KULTUUR- DAGBOEK 5 JUNIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

1. 1900: Brits magte onder bevel van lord FS Roberts neem Pretoria tydens die Tweede Vryheidsoorlog in.

2. 1907: Die Oranjerivierkolonie ontvang met die beywering van die Orangia Unie verantwoordelike bestuur van Brittanje, waardeur hulle gelyk status met die Kaapkolonie en Natal geniet.

3. 1692: Drie skepe, Hoogergeest, Goede Hoop en Oranje, het naby die mond van Soutrivier by die Kaap gestrand. Op 5 Junie het Jochem Willemse met 'n tou om sy lyf op heldhaftige wyse na die gestrande Hoogergees geswem in 'n poging om die bemanning te red. Met hierdie daad kon die grootste deel van die bemanning veilig aan wal gebring word.

4. 1893: Lees in hoofartikel van die inwyding van Vierde Raadsaal van die Vrystaatse Republiek.

5. 1918: Die Afrikaner-Broederbond word gestig. Lees hieroor in hoofartikel.

6. 1928: Lees ook in hoofartikel die aanvaarding van die Yster- en Staalnywerheidwet.