KULTUURDAGBOEK 24 FEBRUARIE

Die Nederduitsch Hervormde kerkgebou, of Kruiskerk, word in 1866 op Potchefstroom in die Transvaal ingewy.

Kaptein Danie Theron, bobaasverkenner neem in 1900 'n boodskap vir genl De Wet na genl Cronjé op gewaagde wyse deur die Britse linies by Paardeberg. Dit het reëlings vir Cronjé se ontsetting bevat. Twee dae later, op 26 Februarie 1900, neem hy op dieselfde riskante wyse Cronjé se antwoord na Det Wet terug.

Die Randse Afrikaanse Universiteit (RAU) se tydelike kampus in Braamfontein, Johannesburg, word in 1968 geopen met dr N Diederichs as eerste kanselier. Die nuwe kampus is op 24 Mei 1975 deur pres Diederichs geopen.