennepikker van Waterschildpadskuyvallei kla oor die lang adresname van veldkornette – as hulle korter was kon 'n kalbas ink per jaar bespaar word. Die doktersvrou, Grietjie Geldenaar, is ontevrede oor die gebrek aan kleingeld.

Die briewe was inderdaad vermaaklik, veral die twee van die modesugtige jong plattelandse nooi Mietjie, wat in Kaapstad kuier.