1902: OORWINNING BY TWEEBOS

KULTUURDAGBOEK 7 MAART

Lees volledig by Kultuurdagboek

In Wes-Transvaal was lord Methuen se mag op 6 Maart 1902 in 'n skermutseling met 'n klein Boerekommando betrokke en het hy daardie aand op Tweebos oornag, waar hy verneem het dat die Boerekommando met 'n sterk mag onder genl. J.H. de Ia Rey verenig het. Vroeg die volgende oggend het Methuen se mag in 'n noordelike rigting getrek, maar hy is spoedig deur die burgers van De la Rey aangeval.

Baie Britse soldate het op die vlug geslaan, en hul offisiere het 'n vergeefse poging aangewend om hulle te keer. Die geveg was spoedig verby. Verliese aan Britse kant was hoog, naamlik 68 gedood, 121 gewond en ongeveer 600 krygsgevange geneem. Onder die gewonde krygsgevangenes was ook lord Methuen, maar genl. De la Rey het hom vrygelaat, sodat hy beter mediese versorging kon geniet.

Die geveg by Tweebos was die laaste groot Boere-oorwinning in die Engelse Oorlog en het vanweë die foutlose taktiek die kroon gespan op De la Rey se bekwaamheid as ruitergeneraal.