KULTUUR- DAGBOEK 1 JUNIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

1. 1691: Simon van der Stel, laaste Kaapse kommandeur, word deur die Vereenigde Oos-Indiese Kompanjie (VOC) tot eerste goewerneur aan die Kaap de Goede Hoop bevorder in erkenning van sy werk.

2. 1773: Wolraad Woltemade, Kaapse visserman, red op 65jarige leeftyd 14 skipbreukelinge van die skip De Jonge Thomas aan die mond van die Soutrivier. Hyself verdrink in die poging toe te veel angstige skripbreukelinge om sy perd vasklou. Die Wolraad Woltemade-dekorasie word vir uitstaande dapperheid toegeken.

3. 1994: Nadat dr Verwoerd Suid-Afrika ten goede uit die Statebond gehaal het, is die land sedert 1994 toe dit deur 'n swart kommunistiese regering oorgeneem is, weer lid van die Statebond.

4. 1903: Grobbelaar-Versekeringsmaatskappy word gestig. EJ Grobbelaar-versekeringsmaatskappy is 'n begrafnisversekeringsonderneming en seker die oudste Afrikaanse versekeringsmaatskappy. Hulle word beskou as die beginpunt van die Rentmeestergroep wat met sy uitgebreide belangeprotefeulje later gevestig is as 'n bekende Afrikaanse sake-onderneming.

5. 1891: Lees in hoofartikel oor die Adendorff-trek se begin op hierdie dag.

6. 1931: Suid-Afrika vier Kultuurdag – lees hieroor in hoofartikel.