KULTUUR- DAGBOEK 11 MAART

Lees volledig by Kultuurdagboek

Die dorp Somerset-Oos (Oos-Kaap) word in 1825 gestig.

Casparus Petrus Hoogenhout, Afrikaanse digter, skrywer, Afrikaanse taalstryder en medestigter van die GRA, is in 1843 in Amsterdam in Nederland gebore.

De Zuid Afrikaan publiseer in 1910 die Taalbond se jaarverslag, waarin hulde gebring word aan die nagedagtenis van JH Hofmeyr. Dit lei tot die die totstandkoming van die Onze Jan Taalbondpryse.

Siener - Nicolaas Pieter Johannes Janse van Rensburg, boer, heldersiende Christen en vertroueling van genls De la Rey, De Wet, Kemp en pres Steyn, is in 1926 op sy familieplaas Rietkuil naby Wolmaransstad in die Wes-Transvaal, oorlede.