1869: 2e VERDRAG VAN ALIWAL-NOORD

KULTUURDAGBOEK 12 FEBRUARIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

Ná die Tweede Basoeto-oorlog (1865 tot 1866) het die Kaapse goewerneur, sir Philip Wodehouse, as bemiddelaartussen die Vrystaat en die Basoeto's opgetree, terwyl die grondgebied wat die Vrystaat in die oorlog verower het, aan hom toegestaan is. Plundering en diefstal deur die Basoeto's het 'n hernieude oorlog in 1867 ontketen en, strydig met die Bloemfontein-konvensie (1854), het Wodehouse in Maart 1868 Basoetoland geannekseer.

Boonop het hy die Vrystaters se ammunisietoevoer afgesny op 'n tydstip toe hulle die Basoeto's militêr feitlik onderwerp het. Hoewel billik ontstoke het die Vrystaters op 12 Februarie 1869 'n verdrag by Aliwal-Noord aangegaan wat die nuwe grens tussen die Vrystaat en Basoetoland vasgestel het. 'n Deel van die sogenaamde Verowerde Gebied moes deur die Vrystaat afgestaan word, hoewel die Basoeto's eweneens 'n uitgestrekte gebied moes prysgee. Brittanje het weliswaar verhinder dat die Vrystaat via Basoetoland moontlik 'n Natalse hawe bekom, maar die lastige grensprobleem moes hy voortaan self behartig.