KULTUUR- DAGBOEK 8 APRIL

Lees volledig by Kultuurdagboek

1. Die Demokratiese Party word in 1989 dmv 'n samesmelting van die Progressiewe Federale Party onder leiding van Dennis Worrall en die Nasionale Demokratiese Beweging onder leiding  van Wynand Malan gestig. Dit lei later tot die Demokratiese Alliansie.

2. Ds Petrus van der Spuy, eerste Suid-Afrikaans-gebore predikant in die land, lei 'n dankdiens in 1752 by geleentheid van die eerste eeufeesviering van die vollksplanting aan die Kaap. Kanonskote word die middag afgevuur en goew Rijk Tulbach onthaal die aand Kompanjie-amptenare en Kaapse burgers in die Kasteel.

3. 1652: Op hierdie Maandag, twee dae ná Van Riebeeck-hulle se aankoms in Tafelbaai, het hy die Breë Raad byeengeroep, dws die hoogste gesagvoerende liggaam van die  vloot bestaande uit die kommandeur as voorsitter en die vernaamste bevelhebbers van die skepe, die Reijger en die Goede Hoop. Hoewel die vergadering nog aan boord van die Drommedaris plaasgevind het, was dit die eerste vergadering van Van Riebeeck se bestuursliggaam aan die Kaap. Hierdie geskiedkundige vergadering vorm dus die grondslag van die regeringstelsel in Suid-Afrika. Die Breë Raad sou spoedig as die Politieke Raad of Raad van Politie bekend staan – die hoogste regeringsliggaam aan die Kaap, hoewel ondergeskik aan die Raad van Indië in Batavia. Op hierdie eerste vergadering is belangrike besluite oor die stigtingswerk geneem en is daar besluit om 'n plakkaat uit te vaardig – die eerste wet in Suid-Afrika – waarin  voorskrifte oor die bou van die fort, optrede teenoor die Hottentotte en die gedrag van die soldate bepaal is.

4. 1848: Republikeinsgesinde immigrante verset hulle teen sir Harry Smith. Lees hieroor in hoofartikel.