NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Wanneer gelowige ouers se kinders as volwassenes hulle rug op die Here draai nadat hulle deur hulle ouers aan die voete van Jesus geleer is, kan die ouers nie verantwoordelik gehou word vir hulle dwaling nie – maar ouers bly verantwoordelik om volwasse kinders te blý vermaan oor hulle dwaling!

WAT IS EMOSIONELE INTELLIGENSIE?

Daniël Goleman

Die een kenmerk wat een mens laat uitstyg bo ’n ander — die sleutel wat veroorsaak dat ’n sekere persoon se aspirasies bevredig word terwyl ander vasgevang bly in middelmatigheid — is nie talent, formele onderrig of buitengewone intelligensie nie, maar selfdissipline. Met selfdissipline is enige iets moontlik. Daarsonder kan selfs die eenvoudigste doelwit ’n onbereikbare droom bly Theodore Roosevelt.

Daar is hoegenaamd geen maklike manier om bo uit te kom nie. Van al die moeilike maniere is harde werk egter die heel maklikste – Johan Smit.

“Wees veral versigtig met  wat in jou hart omgaan; want dit bepaal jou hele lewe” Sp. 4:23

Sp. 4:23 is `n spreuk wat so perfek by die nuutste navorsing omtrent emosionele intelligensie inpas. Vandag se geleerdes sê dat:

`n Hoë emosionele intelligensie is die deurslaggewende faktor in die uiteindelike bereiking van jou doelwitte, asook die suksesvolle vervulling van dit wat vir jou saak maak.

Sosiale vaardighede is uiters belangrik in die Emosionele Intelligensie van `n leier. Sien sosiale vaardighede as die sleutelkomponente van Emosionele Intelligensie.

Die mens kan miskien nie sy “IK” verander nie maar hy het wel beheer oor sy emosionele intelligensie, iets wat hy kan aanleer en verbeter.

WAT IS Emosionele  Intelligensie?

Dit bestaan uit twee dele.

Die eerste deel gaan oor jouself:
1  Selfbewaarde
 Negatiewe: Probeer ander beïndruk.
 Positiewe: Selfvertroue, neem besluite op gevoel. (soos jy oor jouself voel)

2 Selfdissipline
 Negatiewe: Stel uit.
 Positiewe: Doen wat gedoen moet word wanneer dit gedoen moet word.

3  Selfmotivering
 Negatiewe: Onsekerheid, twyfel, nie lus nie, geen energie
 Positiewe: Positiewe gedagte, hou aan al lyk dit of  jy nie sal slaag nie. Werk aan die resultaat, laat nie toe dat dinge jou keer nie.

Die tweede deel bestaan uit jou verhouding met ander:

4  Empatie.
Negatiewe: Geen innerlike gevoel, oppervlakkige simpatie
Positiewe:  Voel saam met ander, huil saam, lag saam, en verstaan ander se gevoel.

Sosiale Vaardigheid
Negatiewe: Self gesentreer, terughoudend, meng nie maklik nie.
Positiewe: Meng maklik, aangenaam, geniet ander mense.

Kom ons kyk nou eers in fyner besonderhede na die eerste gedeel wat oor jouself gaan:

DEEL EEN

Selfwaarde

 1. Selfwaarde  is die vermoë om deur  introspeksie jouself as 'n individu te sien sonder om beïnvloed te word deur invloede van buite.
 2. Selfwaarde  is 'n duidelike persepsie van jou persoonlikheid, sterkpunte, swakpunte, gedagtes, oortuigings, motivering, en emosies. Selfwaarde  help jou om ander mense reg te verstaan sonder dat ‘n negatiewe beeld van jouself jou siening van ander beinvloed.
 3. Soos jy meer oor jouself ontdek, sal jy jou reaksies verstaan, wanneer jy verskillende dinge ervaar. Veral wanneer jy   vinnige besluite moet neem sonder dat jy  tyd het om deuglik  daaroor te besin.
 4. Jou waardes, oortuigings  en neigings word  bepaal deur die gevoel wat jy oor jouself het. Dit bepaal ook jou reaksies en jou interpretasies van dit wat jy om jou ervaar.


Ontwikkel Selfwaarde
SELFWAARDE - Om die beeld van God in jouself raak te sien.
Jy staan in die oggend op en kyk in die spieël. Jy kyk na die gesig wat vir jou staar. Jy soek vir iets, iets in jou oë wat vir jou sê dat jy mooi is, dat jy waarde het en dat jy dit verdien om jouself lief te hê. Maar waar begin dit? By jou!

Selfwaarde IS ...
·  Om te besef en te glo jy is ’n unieke skepping van God wat met ’n rede hier op aarde is.
·  Om te weet jou lewe is nie net hier en nou belangrik nie, maar het ook ewigheidswaarde.
·  Om met God se oë na jouself te kyk.
·  Dis jou vertroue in jou vermoë om te dink, en in jou vermoë om reg te kom met die basiese uitdagings wat die lewe aan jou stel.
·  Dis om te weet jy het die reg om gelukkig en suksesvol te wees.
·  Dis die gevoel dat jy waardig is om volledig mens te wees, en geregtig is dat jou behoeftes vervul word.

Selfwaarde IS NIE ...
·   .. om jouself onregverdig te vergelyk met ander en dan hooghartig of minderwaardig daaroor te voel nie.
·   ... om net subjektief (persoonlike siening of oordeel)  jouself te evalueer nie, maar ook rekening te hou met God en  met Christenvriende se mening oor jou.

Wat sê die Bybel?
God is die Skepper van die volmaakte – Hy het jou immers na se eie beeld gemaak. Daarom is minagting van jouself om sy skepping te minag.

Jes 43:4  Omdat jy kostelik is in my oë, hooggeag is, en Ek jou liefhet, daarom gee Ek mense in jou plek en volke vir jou lewe.

Voor die Here is ryk en arm gelyk; Hy het hulle almal gemaak:

Spr. 22:2  Rykes en armes ontmoet mekaar, die HERE het hulle almal gemaak. 

Jer 29:11  Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee. 
Leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God (Kol. 3:10).

Ons kyk SUBJEKTIEF
Daardie refleksie wat jy in die oggend sien as jy voor die spieël staan, beïnvloed die tipe mens wat jy is en hoe jy lewe. Ongelukkig kyk jy met ’n subjektiewe oog na jouself en is jy meer geneig om jouself af te kraak en net die slegte raak te sien. Maar wat jy nie besef nie, is dat jy uniek is. En dit is hier waar almal nou die woord “uniek” té ligtelik opvat.

Self-Dissipline
“Dissipline is vryheid!”  Indien jy nie kan saamstem met hierdie stelling nie is jy  beslis nie alleen nie. Vir baie mense is dissipline  'n vuil woord wat met die afwesigheid van vryheid gelyk gestel word. In werklikheid is die teenoorgestelde waar . Soos Stephen R. Covey dit een maal beskryf het:  "die ongedissiplineerde mense is slawe van hulle eie buie, begeertes en drifte”. En in die langer termyn, lei die ongedissiplineerde gebrek aan die vryheid. Jy word deur jou emosies beheer, mense en omstandighede beheer jou. Deur die regte woorde te sê, of deur omstandighede te skep wat jou emosies opwek, kan hulle jou beheer.

Self-dissipline behels hoe jy optree volgens wat jy dink  in plaas van hoe jy voel.  Dikwels behels dit dat jy jou  plesier en opwinding  moet opoffer  vir dinge wat belangriker is in die lewe.  Daarom is dit self-dissipline wat dryf jou om:

 1. Werk aan 'n idee of projek nadat die aanvanklike stormloop van entoesiasme vervaag  het.
 2. Gaan na die gimnasium al voel jy eerder lus om TV te kyk of te rus.
 3. Staan vroeg op om jou geestelike lewe met die Here te bou.
 4. Bly by jou besluit om gesonde kos te eet, en weerstaan versoekings vir gemorskos.
 5. Stel vir jou vaste reëls vas; vir persoonlike ontwikkeling  en bly daarby. (ontwikkel jou breinvermoë deur navorsing en lees, fisiese oefening en geestelike ontwikkeling deur betrokke te raak in die plaaslike gemeente).


Daar word gesê dat selfdissipline amper onontbeerlik is op die pad na sukses. Op die ou end is dit tóg die moeite werd om jou bes te gee..

Mense met selfdissipline is hardwerkend, hulle het wilskrag en hulle hou aan probeer om ʼn probleem op te los of om ʼn taak te voltooi. Hulle motiveer hulleself selfs al voel hulle nie noodwendig “lus” om dit te doen nie.


Om roepingsbewus te wees, is om te glo dat die werk wat jy doen, tot eer van die Here is. Ons moet dus ons werk doen na die beste van ons vermoëns. Ons doen dit nie vir onsself nie, maar vir Hom.

Laat dit jou strewe wees om altyd ʼn roepingsbewustheid in die lewe te hê. Laat dit jou ywer wees om steeds te groei en te gedy in die werk van jou gees en die werk van jou hande. Laat skeppingsvreugde jou prestasie en jou beloning wees. En laat jou aanvaarding die wete wees dat die arbeid waarin ons ʼn lus het, die pyn van ons menswees heel – Audrey Blignault.

Self-Motivering
Self-motivering beteken letterlik entoesiasme . Dit is die dryfkrag wat help dat mense deur druk, selfs wanneer dit swaar gaan. Die krag van  selfmotivering is begeerte.  (Om jou droom waar te maak)

Volgens sielkundiges,  het jy verskillende soorte begeertes.  En al hierdie begeertes is toe te skryf aan jou begeerte om te lewe. Selfmotivering  word beheer deur jou emosies.  Negatiewe ondervindings benadeel  jou self-motivering, asook jou kreatieweteit en moet sterk tee gestaan word!  Self-motivering wek moed en durf op wat vir jou positewe resultate gee.   Hierdie mense wat hoogs gemotiveer  gee nie maklik op nie, al misluk hulle, hulle hou aan totdat hulle hul droom bereik.

Die goeie resultate van selfmotivering  kan gesien  word in die lewe van  mense wat reeds suksesvol  was. Verder, mense wat swak gemotiveerd is, is diegene wat ly aan ‘n minderwaardigheids kompleks. Mense wat ly aan minderwaardigheid kompleks is diegene wat nie seker is van hulself  nie. Dit is waar self-bewustheid ’n  groot rol speel.

Om self-motivering beteken om gereed te wees  om aan te dryf, om  gefokus te wees. Dit beteken ook om skerp en slim genoeg te wees om nie te gemanipuleer word nie, en om oop te wees vir positiewe  aanwysings. Met `n  gees wat reg is vir uitdagings!  Gelukkig het jy elke instrument tot jou beskikking om wat jy ookal aanpak  reg te kry. Hier gaan ons! As God vir jou is sal niks jou kan keer nie, in Hom het jy alles van jy nodig het om suksesvol te wees.

1     Wees positief
Dit is baie moeilik om enigiets gedoen te kry wanneer dink: "Ek glo nie ek kan die doen nie of  Het God my werklik geroep, het ek reg gehoor?." Gedagtes soos dié maak ​​net dat ons wil opkrul in ons beddens totdat iemand ons fisies ons daaruit sleep.(Lees wat het met Jona gebeur)  Positiewe denke is die enigste manier waarop jy self motivering in die eerste plek kan toepas.

2       Kry Selfvertroue
Saam met positief denke  oor jou wêreld,  jy moet ook  positief van jouself dink.  As jy dink dat jy nie in staat is nie, sal dit  'n demper op jou pogings plaas . Hoekom sou jy  moeite doen met iets waarmee jy nie sal slaag nie?  As jy so dink sal jy nie suksesvol wees nie!

Om te begin, tel jou suksesse wat jy al behaal het.  Bepaal watter hulpbronne  jy tot jou beskikking het?  Dink aan al die dinge wat jy in die verlede behaal het. Om watter rede sal jy nie in staat wees om te bereik wat jy nou wil doen nie! Wat was Dawid se woorde voordat hy Goliat aangevat het?

1Sam 17:34-36  Daarop sê Dawid aan Saul: U dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas, en as daar ‘n leeu of ‘n beer kom en ‘n stuk kleinvee uit die trop wegdra,  dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit; en as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood.  U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. 

3    Kry `n begeerte
Wanneer Les Brown praat oor motivering, het hy herhaal oor en oor, "Jy moet honger wees!" Wat hy hier sê, is dat jy eintlik `n honger daarna  moet hê. Jy kan nie indink 'n lewe sonder dit wat jy wil bereik nie. Sien al hoe jy dit bereik het, voordat jy dit bereik het!

Heb 11:1  Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. 
Soms behels dit om jouself te oortuig dat jy dit wil hê.  Kanseleer alle negatiewe gedagtes! Hou jou aandag op die taak voor jou, sê vir jouself dat dit uitvoerbaar is, en dat jy alles het wat jy nodig het om `n sukses te maak.

4   Terugslae
Weet terugslae sal gebeur. Dit is belangrik om te besef dat daar mislukkings langs die pad sal wees. Om aan te neem dat alles reg gaan uitwerk sal jou net gefrustreerd maak as dit nie uitwerk nie, en die versoeking om op te gee sal sterk wees na die eerste terugslag. Daar sal tye wees wanneer jy misluk. Wanneer terugslae gebeur kan  jy  nodige aanpasings maak sodat jy kan slag.  Jou mislukkings of terugslae is die tye waar jy jouself leer ken. Alle mense maak foute, jy moet net seker maak dat jy nie dieselfde  fout twee keer maak nie.

5   Hou rekort van die vordering
Dit sal jou help om jou doel vas te maak en om aanpasings te maak indien nodig. Maar tyd om stil te raak en seker te maak dat jy nog op die regte weg is. Vra God vir leiding. Moenie net in jou eie rigting beweeg nie, jy is mens en kan maklik deur mense en gebeure beinvloed word wat jou op verkeerde pad sal plaas. Indien jou vordering reg is, sal dit jou ook aanspoor om aan te hou, omdat jy al so ver gevorder het.

DEEL TWEE

Mense en omgewing verhoudings

Empatie is

 1. Empatie is die vermoë om jouself in iemand anders se skoene te stel.
 2. Die woordeboek verduidelik dit so: “om te identifiseer met, en om ’n ander persoon se situasie, gevoelens en motiewe te verstaan.”
 3. Die positiewe sielkundige definisie is: die vermoë om iemand anders se situasie op ’n bepaalde oomblik te verstaan hulle perspektief, emosies, aksies (reaksies) – en om dit aan die persoon oor te dra.


 Empatie is nie

Empatie is nie simpatie nie. Simpatie is ’n gevoel om te verstaan wat die ander persoon deurgaan, maar empatie is die vermoë om dit in jouself te ervaar.

Wat sê die Bybel?
Slegs as jy werklik probeer verstaan wat ’n ander persoon deurmaak, kan jy haar op die regte manier help. Ons kan maar net die Here vra om ons genoeg empatie te gee, sodat ons as’t ware in die ander persoon se skoene kan klim.

Wees bly saam met dié wat bly is en treur saam met dié wat treur (Rom. 12:15).

Al sy broers en susters en sy vriende wat hom vroeër geken het, het gekom en saam met hom in sy huis geëet. Hulle het hulle medelye kom betoon en hom getroos oor al die rampe wat die Here oor hom gebring het. Elkeen het vir hom ’n stuk silwer en ’n goue ring gegee (Job 42:11).

Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees (Fil. 1:9-10).

Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees (Fil. 1:9-10).

Sosiale Vaardigheid

Sosiale vaardighede is uiters belangrik in die Emosionele Intellegensie van `n leier. Dit is “vriendelikheid met `n doel” om mense te beweeg in die rigting wat jy wil hê. Sosiaal-vaardige mense het die vaardigheid ontwikkel om `n gemeenskaplike grond te vind met `n wye sirkel van kennisse. So `n  persoon is in staat om met mense te praat oor die dinge wat hulle ken ten einde hulle lewens te rig. Hierdie tegniek was baie algemeen in die bediening van Christus. Om mense te bereik en hul denke te rig kon Hy praat met die vissermanne oor visvang (Mat.4:19) met die dame by die fontein oor water (Joh.4) Sien sosiale vaardighede as die sleutelkomponente van Emosionele Intelligensie.

Interpersoonlike verhoudings is die vermoë om ander se emosies, geloofsoortuigings en intensies te kan herken en te verstaan.
Dit behels ‘n persoon se vermoë om die intensies, motivering en begeertes van ander persone te verstaan sodat jy effektief met hulle kan  deel. Gardner (1993: 271) het bevind dat interpersoonlike verhoudings uit vier vermoëns bestaan, naamlik:

 1. Die vermoë om groepe te organiseer. Die om mense te motiveer en te koördineer. 
 2. Om onderhandelinge te lei. Dit is die  vermoë om oplossings te vind en konflik te hanteer in die afhandeling van take. 
 3. Interpersoonlike aansluitings te vind. Die vermoë om ander persone se gevoelens te kan herken, hul vertroue te wen en daarop te reageer
 4. Sosiale analises te kan maak. Dit behels die vermoë om ander se gevoelens, motiewe en bekommernisse vinnig en   korrek op te som. 


Emosionele  Intelligensie is nie:
Om goed te wees nie
Om jou oor te gee aan jou emosies nie
Dit is ook nie geneties nie

Ja, emosies speel `n baie groter rol in ons denkwêreld en die keuses wat ons maak as wat ons ooit kan dink!  Ons kan sê, dat die brein al ons gevoelens en emosies reguleer en kanaliseer om een of ander uitwerking op ons lewens tot stand te bring. Die konneksie tussen hart en verstand, dit is waarvan ons praat. 

HOE HANTEER JY JOU EMOSIES ?
Die navorsers is oortuig daarvan dat “giftige” emosies, soos jaloesie, bitterheid en wantroue ’n mens se gesondheid in gevaar stel - dit is net so gevaarlik as slegte eetgewoontes. Hulle sê ook dat mense wat geleer het om hul emosies skeppend te hanteer, in liggaam en gees gesonder is.

Deur jou emosies reg te hanteer kan jy jou lewe herskep. Jy moet ten eerste jou emosies verstaan en weet waar dit vandaan kom. Daar is ‘n paar verskillende maniere wat jy kan gebruik om jou te help:

Raak ontslae van jou gevoelens
Moenie jou seer alleen dra nie, kry ’n vriend wat jy kan vertrou  en vertel wat gebeur het, en hoe dit vir jou gevoel het. Hy sal nie altyd jou gevoel verstaan nie, maar dit sal jou help om die seer in jou te verlig, en jou help om dit te verwerk. Dit is belangrik dat jy die persoon wat jou skade aangedoen het;  vergewe sodat jy genees kan word van die seer in jou. Onthou dat die Satan ’n maalgat het wat jou wil vernietig: Verwerping; Alleenheid; selfbejammering; depressie; hopeloosheid en dan “Ek wens ek is dood”.  Jesus was ook verwerp deur sy Vader, sy Vriende en die mense wat Hy genees het. Wat was sy reaksie? “Vader vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie.” 

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 756 gaste aanlyn