DIE INHERENTE DINAMIKA VAN JUDAÏSME

Dr Danie Theron

Alle onderrig is gebaseer op nuuskierigheid. Nuuskierigheid weer het tot gevolg dat ‘n soeke gedoen word na dit wat interessant is. En geen nasie of geloof is immuun teen so ‘n ondersoek nie. Om dit te wil voorgee, byvoorbeeld dat die Jode se doen en late nie ondersoek mag word nie is ‘n totalitêre skudpunt –onverdraagsaam.

Die sogenaamde immuniteit van die Jode lê in hoofsaaklik twee redes:

1                     Hulle is die ‘uitverkore’ volk;

2                     Hulle mag nie weer aan ‘n Holocaust onderwerp word nie.

Deur volgehoue propaganda en die beheer van die vernaamste propaganda-middele sedert die Tweede Wêreldoorlog het hierdie immunisering van die Jode sodanige afmetings aangeneem dat dit nou al ‘n misdryf is om hulle te kritiseer. Dit terwyl die Jode die Christendom elke dag kritiseer en Christelike waardes belaglik probeer maak, afbreek en selfs uit die samelewing wil verban. Min Christene besef dat wat die Jode teen hulle doen, ‘n geestelike oorlog is wat dikwels baie meer effektief is as ‘n fisiese oorlog.

Wat die Jode tot dusver verhoed het om ‘n finale oorwinning te behaal is die kruis. Dit sal ‘n permanente struikblok vir hulle wees. Maar Christene wat hulleself sus dat die kruis tussen die Jode en ‘n finale oorwinning staan, maak die baie groot fout dat hulself in die proses Christus verloën deur te swyg, en nog erger, Christus te verraai, deur saam te praat! So het Auschwitz nou die kruis vervang as die spil (die axis mundi) waarom die wêreld draai en Christene het deur hulle passiwiteit daaraan meegedoen.

Die fisiese vervolging van Jode het nog altyd misluk. Soos gesien in die geskiedenis het dit die Jode sterker gemaak. Wat verstaan moet word is dat Judaïsme inherent selfvernietigend is juis omdat dit ‘n godsdiens is wat Jode verhef (ook bo God) en ander verneder en wil vernietig. Daarom is die Joodse Sanhedrin en sy medewerkers voortdurend besig om Joodse vervolging aan te wakker, uit te dink en selfs te befonds.

Die Joodse idee, Judaïsme, kan net oorwin word deur hulle fisies onaangeraak te laat, maar hulle sataniese idees geestelik aan te val en te ontbloot – op ‘n kundige wyse en met die korrekte feite. Dit sal Judaïsme vernietig en hopelik tot baie Jode se bekering lei.

Sou jy vandag die Jode kritiseer, is jy ‘n rassis, ‘n anti-Semiet en ‘n fassis. Mense weet nie eers wat die woorde werklik beteken nie maar aanvaar sommer die Joodse definisie vir hierdie drie smeerbegrippe. Neem nou maar fassisme. Die mees basiese konsep sentraal tot fassisme is die gebruik van die staatsmag deur sentralisering. En dit om bepaalde doelwitte te bereik soos die eenheid van die nasie, bevordering van tegnologie, uitwissing van werkloosheid, en so meer.

Fassisme het niks met haat teen die Jode te doen nie. Die stigters van die Fassistiese Party in Italië was Jode! Die Israeliese regering kan as fassisties beskou word. Franklin Roosevelt se regering was ook fassisties want sy “New Deal” het die volle staatsmasjinerie opgeëis.

Die grootse wapen dus teen die Sionisme en die Judaïsme is om hulle te ontbloot. Die aanslag moet gerig wees teen Joodse leiers en hulle dogma’s, nie teen individuele Jode nie.

Joodse proseliete soos die pousdom van die afgelope dekades en die Amerikaanse evangeliste is ‘n struikelblok om Joodse vergrype aan die kaak te stel. Ook die “Jews for Jesus”-beweging. Laasgemelde maak van Jesus ‘n militante en ook ‘n Fariseër en dit moet verwerp word.

Jy mag maar ‘n anti-Christen wees (ja, en ‘n antichris!) maar jy durf nie ‘n anti-Semiet wees nie. Jy kan elke Christelike waarde afbreek dat daar niks van oorbly nie maar jy bly stil oor Joodse vergrype soos ook tans teen die Fillipyne. Dit is die dubbele standaard en deel van die Joodse mentaliteit. Dit waaraan hulle skuldig is dig die Jode toe aan die Christendom.

Die Jood motief is altyd edel, die Christen s’n glo nie. So hou hulle die Christendom op die verdediging. As jy die waarheid by die naam noem het jy jouself klaar as ‘n anti-Semiet bewys. So gesien, is ‘n anti-Semiet iemand wat deur die Jode gehaat word en nie iemand wat Jode haat nie!

Wat sou van die Christendom se verset teen die Jode geword het as Paulus stilgebly het? As Stefanus stilgebly het? As Christenmartelare stilgebly het?

Dink mooi daaroor en vra uself die vraag af oor u belydenis teenoor die Jode dat Jesus die Christus is, die Seun van God, die opgestane Heer!