KULTUUR- DAGBOEK 15 MEI

1909: SENTRAAL-WESTELIKE KOÖPERATIEWE MAATSKAPPY BEPERK GESTIG

Lees volledig by Kultuurdagboek

1. Op 15 Mei 1909 het 45 boere op Klerksdorp die "De Centraal Westelike Co-operatiewe Landbouw Vereniging" gestig met die doel om lede se graan te hanteer, en dit het van krag tot krag gegroei tot Sentraal-Westelike Koöperatiewe Maatskappy Beperk nie alleen die grootste landbou-koöperasie in die Republiek was nie maar ook die tweede grootste ter wêreld.

In die tagtigerjare het hierdie koöperasie gedien met ongeveer 14 000 lede as getuienis van die ideale wat 'n handjievol Afrikanerboere aan die begin van hierdie eeu geïnspireer het om gesamentlike bemarking van hulle produkte te onderneem. Sentraal-Wes, soos die koöperasie algemeen bekend was, het met 'n wye reeks van aktiwiteite gespog asook met 42 silo's, 72 depots, 39 plaasgereedskapwinkels, 27 werkswinkels, 11 meulens, twee oliepersfabrieke, 'n veevoerfabriek en 'n saadfabriek.

2. Pres Josias Philip Hoffman word in 1854 as eerste staatspresident van die Republiek van die Oranje-Vrijstaat verkies. Hy bedank uit die amp in 1855.