KULTUUR- DAGBOEK 22 APRIL

Lees volledig by Kultuurdagboek

1. 1819: In die Vyfde Grensoorlog verdedig burgerkommando's Grahamstad suksesvol teen 'n aanval van sowat 6 000 Xhosas onder bevel van Makana en Ndlambe.

2. 1955: Die Eerste Nasionale Tee- en Koffiefabrieke Beperk, is die eerste publieke maatskappy wat deur Afrikaanse vroue opgerig is. Met 'n gemagtigde aandelekapitaal van R2 miljoen en meer as 10 000 vroue-aandeelhouers oor die hele Suid-Afrika, word dit 'n simbool van die doelgerigte toetrede van die vrou tot die Suid-Afrikaanse ekonomiese terrein. Die eerste voorsitster van hierdie vrouemaatskappy was mev Hobbie le Roux, wat later opgevolg is deur mev PK Morkel.

Die maatskappy het hom van die begin af ten doelgestel om produkte van die hoogste gehalte te bemark en sy bekendste produk, Braganza-Tee was later een van die topprodukte op die mark. Dit is vernoem na die Potugese prinses Catherina Da Braganza, wat die teedrinkgewoonte na Brittanje ingevoer het toe sy in 1662 twee pond tee as geskenk geneem het vir haar toekomstige man, koning Karel II van Engeland. In 1961 het die maatskappy ook toegetree tot die kitskoffiemark met Frisco-kitskoffie, wat 'n onmiddellike sukses was en vandag nog een van die grootste verkopers in sy klas is. Eerste Nasionale Tee- en Koffiefabrieke Beperk kon met reg trots wees op sy bydrae tot die Afrikaner se strewe na ekonomiese selfstandigheid.