1938: NEDERLAND EN SUID-AFRIKA

KULTUURDAGBOEK 31 JANUARIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

In hierdie Eeufeesjaar van die Afrikaner toe hy die Groot Trek herdenk het, is kroonprinses Beatrix van die Neder­lande gebore. Die Afrikanervolk het in sy eie jubeling saam met die Nederlandse vorstehuis gejuig, want oor en weer is besef dat daar altyd bindinge tussen ons as Dietse eenhede sal bestaan. Dit was immers koningin Wilhelmina, ouma van Beatrix, wat in Oktober 1900 aan Paul Kruger die Gelderland beskikbaar gestel het om hom na Europa uit Britse vyands­hande te vervoer. Dit was Nederlanders wat in die Engelse Oorlog aan Boerekant geveg, ons saak in Europa bepleit en noodhulp aan ons Konsentrasiekampvolk verleen het.

Die Oranjehuis is in ons Oranjerivier se naam bevestig. Met die vloedramp in Nederland en BelgiĆ« in 1953 her die FAK die inisiatief geneem om aan 'n stamland Christelike bystand te verleen, maar tegelyk ook kultuurbande te bevestig. Van 1952 tot 1977 het 'n kulturele uitruilverdrag tussen ons en Nederland bestaan. Met die Van Riebeeckfeeste van 1952 is weer sterk aan ons Nederlandse betrokkenheid gedink. Deur jare heen is op Afrikaanse tydskrifte vir leeskamers in Neder­land ingeteken.

Die FAK het bly pleit dat die Nederlanders in Suid-Afrika ten minste 6 April saam met die Afrikaner moet vier. Volksgroepe en kore van die Afrikaner het steeds ook in Diets-Europa opgetree. In 1967 het die FAK die herstel van die Van Riebeeckwoning in Culemborg gesteun en in 1971 die pragtige besoekersboeke aldaar voorsien, dus alles dinge wat die Dietse bande beklemtoon.