KULTUURDAGBOEK 5 MAART

'n Pokke-epidemie breek in 1812 in Kaapstad uit (Wes-Kaap) waar daar honderde mense sterf.

Rachel Isabella (Tibbie Steyn, gebore Fraser) van Phillippolis, laaste staatspresidentsvrou van die Republiek van die Oranje-Vrijstaat (1896-1902) is in 1865 gebore. Haar pa was die Skotse immigrant en sendeling, ds Fraser, en haar oom, JG Fraser, het teen MT Steyn as kandidaat gestaan vir die Vrystaatse presidentskap.

Siegfried Charles Ferdinand Mynhardt, Suid-Afrikaanse akteur, is in 1909 in Johannesburg in Transvaal gebore.