1967: FAK TAALKOMITEE GESTIG

KULTUURDAGBOEK 2 JUNIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

Die Hoofbestuur van die FAK het sy Taalkomitee op hierdie dag gestig om hom te adviseer oor die wyse waarop die FAK sy taak ten opsigte van die handhawing en bevordering van Afrikaans kan uitvoer. Die komitee het van meet af aan doelgerig aandag geskenk aan die bevordering van Afrikaans onder meer in die sakewêreld, die hotelbedryf, die staatsdiens, die vervoerwese, op alle onderwysvlakke en die naamgewing van strate en dorpsgebiede.

Dit is gedoen by wyse van gereelde briefwisseling en persoonlike onderhoude. Boekuitstallings soos die omvangryke boekefees in die Taalfeesjaar in die Paarl in 1975, was 'n gereelde projek van die komitee om die lees van die Afrikaanse boek te bevorder. Die Langenhovenfees is in 1973 gereël, die gevierde skryfster M.E.R. is met haar honderdste verjaardag vereer, en huldigingsfeeste vir Totius (1977) en AG Visser (1978) is gehou.

Die publikasies 'Afrikaans ons Pêrel van Groot Waarde' en 'GRA Herdenk' is op inisiatief van die komitee in 1974 en 1975 uitgegee. Afrikaans was by verskeie Algemene Vergaderings die kongrestema, en gereelde artikels oor al die aspekte van taalbevordering is vir 'Handhaaf' gelewer.