KULTUUR- DAGBOEK 13 MAART

Lees volledig by Kultuurdagboek

1. 1900: Die Britse magte neem Bloemfontein in. Ná die skitterende oorwinning by Magersfontein in Desember 1899 het die Boere hul sukses nie opgevolg nie en is lord Robberts toegelaat om sy magte op te bou. Ná die oorgawe van genl Piet Cronjé met 4 000 man by Paardeberg is die opmars na die Vrystaatse hoofstad voortgesit. Aanvanklik wou pres Steyn en genl De Wet die hoofstad verdedig, maar vanweë die lae moreel van die burgers, en hulle lyding te bespaar, is besluit om na Kroonstad uit te wyk. Sonder slag of stoot, is Bloemfontein toe deur Roberts ingeneem.

2. 1903: Genl DJ Joubert (Dawid Johannes), gebore 7 November 1849, sterf op sy terugtog van Shirati na Dar-es-Salaam aan malaria nadat hy grond vir 'n nuwe woongebied by die goewerneur van Duits-Oos-Afrika gekoop het. Hy word in Duits-Oos begrawe.

3. 1957: NC Havenga (Nicolaas Christiaan – Klasie - )sterf op hierdie datum. Hy is op 1 Mei 1882 in die distrik Fauresmit gebore. Hy was private sekretaris vir genl JBM Hertzog. Sy eerste toetrede tot aktiewe politiek was as LPR vir Fauresmith (1910-1954) en LUK van die OVS. In 1915 word hy tot LV vir Fauresmith verkies, en dien tot 1940 waarna hy die kiesafdeling Ladybrand in die Volksraad verteenwoordig. In die Hertzogregering was hy Minister van Finansies en daarna weer in dr DF Malan se kabinet tot 1954. Hy skei saam met genl Hertzog af en stig die Afrikanerparty maar tree in 1954 uit die aktiewe politiek.