NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Die enigste mense wat in hierdie lewe 'n verskil maak, is diegene wat alles waarin hulle glo, uitleef nog voordat die regte oomblik daarvoor aanbreek – want dit "regte" oomblik kom nooit nie!

DIE SIMSON-OPSIE

Dr Danie Theron

Ek het reeds in vorige artikels verwys watter oogmerke die Jode het. Feit is, dit kan nie genoeg herhaal word nie want die slapende Westerse wêreld moet uit sy doodslaap geruk word!

Wat is hierdie oogmerke? In kort:

-                      wêreldoorheersing;

-                      die Nuwe Wêreldorde;

-                      Israel aan die spits daarvan;

-                      die uitwissing van alle ander volke;

-                      die res as slawe van die Jode.

Waar kom hierdie idees vandaan?

Uit die Talmoed. Dit is ‘n geskrif wat sy beslag gekry het toe die Fariseërs in hulle verwerping van Jesus, die sogenaamde “oorleweringe” van die oudstes uitgebrei en te boek gestel het in die Talmoed.

Die Talmoed is die één gesaghebbende werk van die Judaïsme en moet mense dit uit hulle koppe kry dat die Judaïsme ‘n geloof is gebaseer op die Ou Testament en dat die Judaïste steeds die Messias (of dan ‘n messias) verwag. Hulle verwag géén messias nie. Hulle het dié Messias verwerp. Die Jode het hulle eie messias geword. Hulle het nie ‘n messias nodig nie. Judaïsme gaan oor Joodse selfverheerliking, Joodse oorheersing, Joodse superioriteit.

Die Talmoed belaster Jesus en stel dat Hy sy dood verdien het en in die hel brand. In Israel word Jode gelas om die Nuwe Testament te verbrand.

Israel is egter net een faset van die globale Joodse agenda. Israel is die sogenaamde “model-staat”, die geestelike hartland van die Jodedom, ‘n religieuse simbool. Die staat Israel is geen “oop samelewing” nie (dr Israel Shahak), bedoel net vir Jode en ter uitsluiting van enige ander volk (en in die besonder, die Palestyne).

Hoe sien die Jode hulleself? Benjamin Disraeli, voormalige Eerste Minister van Brittanje stel dit soos volg:

The world ... discovered that it is impossible to destroy the Jewes... a superior race shall never be destroyed or absorbed by an inferior... The native tendency of the Jewish race, who are proud of their blood, is against the doctrine of the equality of men...

Benjamin Ginsberg, nog ‘n Jood, skryf die volgende:

Jews... conceive themselves to be morally and intellectually superior to ther neigbors.

Bogemelde is bevestiging van die Joodse mentaliteit. En as hulle dan die meesterras is, dan is daar nie plek vir ander nie.Wat het Thomas Jefferson, voormalige president van die VSA, oor hierdie Jode gesê:

What a wretched depravity of sentiment and manners must have prevailed before such corrupt maxims could have obtained credit. It is impossible to collect from these writings a consistent series of moral doctrine.

Hy het natuurlik na die Talmoed verwys. Volgens Jefferson was die Jode “a blood-thirsty  race... cruel and remorseless”.

In vandag se terme sou Jefferson as een van die grootste Jode-haters en anti-Semiete uitgekryt word. En onthou, toe Jefferson geleef het was hulle nie naastenby in dieselfde magsposisie as nou nie.

As ‘n volk dit van homsef dink en ander as goyim (“beeste”) beskou, waartoe is só ‘n volk in staat?

Dr David Perlmutter, ‘n Jood, skryf in die Los Angeles Times van 7 Aril 2002 onder die titel “Dark Thoughts and Quiet Desperation soos volg:

What is Israel to do?

The Jews understand what passive and powerless acceptable of ?? has meant for them in the past and they have ensured against it.

Masada was not an example to follow – it hurt the Romans not a bit, but Samson in Gaza? With a H-bomb?

What would serve the Jew-hating world better in repayment for thousands of years of massacres but a  Nuclear Winter?

For the first time in history, a people facing extermination while the world either cackles or looks away... have the power to destroy the world.

Dr Martin van Crevald, Joodse akademikus en geag as die grootste geopolitieke en militêre denker in Israel, skryf die volgende:

We possess several hundred atomic warheads and rockets and can launch them at targets in all directions... Our armed forces are not the 30th strongest in the world, but rather the second or third. We have the capacity to take the world down with us. And I can assure you that this will happen before Israel goes under.

Dit is niks anders nie as die Simson-opsie. Is u bewus van hierdie dreigement? Is u bewus daarvan hoe sterk die Israeliese weermag is wat deur die VSA befonds word? Kan u bekostig om nog die standpunt te huldig dat die Jode “God’s chosen people” is? Indien wel, is u baie naïef en ‘n marionet van die Nuwe Wêreldorde.

Wel, die VSA is reeds onder beheer van die Jode. Kyk wat skryf Avrahams Burg, voormalige speaker van die Israelse parlement, die Knesset, in sy boek, The Holocaust is Over – We Must Rise From Its Ashes, in 2008:

...the official, organized Jewish voice is a power to reckon with in every (American) election campaign.

Jews hold stunningly powerful positions and clout in the United States ...  the Jewish power in the areas of legislation, administration, media, law, human culture and entertainment have made the Jews a defining factor of contemporary America.

Mark Ellis, proffessor in Joodse studies skryf in 2009:

(Israel) is the dominant military power in the Middle East, joined at the hip to the only super power in the world, the United States. In the (US), Jewish influance is everywhere.

Dink u nie ook dat hierdie greep wat die Jode op die wêreld het, gestop moet word nie? Wel, kom ons kyk wat ‘n Jood, dr Norman Finkelstein in 2005 daaroor sê:

From this... power has sprung, unsurprisingly, a mindset of Jewish superiority. Wrapping themselves in the mindset of The Holocaust these Jewish elites pretend – to be victims, dismissing any and all criticisms as manifestations of anti-Semitisms.

And from this lethal brew of formidable power, characteristic arrogance, beigned victimhood and Holocaust immunity has sprung a terrifying, recklessness and ruthlessness on the part of American Jewish elites...   They need to be stopped.

Die VSA-politici (verkoop aan die Jode) en die Joodse elite weet dat hulle in ‘n magsposie verkeer. Hulle bepaal VSA-beleid, teen wié oorlog gevoer sal word en dit het niks te make met “selfverdediging” of ‘n “oorlog teen terreur “ nie. Dit het wel alles te make met die daarstel van ‘n Nuwe Wêreldorde onder Joodse beheer.

Wel, as u my nie glo nie, lees die Talmoed en slaan ag op wat Jode (soos hierbo aangehaal) self te sê het.

Feit is, ons stuur af op ‘n vernietende volgende wêreldoorlog waarin die Jode, soos Simson van ouds, nie sal omgee om almal na benede te sleep nie.

DIE SIMSON-OPSIE

Dr Danie Theron

Ek het reeds in vorige artikels verwys watter oogmerke die Jode het. Feit is, dit kan nie genoeg herhaal word nie want die slapende Westerse wêreld moet uit sy doodslaap geruk word!

Wat is hierdie oogmerke? In kort:

-          wêreldoorheersing;

-          die Nuwe Wêreldorde;

-          Israel aan die spits daarvan;

-          die uitwissing van alle ander volke;

-          die res as slawe van die Jode.

Waar kom hierdie idees vandaan? Uit die Talmoed. Dit is ‘n geskrif wat sy beslag gekry het toe die Fariseërs in hulle verwerping van Jesus, die sogenaamde “oorleweringe” van die oudstes uitgebrei en te boek gestel het in die Talmoed.

Die Talmoed is die één gesaghebbende werk van die Judaïsme en moet mense dit uit hulle koppe kry dat die Judaïsme ‘n geloof is gebaseer op die Ou Testament en dat die Judaïste steeds die Messias (of dan ‘n messias) verwag. Hulle verwag géén messias nie. Hulle het dié Messias verwerp. Die Jode het hulle eie messias geword. Hulle het nie ‘n messias nodig nie. Judaïsme gaan oor Joodse selfverheerliking, Joodse oorheersing, Joodse superioriteit.

Die Talmoed belaster Jesus en stel dat Hy sy dood verdien het en in die hel brand. In Israel word Jode gelas om die Nuwe Testament te verbrand.

Israel is egter net een faset van die globale Joodse agenda. Israel is die sogenaamde “model-staat”, die geestelike hartland van die Jodedom, ‘n religieuse simbool. Die staat Israel is geen “oop samelewing” nie (dr Israel Shahak), bedoel net vir Jode en ter uitsluiting van enige ander volk (en in die besonder, die Palestyne).

Hoe sien die Jode hulleself? Benjamin Disraeli, voormalige Eerste Minister van Brittanje stel dit soos volg:

The world ... discovered that it is impossible to destroy the Jewes... a superior race shall never be destroyed or absorbed by an inferior... The native tendency of the Jewish race, who are proud of their blood, is against the doctrine of the equality of men...

Benjamin Ginsberg, nog ‘n Jood, skryf die volgende:

Jews... conceive themselves to be morally and intellectually superior to ther neigbors.

Bogemelde is bevestiging van die Joodse mentaliteit. En as hulle dan die meesterras is, dan is daar nie plek vir ander nie.Wat het Thomas Jefferson, voormalige president van die VSA, oor hierdie Jode gesê:

What a wretched depravity of sentiment and manners must have prevailed before such corrupt maxims could have obtained credit. It is impossible to collect from these writings a consistent series of moral doctrine.

Hy het natuurlik na die Talmoed verwys. Volgens Jefferson was die Jode “a blood-thirsty  race... cruel and remorseless”.

In vandag se terme sou Jefferson as een van die grootste Jode-haters en anti-Semiete uitgekryt word. En onthou, toe Jefferson geleef het was hulle nie naastenby in dieselfde magsposisie as nou nie.

As ‘n volk dit van homsef dink en ander as goyim (“beeste”) beskou, waartoe is só ‘n volk in staat?

Dr David Perlmutter, ‘n Jood, skryf in die Los Angeles Times van 7 Aril 2002 onder die titel “Dark Thoughts and Quiet Desperation soos volg:

What is Israel to do?

The Jews understand what passive and powerless acceptable of ?? has meant for them in the past and they have ensured against it.

Masada was not an example to follow – it hurt the Romans not a bit, but Samson in Gaza? With a H-bomb?

What would serve the Jew-hating world better in repayment for thousands of years of massacres but a  Nuclear Winter?

For the first time in history, a people facing extermination while the world either cackles or looks away... have the power to destroy the world.

Dr Martin van Crevald, Joodse akademikus en geag as die grootste geopolitieke en militêre denker in Israel, skryf die volgende:

We possess several hundred atomic warheads and rockets and can launch them at targets in all directions... Our armed forces are not the 30th strongest in the world, but rather the second or third. We have the capacity to take the world down with us. And I can assure you that this will happen before Israel goes under.

Dit is niks anders nie as die Simson-opsie. Is u bewus van hierdie dreigement? Is u bewus daarvan hoe sterk die Israeliese weermag is wat deur die VSA befonds word? Kan u bekostig om nog die standpunt te huldig dat die Jode “God’s chosen people” is? Indien wel, is u baie naïef en ‘n marionet van die Nuwe Wêreldorde.

Wel, die VSA is reeds onder beheer van die Jode. Kyk wat skryf Avrahams Burg, voormalige speaker van die Israelse parlement, die Knesset, in sy boek, The Holocaust is Over – We Must Rise From Its Ashes, in 2008:

...the official, organized Jewish voice is a power to reckon with in every (American) election campaign.

Jews hold stunningly powerful positions and clout in the United States ...  the Jewish power in the areas of legislation, administration, media, law, human culture and entertainment have made the Jews a defining factor of contemporary America.

Mark Ellis, proffessor in Joodse studies skryf in 2009:

(Israel) is the dominant military power in the Middle East, joined at the hip to the only super power in the world, the United States. In the (US), Jewish influance is everywhere.

Dink u nie ook dat hierdie greep wat die Jode op die wêreld het, gestop moet word nie? Wel, kom ons kyk wat ‘n Jood, dr Norman Finkelstein in 2005 daaroor sê:

From this... power has sprung, unsurprisingly, a mindset of Jewish superiority. Wrapping themselves in the mindset of The Holocaust these Jewish elites pretend – to be victims, dismissing any and all criticisms as manifestations of anti-Semitisms.

And from this lethal brew of formidable power, characteristic arrogance, beigned victimhood and Holocaust immunity has sprung a terrifying, recklessness and ruthlessness on the part of American Jewish elites...   They need to be stopped.

Die VSA-politici (verkoop aan die Jode) en die Joodse elite weet dat hulle in ‘n magsposie verkeer. Hulle bepaal VSA-beleid, teen wié oorlog gevoer sal word en dit het niks te make met “selfverdediging” of ‘n “oorlog teen terreur “ nie. Dit het wel alles te make met die daarstel van ‘n Nuwe Wêreldorde onder Joodse beheer.

Wel, as u my nie glo nie, lees die Talmoed en slaan ag op wat Jode (soos hierbo aangehaal) self te sê het.

Feit is, ons stuur af op ‘n vernietende volgende wêreldoorlog waarin die Jode, soos Simson van ouds, nie sal omgee om almal na benede te sleep nie.

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 
 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1000 gaste aanlyn