VALS PROFETE IN ONS MIDDE

Dr JJ Snyman

In die Bybel en veral die Nuwe Testament word die gelowige telkens gewaarsku teen die vals profete wat die geloofsgemeenskap sal teister.

‘n Vals profeet is een wat skewe propaganda preek (Jer 6:13) – ‘n profeet wat binnevolks optree.

Reeds in Jesus se tyd op aarde sien ons hoe ‘n duiwelse mag werksaam was onder die Fariseërs. Die seemonster, die Antichris, het vervolging teen Christene aangeblaas met ‘n godsdienstige ywer wat van die vals profeet, die landmonster, gekom het. Die vals profeet is ‘n parasiet wat teer op die Antichris en bewerkstellig die aanbidding van die Antichris. Albei is in diens van Satan.

Om dus as ‘n vals profeet getipeer te word is ‘n ernstige aanklag en indien dit boonop meriete het, plaas dit jou in die vyand se laer.

En hoe dikwels kom die vals profete nie uit die geledere van die charismatiese groepe nie – baie van hulle boonop ketters wat ‘n teks of gedeelte uit die Bybel uit verband ruk en dan ‘n hele dogma daarom bou. As hulle boonop ‘n Christelike kleed, en nog erger, ‘n “geesvervulde” kleed aantrek, beskou hulle hul dogma as ‘n openbaring. Dan het die Heilige Gees immers self aan hulle die “waarheid” geopenbaar.

So word volksleiers belaster en die volkseiendomlike afgekraak. Na mnr Willie Marais se dood moes ons hoor dat hy ‘n Vrymesselaar was omdat Pik Botha sy begrafnis bygewoon het! Wel die kort antwoord op hierdie kaf is dat Jaap Marais geen Vrymesselaar as sy regterhand sou vertrou nie. Daarvoor was sy aanvoeling net te goed. Pik Botha het ‘n punt daarvan gemaak om by elke politieke leiers se begrafnis gesien te word.

So word ook die aanvalle geloods teen die Bloedrivier-gelofte (glo gemaak aan Satan!), die Voortrekkermonument en volksliedere. Die monument is glo vol Vrymesselaar-simboliek en ons volksliedere is aanbidding van afgode. Wil jy nou meer!

Die aanslae hou dus verband met veral die 1e gebod van die Tien Gebooie.

Volgens die 1e gebod moet ons alleen die ware God dien. Dit beteken dat afgode, iets wat losgemaak word van God en selfstandige waarde toegeken word om ons lewens te oorheers nie die ware God moet verdring nie.

Met die beste wil in die wêreld kan nie gesien word hoe monumente, leiers en volksliedere deur die (regte) Afrikaner verafgod is nie. Die aanklag is vals. Dit is ‘n slinkse aanslag teen ons volk en bedoel om die fondamente te kraak. Dit het met suiwering niks te make nie. Om dan boonop voor te gee dat dit geesvervuld is, is om die opponente daarvan tot swye te snoer. Só ‘n bedenklike optrede is van binne die kader van die vals profeet. Die fisiese gestalte waarin die Satan hom aan die mens openbaar is gesetel in die vals profeet. Hulle bewerk afvalligheid.

In Joh 4:1 staan geskryf:

Geliefdes, glo nie in elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.

Die Afrikanervolk beleef ‘n fel aanslag van bose regeringsmagte en barbare wat ons volk uitmekaar skeur. Boonop word hulle gerugsteun deur buitelandse magte. Om te midde daarvan nog ‘n aanslag vanuit eie geledere te probeer afweer, is om die kameel se rug te breek. Hoe verwerplik is dit nie!

So word ook ons volk se geloof in ons roeping op die proef gestel – deur vals profete in ons midde!