KULTUURDAGBOEK 31 DESEMBER

Die eerste Staatspresident van die Republiek van die Oranje-Vrijstaat, Josias Philippus Hoffman, is in 1807 op Stellenbosch in die Kaap gebore.

Agnes Alwena (Wena) Naudé, Afrikaanse aktise en liefling van Afrikaanse toneel, pionier van Afrikaanse toneelkuns, is in 1905 op Volksrust in Oos Transvaal gebore. Sy is in 1954 met 'n Erepenning deur die SA-Akademie vir Wetenskap en Kuns  vereer vir haar bydrae tot die toneelkuns.

Francois Stephanus Malan, koerantredakteur van Ons Land 1895-1908, politikus, leier van die Afrikanerbond, minister van 1908-1924, is in 1941 oorlede.

Genl Jan Christoffel Greyling Kemp, millitêre strateeg, 1914-rebel, kabinetminister van 1924-1933, en outeur van Vir Vryheid en vir Reg, asook Die Pad van die Veroweraar, is in 1946 op Piet Retief oorlede.

Bartholomeus Jacobus Smit, Afrikaanse Dertigers-diger en dramaturg van o.a. Die Keiser, is in 1986 oorlede. Hy is in 1978 met die Hertzogprys vir Drama bekroon.