Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

As ons nie van die ongelowiges verskil, het ons niks om vir hulle om te sê nie.  Sonder ’n getuienis is ons vir die koninkryk van God net so min werd as ’n stelskopper met net een been!

JOODSE SINAGOGE VAN SATAN

Dr Sydney Gregan

Is dit die VSA wat aan die spits van die aanslag teen Sirië staan?

Die antwoord is dat die VSA gebruik word om Israel se strewe om die ganse Midde-Ooste te onderwerp, te verwesenlik. Ja, so sterk is die Joodse beheer oor die president, kongres en huis van verteenwoordigers in die VSA dat die gemiddelde Amerikaner nie meer die vaagste benul het wat in hulle eie land gebeur nie! So weet meeste Amerikaners tot vandag toe nie dat Israel agter die gebeure van 11 September 2000 gesit het nie.

Nou is dit so dat Israel graag vir almal wil vertel dat hulle maar ‘n ou klein staatjie is wat veg om oorlewing te midde van Moslem-aggressie. Die ander storie wat die Israeli’s opdis is dat die Jode van Israel, soos dit vandag daar uitsien, sowat twee duisend jaar moes rondswerf voordat hulle hulle eie land kon herower. Die Jode aan die spits van, en agter die huidige staat Israel, sowel as die geheime (“crypto”) Jode en hulle pionne, sorg dan ook dat hierdie propaganda feitlik daagliks die wêreld ingestuur word.

Dit is noodsaaklik dat goed besef moet word wie hierdie Jode is. Verskeie werke het reeds oor die oorsprong van die huidige Jode verskynArthur Kroestler in The Thirteenth Tribe sowel as Ivor Benson in The Zionist Factor skryf dat meeste van die huidige “Jode” (die Ashkazim) afstam van die Khazars (van Turkse oorsprong) wat woonagtig was tussen die Kaspiese en Swart See (in Oos-Europa) wat in ongeveer 740 n.C. die Judaïsme as geloof aanvaar het en Duits-Hebreeus (Yiddish) praat. Die ander Jode, wat minder in getalle is en en nie dieselfde aansien as eersgenoemde geniet nie, is die Sephardim, wat hoofsaaklik uit Noord-Afrika en Spanje afkomstig is en Spaans-Hebreeus praat. Dr Nahum Goldman skryf in sy boek The Jewish Paradox dat die term Jood eintlik ondefinieerbaar is. Daar is gevolglik nie iets soos ‘n “Joodse ras” nie, en is die Jode van vandag ‘n bastervolk waarvan net ‘n onbeduidende klein groepie afstammelinge van die Jode van die Bybel is. Die woord anti-Semitisme het dus geen betekenis nie, behalwe dat dit ‘n baie effektiewe aanvalswapen is in moderne politieke oorlogvoering. Vandag se Jode is nie “Semiete” nie. Wat baie van hulle wel is, is revolusionêres, ja dissipels van Satan

Tog is dit veral hierdie Jode wat vandag verkondig dat hulle afstam van Abraham en daarom ‘n historiese aanspraak het op Palestina. Die feite is egter dat Lord Balfour, die Britse minister van buitelandse sake, onder Joodse (Sionistiee) druk (van veral die Rothschilds) die sogenaamde Balfour-verklaring uitgereik het in 1917. Die bewoording daarvan is deur die Jode self gedoen. Balfour het onder druk van die Sioniste ‘n belofte aan lord Rothschild gemaak, wat toe sommer later bekend sou staan as die “Balfour-verklaring”. In 1917 het daar maar ongeveer 85 000 Jode in Palestina gebly. Na die aanvaarding van die partisieplan vir Palestina in 1947 deur die Verenigde Nasies het hierdie Jode Palestina onwettig in 1948 ingeval en te midde van grootskaalse terreur deur persone soos Menachim Begin, is Israel danksy die Joodse Amerikaanse president, Harry Truman (wat omgekoop is) dadelik erken as staat. Aan die VN-resolusie en -partisieplan, naamlik dat daar vir beide hierdie Jode en die Palestyne ‘n staat in Palestina moes wees, het hulle hulle min gesteur. Golda Meir het gemaak of die Palestyne nie bestaan nie en verklaar dat dit nie vir Israel nodig is om sy wettigheid te bewys nie, aangesien dit die vervulling van ‘n Bybelse profesie was. Feitlik elke Israeliese eerste minister het hom skuldig gemaak aan grootskaalse vergrype teen die Palestyne, maar danksy die Joods-beheerde media is die wêreld telkens anders vertel.

Waarmee ons inderwaarheid te doene het is ‘n Joodse sameswering wat sy oorsprong in die Bybel het. Die sameswering het nie geeïndig by die kruisiging van Jesus as gevolg van valse aanklagte deur Jode nie. Nee. Dit is na Jesus se dood en opstanding voortgesit. Hierdie Jode weet goed dat Jesus die Messias is, maar kon dit, vanweë die feit dat hulle ‘n messias verwag het wat die Jode, eerder as alle sondaars sou verhef (red), nie aanvaar nie en het daarom wraak gesweer teen die res van die mensdom. Hierdie Jode verteenwoordig niemand anders nie as Satan en hulle verwoestingswerk trek dwarsdeur die geskiedenis.

Dit is hierdie Jode wat die kommunistiese rewolusie in Rusland en die res van die wêreld geïnisieer en gedryf het. Moses Hess, die mentor van Karel Marx was, soos Marx, ‘n Jood. Hess was ‘n fanatiese voorstander van die Talmoed. Marx het die handboek vir Kommunisme onder invloed van Hess geskryf en Jode (Trotsky en Lenin) was aan die spits in die onderwerping van die Russiese nasie. Ook die belangrikste administrateurs van die strafkampe was Jode soos Alexander Solzhenitsyn aandui in sy boek The Gulag Archipelago. Josef Stalin, wat met ‘n Jodin getroud was, het aanvanklik verklaar dat Kommunisme uitgesproke vyande is van anti-Semitisme. Toe Stalin egter sy posisie teenoor die Jode verander het en teen die Jode gedraai het, het hy sy dood tegemoetgegaan aan die hand van Joodse moordenaars, aldus die boek Stalin’s Last Crime.

In 1543 het selfs Martin Luther, die groot Kerkhervormer, te Wittenberg, Duitsland, ‘n werk oor die Jode geskryf. Die Engelse weergawe heet The Jews and their Lies, en is sowat 1500 jaar na Jesus se Hemelvaart geskryf, en ook hy verwys in sterk afwysende terme na die Jode, soos wat Jesus tevore gedoen het. Waarom sou iemand soos Luther die Jode uitsonder?

Die antwoord op hierdie vraag is eintlik voor die hand liggend. Hierdie groep wat hulleself vandag “Jode” noem, alhoewel nie eers afstammelinge van Abraham nie, het geen jota of tittel afgewyk van die standpunte wat die Fariseërs ongeveer 2000 jaar gelede gehuldig het nie. Inteendeel, vandag se Jode het ‘n obsessie daarmee om die haat van destyds te voltrek. Die haat vir die Christendom het die Jode as bron omdat Satan hulle vader is. Slegs enkele Jode distansieer hulle hiervan.

Die oorsprong van hierdie haat is te vind in die Bybel in die vier Evangelies. Tog dink baie Christene vandag dat die Judaïsme eintlik maar net die geloof is in die Ou Testament, dus, dat die Joodse geloof vandag maar net steeds die Messias afwag. Niks kan verder van die waarheid af wees nie. Die Joodse geloof vandag is gebaseer op die Talmoed, wat as die lewensbloed van Judaïsme beskou word. En die Talmoed is ligjare verwyder van die Ou Testament. Die Talmoed het die haat van die Fariseërs “vervolmaak”. Volgens Paulus is daar twee wesenskenmerke van die “Joodse geloof”, naamlik vervolging van die Christelike kerk en die sogenaamde tradisies van mense. Jesus self het die Fariseërs gewaarsku oor hierdie tradisies. Hierdie vermaning is nie net in die wind geslaan nie, maar het die Talmoed hierdie tradisies die alfa en die omega van die Judaïsme gemaak. So het die god van Judaïsme die Jode self geword en het die Judaïsme die Ou Testament in die proses tot niet gemaak.

Die Jode wil nie hê dat die wêreld kennis neem van die haatspraak wat in die Talmoed verkondig word nie. Daarom verklaar die Talmoed dat ‘n nie-Jood wat die Talmoed bestudeer, die dood verdien. Volgens die Universal Jewish Encyclopedia het die Talmoed selfs meer gesag as die Tora. Die Babiloniese Talmoed waartoe toegang verkry kan word deur middel van die internet, beslaan sowat 12 800 bladsye. Daarin word Maria, die moeder van Jesus, as ‘n hoer beskryf wat owerspelige verhoudings met timmermanne gehad het. Volgens die Talmoed is Christus ‘n hoerkind wat boonop bestialiteit met ‘n donkie beoefen het. Watter geldige kritiek ookal teen die Islam gelewer kan word, is dit eenvoudig so dat die Koran nie na Jesus in sulke lasterlike terme verwys nie. Die Talmoed openbaar ‘n ongebreidelde haat vir Christus en Christene. Die Judaïsme is ‘n personifikasie van die Antichris en ‘n tipe van Satan. Daar kan geen gemeenskap wees tussen ‘n Christen en ‘n aanhanger van die Judaïsme nie. Alhoewel dit in die openbaar ontken word, verklaar hierdie mense steeds vandag dat die dood van Jesus oor hulle (nageslag) kan kom. Vandag mag daar nie meer in die openbaar gestel word dat Kajafas saamgesweer het om Jesus te kruisig nie, maar word die Romein Pilatus uitsluitlik daarvoor verantwoordelik gehou. Dit in stryd met wat in 1 Tessalonisense 2:14-15 verklaar word.

Dit is hierdie verterende haat wat die politieke arm van Judaïsme, die Sionisme dryf in wêreldpolitiek. Die Sionisme is deur die Rothschilds in 1897 tot stand gebring by die World Zionist Congress. Daar is toe verklaar en voorgegee dat die Sionisme ten doel gehad het om ‘n staat vir die Jode te vestig. Dit is as dekmantel gebuik vir hulle eintlike doel, naamlik wêreldoorheersing. Hierdie nuwe “Israel” het nie grense nie. So word VN-besluite oor die onwettige anneksasie van die Golan-hoogtes, die Wes-Oewer en die Sinaï-woestyn deur die Sionisme geminag. En dit is nie toevallig dat Irak nou deur die Sioniste (onder VSA-vaandel) geannekseer is nie. Want hierdie Israel van hierdie Jode strek vanaf die Nyl tot die Eufraat. Nou is Sirië in die visier en daarna Iran. Die Palestyne sal nie eers ‘n Gasa-strook hê nie, en van Judea en Samaria kan hulle vergeet.

Daar is nie iets soos ‘n Joodse nasionalisme nie, omdat die Jode nie hulle strewe tot ‘n sekere gebied beperk nie. Hulle wil die ganse heelal onderwerp. Israel sal nie ekonomies kan bestaan sonder hulp van die Weste en veral die VSA nie

Ook die “storie van die 6 miljoen Jode”, wat ‘n leuen is, word deurgaans lewend gehou om Israel te finansier en die Sionistiese agenda lewendig te hou. Toe nuwe feite aan die lig gebring het dat nie 4 miljoen nie, maar wel 1,5 miljoen Jode by Auschwitz gesterf het, is dit geïgnoreer. Ook hierdie syfer is nie korrek nie, maar al sou mens aanvaar dat hierdie syfer korrek is, het niemand die moeite gedoen om die getal Jode wat na bewering gesterf het in die Tweede Wêreldoorlog, van 6 miljoen na 3,5 miljoen aan te pas nie. Die rede is voor die hand liggend: Die getal ses miljoen is magies met ‘n okkultiese oorsprong in die Kaballah. Laasgenoemde boek word deur die Judaïsme verafgod en is ‘n handboek van okkultiese praktyke. So ook het die embleem van Israel niks met die ster van Dawid te doene nie, maar wel alles met die heksagram, ‘n okkultiese simbool. Die Westerse wêreld word aan die hand van okkultiese simbole en getalle gevange gehou deur die leuen van die Holocaust en hedendaagse Israel.

Verskeie metodes word aangewend om die Westerse wêreld te ondermyn. Dr Alfred Lilienthal (‘n Jood) beskryf dit in sy boek The Zionist Connection:

“Surveillance, harassment, character assassination, guilt by juxtaposition, suppression of free speech, repression of even minimal dissent – these are some of the basic techniques employed…”

En terwyl onsekerheid gewerp word oor die outeur van die Protocols of the Learned Elders of Zion, bevat dit ‘n volledige uiteensetting van die metodes wat hierdie Satanskliek aan die dag lê om die wêreld te onderwerp aan hulle bose planne. Die boek Openbaring praat nie verniet van die “uur van beproewing” wat sal aanbreek nie.

Oor die presiese binnewerkinge van hierdie Satanskliek bestaan onsekerheid juis omdat hulle in die geheim opereer. Die regering van Israel speel ‘n sentrale rol en die World Jewish Conress bevorder hulle doelwitte wêreldwyd. Daar is natuurlik baie ander frontorganisasies. Onder hulle tel die Bilderbergers, die Anti Defamation League of B’nai B’rith (ADL), die Council on Foreign Relations (CFR), die Trilateral Commission, die Royal Institute of International Affairs, die Vrymesselaars en veral ook die Wêreldbank. Al hierdie organisasies het, ten spyte van wat voorgegee word in die openbaar, slegs een doel voor oë, en dit is wêreldoorheersing. Die Nuwe Wêreldorde van George Bush en nou ook Barack Obama is nie hulle eie uitvindsel nie, maar die Sionisme se doel wat deur handlangers soos Hillary Clinton gepropageer word.

Die leuens van die Sionisme is dikwels moeilik om te ontmasker. Hulle ware bedoelings (ook as gevolg van hulle dualistiese kode) word dikwels verberg. Daarbenewens is die grootste media netwerke in die wêreld in hulle hande – elke TV-netwerk en dagblad van naam. So ook Hollywood. Hulle het beherende aandele in die grtste maatskappye wêreldwyd. Hulle tentakels is wyd gespan. En die klein groepie mense wat in elke staat probeer om hulle te ontmasker, word self genadeloos behandel. Maar om hulle agenda te ontbloot, is uiters noodsaaklik. Want om hulle toe te laat om met hierdie vernietigingswerk voort te gaan, is verloëning van die Waarheid.

Suid-Afrika word ook deur hierdie Sioniste regeer. Hulle gebruik maar net die Swartes (wat goed betaal word), om die Afrikaner te onderwerp, terwyl die minerale bronne van hierdie land deur die Sioniste gestroop word. Hulle gee nie ‘n flenter om wat die gevolge is nie. Om mense oor hierdie Satanskliek in te lig, is gevolglik dringend noodsaaklik.

Laat dit nogmaals herhaal word: Die Jode van vandag stam nie van Abraham af nie. Hulle is ook heilshistories nie egte Jode nie, omdat hulle nie ware kinders van die gelowige Abraham is nie. Jesus het hulle 2000 jaar gelede reeds kinders van die duiwel genoem (Joh 8:44). Niks het verander nie. En omdat hulle die duiwel aanbid, het ons geen keuse as om hulle te ontbloot en teë te gaan nie. Ons geloof in Christus verplig ons daartoe.

“… en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is maar dit nie is nie, maar ‘n sinagoge van die Satan”.

Openbaring 2:9

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2307 gaste aanlyn