1862: C.W.H. KÖHLER – STIGTER KWV

KULTUURDAGBOEK 7 FEBRUARIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

Charles William Henry Kohler is op Calvinia gebore. Ná sy skoolopleiding in Kaapstad het hy as tandarts gepraktiseer, maar met die ontdekking van goud verhuis hy in 1886 na die Witwatersrand, waar hy betrokke was by die stigting van verskeie suksesvolle mynmaatskappye.

Ná ‘n besoek aan Europa en Amerika in 1889 vestig hy hom op die plaas Riverside, naby Simondium. As Boer het hy hom deur twee beginsels laat lei — enersyds dat slegs produkte van gehalte verseker is van 'n toekoms, en andersyds dat die swak ekonomiese posisie van die wynboere alleen opgelos kan word deur doeltreffende organisasie.

Plaaslik neem hy spoedig die leiding in die georganiseerde landbou deurdat hy eers tot sekretaris en later tot voorsitter van die beweging gekies word.

Gedurende 1909 het Köhler in verset gekom teen die hoë aksyns- en beperkende wetgewing met betrekking tot die wynbedryf. Na 'n mislukte poging op 14 April 1909 om deur middel van 'n straatoptog na die Parlementsgebou in Kaapstad die wynboere se ontevredenheid onder die aandag van John X. Merriman te bring, word die Wynhandelaars- en Wynboerevereniging gestig, met Köhler as voorsitter. Hierdie vereniging, gestig met die doel om die pryse van wyn en brandewyn vas te stel en in die algemeen die belange van die wynbedryf te bevorder, misluk egter vanweë interne verdeeldheid.

Daarna begin Köhler die gedagte van ‘n koöperasie bepleit, en dit loop uit op die stigting van die Koöperatiewe Wijnbouwers Vereniging van ZA Bpkt. (KWV) in 1918, met Köhler as eerste voorsitter. Tesame met ander sou hy hom suksesvol beywer om die ekonomiese posisie van die wynboere te verbeter. Hy is op 6 Februarie 1952 op Vishoek oorlede.