AFRIKANER- NASIONALISME (1)

T B Floyd

Lees reeks by Afrikaner-nasionalisme

Inleiding

In hierdie boek word oor die omskrywing van nasionalisme en ’n nasie sowel as die ontstaan van Afrikaner-nasionalisme en die toepassing daarvan in ons land besin.

Die stryd van ’n verowerde nasie om sy regte te herwin en die verowering ongedaan te maak, word verduidelik, want dit is tog die plig en strewe van Afrikaner-nasionalisme. Daar is geen substituut hiervoor nie.

As die Afrikaner nie slaag om sy eie identiteit as Boerenasie te handhaaf en te laat seëvier nie, dan sal hy ook nie in staat wees om iets nuuts, soos ’n Suid-Afrikaanse nasie, te bou nie, omdat dieselfde swakheid wat verhinder het dat hy sy eie handhaaf, oorgedra sal word tot die nuwe nasie en weer sal voorkom in die poging om die nuwe te skep. Geen nasie kan in ’n wrede wêreld uit swak materiaal en sonder geloof in ’n eie identiteit gebou word nie.

In hierdie lig word die toepassing van Afrikaner-nasionalisme benader. Ongelukkig bring dit kritiek van die politieke en ander fronte van Afrikaner-nasionalisme, maar ons moet uit die lesse van die verlede leer.

As die politieke front en sy optrede ontleed word dan moet oor die optrede van politieke partye en leiers op hierdie front besin word. Waar hulle optrede dan behandel word, is dit alleen waar dit Afrikaner- nasionalisme raak. Optrede in ander rigtings is nie ter sake nie.

Daar moet glad nie van hierdie bespreking afgelei word dat enige politieke party of leier in sy algemene optrede, tekortkominge, talente, bekwaamheid of sukses bespreek word nie. So is dit moontlik dat ’n leier wat uitstekend die land as ’n geografiese gebied regeer en wat ’n goeie politieke leier en ’n groot persoon is, totaal kan tekortskiet as leier van ’n verowerde nasie in sy stryd, d.w.s. ’n leier van Afrikaner- nasionalisme.

Dit is ook moontlik dat so ’n persoon vernietigend teen Afrikaner- nasionalisme kan optree.

Die toets wat toegepas word en die gevolglike kritiek, is alleen in verband met Afrikaner-nasionalisme. Die vrae wat gestel word is:

Hoe ver is gevorder in die handhawing van die identiteit van die Boerenasie?

In hoeverre is die regte van hierdie nasie in sy vaderland herstel?

Met anderwoorde hoe ver is gevorder met die ongedaanmaking van die verowering na 1806?

Vervolg...