WAT IS WARE AFRIKANERSKAP?

Dit is in tye soos hierdie wanneer Afrikanerskap en Afrikanernasionalisme weer skerp omlyn moet word. Dit is dwingend noodsaaklik dat gevra word:

Wie is die Afrikaner?

Net so belangrik is dit om te vra: Het ons nie te lank gewag om die definisie van Afrikanerskap en ons nasieskap duidelik te stel nie? Is daar nie in die verlede toegelaat dat Afrikanerskap en ons nasieskap te veel kon omsluit ter wille van die vrede nie, en dat ons daardeur ons grense vir verswakking oopgestel het nie?

As ek myself die vraag stel: Wie is die Afrikaner? dan is daar een mens wat daarvoor kwalifiseer. Dit is die man wat hom as Afrikaner beskou omdat hy aan die geskiedenis van die Afrikaner verbind is, omdat hy aan die Afrikaner se geloof gebind is, omdat hy gebind wil wees aan die Afrikaner deur tradisies van die Afrikaner, omdat hy gelei wil word deur die ideale van die Afrikaner.

Jy is Afrikaner omdat jy jouself as Afrikaner beskou en nie omdat ‘n Afrikaner hom as Afrikaner beskou nie. Nasieskap en Afrikanerskap is soos ‘n broederskap: jy behoort daaraan of jy behoort nie daaraan nie. Dit is iets absoluuts. Jy kan nie ten dele daaraan behoort en ten dele nie.

J A Marais