1488: DIAS LAND IN MOSSELBAAI

KULTUURDAGBOEK 3 FEBRUARIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

Dias se karvele kon nie deur die sterk suidoostewind vaar nie, en met 'n roete-aanpassing het hulle om Kaappunt gevaar.

Dias se geselskap het òf by Visbaai òf Mosselbaai hul eerste tree op die suidkus van Afrika gegee. Hier het die eerste skermutseling tussen Westerling en die Hottentotte plaasgevind. Daarna het die twee skepe verder in 'n oostelike rigting gevaar tot by die Bahia da Lagoa (lagune), die baai wat nou Algoabaai heet. Hier wou Dias se matrose omdraai maar Dias het hulle oortuig om nog verder te vaar.

By die Infanterivier – Groot Visrivier, of Kowie- of Keiskammarivier, het hierdie ekspedisie omgedraai met die wete dat hulle die vernaamste versperring op die seeweg na die ryk Ooste baasgeraak het.

Op hulle terugreis het hulle op verskillende plekke 'n padrao of klipkruis opgerig. Die oudste teken van die Europese aanraking met Suid-Afrika is by Kwaaihoek, wes van die Boesmansriviermond, in 1938 ontdek.