1872: GENL JCG KEMP

KULTUURDAGBOEK 10 JUNIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

Jan Christoffel Greyling Kemp, gebore op hierdie dag in die Amersfoortdistrik, het sy opleiding aan die Staatsgimnasium in Pretoria ontvang en het daarna onder meer in die kantoor van die mynkommissaris op Krugersdorp gewerk.

Hy het aan die Magato-oorlog in 1895 en die krygsverrigtinge met die Jameson-inval in 1895 tot 1896, deelgeneem. In die Tweede Vryheidsoorlog het hy as lid van die Krugersdorpse kommando aan die eerste gevegte in Natal deelgeneem en is hy in Junie 1900 in Noord-Transvaal tot kommandant verkies. In Februarie 1901 is hy as veggeneraal aangestel, en in dié hoedanigheid het hy sy bekwaamheid en waaghalsigheid getoon in gevegte soos dié by Moedwil op 30 September 1901 en Ysterspruit op 25 Februarie 1902.

Met die vredesonderhandelinge op Vereeniging, was hy een van die ses afgevaardigdes wat teen die vredesvoorwaardes gestem het.

In 1912 het genl JC Smuts hom oorreed om hom by die pas gestigte Unie-Verdedigingsmag aan te sluit maar op 13 September 1914 het hy sy offisiersrang neergelê uit protes teen die Botha-regering se oorlogsbeleid en aktief aan die Rebellie van 1914 tot 1915 deelgeneem.

Sy grootste militêre prestasie was waarskynlik sy heldetog deur die Kalahari in hierdie tyd. Na 'n periode van tronkstraf is hy op 22 November 1916 vrygelaat.

Nadat hy lid geword het van die Nasionale Party, is hy in 1920 tot Volksraadlid vir Wolmaransstad verkies; hy het hierdie kiesafdeling tot sy dood verteenwoordig.

Van 1924 tot 1934 was hy Minister van Landbou en het hy ook met die nood van ekonomiese depressie te kampte gehad.

Hy het genl JBM Hertzog by die samesmelting met die Suid-Afrikaanse Party gesteun en daarna Minsiter van Lande geword maar in 1936 en 1938 tydelik van Minister van verdediging waargeneem. In dié hoedanigheid het hy op 15 Desember 1938 tydens die Voortrekkereeufeesviering aangekondig dat Robershoogte voortaan as Voortrekkerhoogte sou bekend staan.

In die Tweede Wêreldoorlog het Kemp genl Herzog se neutraliteitsvoorstel gesteun en hom daarna by die Herenigde Nasionale Party aangesluit en medeleiers van dié Party in Transvaal geword.

Kemp is op 31 Desember 1946 op Piet Retief oorlede. Hy was 'n dapper en vasberade man wat vurig aan 'n republikeinse regeringsvorm vir Suid-Afrika geglo het.