Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

HERE, dis nie dat ek U probeer verstaan sodat ek in U kan glo nie; ek glo HERE, sodat ek kan verstaan. En ek glo ook dat ek nooit sal verstaan as ek nie glo nie.

AAN DIE GELOFTEVOLK VAN SUID-AFRIKA

Flip Swanepoel

Geloftevolk Koördineringskomitee

Mens wonder waarom die EFF 6 April gekies het as teikendatum om eiendom van veral blankes te beset? Is die dag waarop Jan van Riebeeck die Westerse beskawing aan die Kaap gevestig het, en as’t ware die Kaap beset het, nie dalk die dryfveer agter hul grondbesetting/revolusie, nie?

Mens kan ook die vraag vra of die nie-nakoming van die Van Riebeeck Gelofte, nie dalk bydra tot die EFF se datum-voorkeur nie? Ons hemelse Vader eis die nakoming van Geloftes en sal by versuim die werke van ons hande verwoes. Verder versuim ons as volk ook om die werklike Gelofte van Bloedrivier na te kom, wat vir ons weg gesteek is. Dieselfde geld vir die Paardekraal Gelofte van 13 Des.1880 asook die Gelofte van Totius van 9 Sept. 1939, toe tussen 70,000 en 80,000 volksgenote dit by Monumentkoppie gesluit het. Wie van u weet hiervan? Indien nie, waarom nie? Daar moet iemand wees wat daarop uit is om ons as volk te vernietig, deur ons Gelofteverpligtinge weg te steek sodat God ons sal straf vir ons onkunde, soos wat Hosea profeteer – Hos 4:6“My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp,...”

Is mens nie geneig om inligting te verwerp wat nie strook met dit wat jy weet nie? Toe Jan van Riebeeck en sy geselskap op 6 April 1652 hul aan die Kaap kom vestig het, was hul reis op see, asook hul eerste twee jaar se verblyf aan die Kaap so voorspoedig, dat hul daarin die Hand van ons hemelse Vader gesien het en‘n gelofte aan Hom gemaak het wat as volg lui:

Waar dit vandag die tweede verjaarsdag is van die dag waarop ons deur die HERE gelei, met die skepe Drommedaris, Reyger en De Goede Hoop hier ter plaatse behoue aangeland het om hierdie vesting en kolonie na die bevel van ons here en meesters [Here XVII – die Direkteure van die VOC] te bou en te bestendig, en opgelet dat God die HERE alle sake tot vandag toe met vele seëningevoorspoedig en na wense laat verloop en laat slaag het, daarom het ons besluit, en ook vir die eerste keer begin om hierdie dag, die 6de April, tot eer van God met danksegging te vier en vir altyd tot ‘n vasblywende dank- en biddag in te stel, sodat daarby die weldade van die HERE wat aan ons bewys is, deur ons nakomelinge nooit vergeet mag word nie, maar altyd tot eer van God in gedagtenis en herinnering gehou sal word.

Hiermee het hulle erkenning aan die Almagtige God van hemel en aarde gegee dat dit Hy was wat hulle reis op see voorspoedig laat verloop het, sodat hulle behoue hul bestemming bereik het, en dat hul eerste twee jaar gekenmerk is met vele seëninge, sodat dit voorspoedig en nawense verloop het. Dit het so ‘n groot indruk op hul gemaak dat hul besluit het om dié dag in die vervolg as ‘n vasblywende dank- en biddag in te stel sodat die weldade van die HERE wat aan hulle bewys is, nooit deur die nageslag vergeet sou word nie. Die doel van die instelling was dat die weldade aan die nakomelinge vertel sou word en dat God daardeur vir altyd vereer moes word.

Die doel van hierdie skrywe is om volksgenote te herinner aan die beskikkende Hand van die HERE wat Hom van voor die volksplanting van ons as volk aan die suidpunt van Afrika, oor ons ontferm het.

Die herdenking van hierdie gebeure, en die eerbied wat ons hemelse Vader toekom, het in die vergetelheid verdwyn. Die ouer garde onthou nogdat Van Riebeeckdag lank gelede ‘n vakansiedag was, maar bitter min van hulle weet vandie gelofte wat gemaak is. Hierdie gelofte moet betaal word. Ons Vader in die hemel eis dit van ons in terme van:

Deut.23:21-23

[1933/53 AOV] “21 As jy aan die HERE jou God ‘n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie; want die HERE jou God sal dit sekerlik van jou eis, en dit sal sonde in jou word. 22 Maar as jy nalaat om te belowe, sal dit geen sonde in jou wees nie. 23 Wat oor jou lippe gaan, moet jy hou en doen soos jy aan die HERE jou God vrywillig beloof het—wat jy met jou mond gespreek het.”

Die vraag ontstaan nou tot welke mate die versuim om ook hierdie gelofte te betaal, sonde in ons as volk geword het. Sover ons kon vasstel het Van Riebeeck en metgeselle maar vir drie jaar hul binne amptelike hoedanigheid hierby gehou. Jammerlik! Reeds gedurende 1659 het die eens vreedsame inheemse bevolking wreedaardig geword en gemoor en geplunder onder die blanke inwoners. Was dit weens die nie-nakoming van die 1654 Gelofte?

Die eer van ons hemelse Vader is in gedrang nadat Hy ons as volk beskik het aan die suidpunt van Afrika. Hy eis erkenning van ons, en by gebrek aan ons eerbiediging van hierdie Gelofte, word dit sonde in ons en sal Hy die werke van ons hande verwoes, soos opgeteken in:

Pred.5:3-5

“3 As jy ‘n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwase nie. Betaal wat jy belowe. 4 Dit is beter dat jy nie belowe nie as dat jy belowe en nie betaal nie. 5 Laat jou mond nie toe om op jou liggaam ‘n sondeskuld te laai nie, en sê nie voor die gesant van God: Dit was ‘n vergissing nie. Waarom moet God toornig word oor jou stem en die werk van jou hande verwoes?

Nou kan mens jouself die vraag afvra: Waarom gaan dit tans so sleg met ons as volk? Is dit nie omdat ons nie AL ons geloftes betaal nie?

Is dit nie omdat ons net aandag gee aan die Geloftevan Bloedrivier nie?

Wat het geword van die Van Riebeeck Gelofte/ Van Riebeeckdag?

Wat het geword van die herdenking van die Gelofte van Paardekraal, wat bepaal dat ons as Volk jaarliks op 16 Desember by Paardekraal bymekaar moet kom, om naas die herdenking van die Slag van Bloedrivier en die gepaargaande Gelofte, ook die oorwinning van die ZAR oor die Britse anneksasie van 1877-1881, te herdenk?

Wat het geword van die eerbiediging van die ZAR Volksraadbesluit van 31 Mei 1882, waarin geproklameer is dat 27 Februarie jaarliks as ‘n dag van verootmoediging deurgebring sal word, sodat die weldade van die Almagtige God in herinnering geroep word en die eer van die oorwinning te Majuba aan Hom gegee word?

Wat van die broederskap belofte voor God en die voorneme om in sy weë te wandel wat op 9 September 1939 op Monumentkoppie voor die Almagtige God afgelê is en waarby 70,000 – 80,000 volksgenote betrokke was? Dit was gedurende die jare toe hierdie volk weer opgestaan het en stelselmatig van die Britse juk bevry is. ‘n Klipstapeling is die stille getuienis daarvan, en het in die vergetelheid verdwyn.

Ons as Volk het hiervolgens ‘n aandeel in die haglike toestande waarin van ons verkeer.

Dit is nie net die skuld van die Nasionale Party wat u mislei het en u met ‘n demokratiese kruisie die huidige bestel laat implementeer het nie. Met ‘n kruisie is die Lewende God van hemel en aarde se drumpel gelyk gestel het met die afgode binne die aanvaarding van ‘n tussentydse grondwet, wat moes oorgaan in die huidige grondwet.

Is dit nie ook die skuld van ons vernaamste Afrikaanse kerke, wat vanaf die Wêreldraad van kerke se Cottesloe beraad [7-14 Des.1960], in die geheim en later in die openbaar, deelgeneem het aan die totstandkoming van die huidige bestel, nie, wat aanleiding gegee het tot die Rustenburg Kerkberaad, Nov.1990; wat apartheid tot sonde verklaar het terwyl o.a. 2 Kor.6:17 die teendeel vereis, wat vanaf die kansels die politieke vrede in die vooruitsig gestel het en die HERE se seën op hierdie godsdienstige hoerery gebid het?

Het hierdie volk nie daarmee die vriend van die wêreld, en daardeur die vyand van die Almagtige God geword nie [Jak.4:4]?

Verdien ons dan nie dit wat oor ons gekom het as gevolg van ons eie ongeregtighede nie?

Is dit die goeie hoedanighede van die huidige regering wat hul in beheer oor ons geplaas het, of is dit ons swak hoedanighede wat ons onder ‘n strafgerig van ons hemelse Vader geplaas het?

Kyk maar om u rond.

Word die werke van ons hande nie al sedert 1994 voor ons oë verwoes nie.

Sal die HERE dan swyg? Sal Hy Homself tot leuenaar maak en nie voltrek wat Hy beloof het nie?

Eis ons Hemelse Vader dan nie nou van ons dit wat deur ons volksgenote beloof is nie? Dit wat oor ons voorouers se lippe gegaan het nie? Dit waaraan ons as nakomelinge deur fisiese geboorte hier in Suider-Afrika aan verbonde is nie?

Vergeld Hy ons nie nou vir ons afvalligheid van Hom nie; vir ons versuim om ons geloftes te betaal en ons vleeslike en geestelike hoerery, nie – Op.2:14,20 ?

Waarom moet God toornig word oor jou stem en die werk van jou hande verwoes? – Prediker 5:5

Daar is egter ‘n oplossing hiervoor. Die Bybel is vol voorbeelde van straf vir afvalligheid en herstel by berou en bekering.

Eerstens durf ons nie berus by die huidige omstandighede nie.

Identifiseer die oorsake van die huidige strafgerig en spreek dit aan en die

HERE sal sy toorn afwend –

Ps.81:14

“Ag, as My volk maar na My wou luister, Israel in My weë wou wandel! 15 Gou sou Ek hul vyande onderwerp en My hand teen hul teëstanders uitstrek.”

Neem u verantwoordelikheid op en betaal wat u voorsate beloof het en herstel daarmee die liefdesband tussen Vader en volk.

Volksgenote word hartlik uitgenooi na die 5de Verbondsmaal en Konsilie te Bloemfontein.

Datum en Plek: D.V. 14-17 April 2017 te Dankbaar CVO Skool, Bloemfontein.

U kan gerus die program aflaai by:

http://www.volksvergadering.co.za/Documents/2017031980909_item_2017-Geloftevolk-Konsilie-te-Bloemfontein---Uitnodiging.pdf

Stel soveel volksgenote moontlik in kennis hiervan en neem verlof op die dag en kom die Gelofte teenoor ons Hemelse Vader na. Betrek u hele gesin, u gemeente, u geloftefeeskomitee, u volk.

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2690 gaste aanlyn