KULTUUR- DAGBOEK 10 APRIL

Lees volledig by Kultuurdagboek

1.Jacobus Johannes (Jim) Fouché word in 1968 in die Groote Kerk in Kaapstad ingehuldig as tweede staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika. Die inhuldiging het te midde van groot openbare belangstelling op 10 April plaasgevind. Tydens die plegtigheid waar die predikante JS Gericke, dr PSZ Coetzee en prof WD Maxell voorgegaan het, het mnr Fouché die ampseed voor hoofregter LC Steyn afgelê. Na afloop hiervan is die nuwe Staatspresident na die Parade waar hy deur die Eerste Minister, mnr BJ Vorster, aan tienduisende lede van alle bevolkingsgroepe voorgestel is. In sy toespraak het mnr Fouché gesê dat deur sy verkiesing erkenning gegee is aan die waarde van toegewyde diens van die gewone mens. Hy het ook daarvoor gepleit dat Suid-Afrika 'n beleid van leef en laat leef volg, en dat elke bevolkingsgroep die waarborg van selfbehoud moet hê.

2. 1854: Die grondwet van die Oranje-Vrystaat word geproklameer. Lees meer hieroor in hoofartikel.