KULTUUR- DAGBOEK 15 JUNIE

Lees volledig by Kultuurdagboek

1. 1915: Genl Christiaan de Wet, 1914-Rebellieleier, word in Bloemfontein aan hoogverraad skuldig bevind en word tronkstraf opgelê.

2. 1993: Die Afrikaner Weerstandbeweging (AWB) onder bevel van Eùgéne Terre'Blanche, bestorm die Wêreldhandelsentrum in Kemptonpark waar die verraderlike Nasionale Partyleiers en die kommuniste van die ANC besig was om te 'beraadslaag' in die Kongres vir 'n sogenaamde Demokratiese Suid-Afrika (Kodesa).

3. 1882: Onze Jan Hofmeyr het op 9 Junie die wet deur Kaapse Parlement aangeneem gekry dat Hollands naas Engels in die Parlement gebruik mag word. Op 15 Junie is besluit om die skoolregulasies so te wysig dat die voertaal in die eerste- en tweedeklasskole aan die goeddunke van die betrokke skole gelaat sou word. Die beteken dat die voertaal gekies kon word in alle skole, maar in die praktyk is nie uitvoering hieraan gegee nie.

4. 1974:  In 1970 het die Hoofbestuur van die FAK besluit om in die jare sewentig 'n boek uit te gee waarin die groei van Afrikaans beskryf word, en op hierdie dag is 'Afrikaans, ons pêrel van groot waarde', aan die publiek bekend gestel nadat geskenkeksemplare kort tevore aan die Staatspresident, mnr JJ Fouché, en die Eerste minister, mnr BJ Vorster, oorhandig is. Afrikaans het 'n merkwaardige eie geskiedenis. Dit het worsteljare deurgegaan op die gebied van die letterkunde, die kerklik lewe, die wetenskap en tegnologie, die sakelewe die uitsaai-, rolprent- en perswese, die regspleging, en in dié boek word die wonderlike groei van Afrikaans in woord en beeld weergegee. Honderd genommerde uitgawes in leeromslae en sewe duisend gewone hardebandeksemplare is gedruk, wat binne 'n jaar uitverkoop was.