KULTUUR- DAGBOEK 28 MEI

Lees volledig by Kultuurdagboek

1. 1911: Totius se pa, ds Stephanus Jacobus du Toit, was 'n skrywer, digter, stigterslid van die Genootschap van Regte Afrikaanders, en is oorlede op hierdie dag op Kleinbosch in die Kaap.  Hy is tereg genoem die vader van die Eerste Afrikaanse Taalbeweging. Hy was ook stigterslid van Di Patriot en die Afrikanerbond, asook redakteur van Ons Klyntji en Dit Patriot. Hy word ook onthou as vroeĆ«re Bybelvertaler.

2. 1856: Nonnie de la Rey (Jacoba Elizabeth), vrou van genl Koos de la Rey, is op hierdie dag gebore in die distrik Tulbach in die Kaap.

3. 1881: Prof DF Malherbe is op hierdie dag gebore. Lees meer oor hom in hoofartikel.