1866: NHK POTCHEFSTROOM INGEWY

KULTUURDAGBOEK 24 JANUARIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

Op hierdie dag is die teenswoordige kerkgebou van die Ned. Hervormde gemeente Potchefstroom deur ds. Dirk van der Hoff ingewy. Die hoeksteen was al op 20 Oktober 1859 gelê, maar binnelandse onrus het die voltooiing van die gebou vertraag.

Die plegtige inwyding is destyds ook bygewoon deur die President en die hele Volksraad, wat selfs sy sitting opgeskort het om die feesviering te kan bywoon. In die kerkgebou is 'n pragtige geelhoutpreekstoel wat in Natal gemaak is, terwyl die huidige orrel in 1891 in die kerkgebou geplaas is. Die banke, plafon en beligting dateer ook uit hierdie tyd. In 1965 is hierdie kruiskerk, die oudste kerkgebou in Transvaal, tot 'n historiese monument verklaar. So word hierdie pragtige voorbeeld van ons vroeë kerkboukuns bewaar.