NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

“Want ’n Kind is vir ons gebore, ’n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige vader, Vredevors" - Jes.9:5

DIE NUWE WÊRELDORDE (3)

'N KYKIE AGTER DIE SKERMS IN VOORBEREIDING VIR DIE NUWE WÊRELDORDE

(Lees reeks by Die Nuwe Wêreldorde )

" Ook die feit dat hierdie magskliek gebuk gaan onder dieselfde siekte as elke ander eenwêrelddrywer in die opgetekende geskiedenis – dit is 'n Sataniese gedrewenheid – is behendig van die wêreld weerhou...   Getrou aan sameswerings van hierdie aard bevat dit al die bestanddele wat 'n sameswering 'n sameswering maak – die hoofbestanddeel : boosheid."

 

Koos Bester

Laat ons net eers kyk na wie die magselite ís. Kan hulle slegs tot Amerika, meer spesifiek, slegs tot New York en Wall Street beperk word? Wat maak hulle so magsdronk, so verwaand? Dat hulle nie skroom om konings en staatshoofde af te sit nie.

Deur watter filosofie, lewensuitkyk, godsdiens, word hulle geïnspireer? Die dialektiese materialisme soos deur Karl Marx gedefinieer? Vanweë stofvergoding? Word alles deur hulle tot produksiemiddele, betaalmiddele, verbruikersgoed (ook die mensdom) gereduseer? Is daar iets heilig vir hulle? Wat of wie aanbid hulle? Hulle self? Soos Nebukadnesar wat 'n goue beeld in die dal van Dura in Babilon opgerig het en die ganse mensdom daar voor hom wou laat kniel? Aanbid hulle dalk die Satan self, dit is nou as hulle nie verwaand genoeg is om hulle self tot gode te verhef nie? Wat is die rede vir hul verwaandheid? Die feit dat vele van dié internasionale korporasies se jaarlikse begrotings die begrotings van 'n gemiddelde land na die kroon steek?

Feit is dat blote geldmag op die ou einde nie hierdie egoïstiese mense bevredig nie. Hulle soek klaarblyklik na meer as dit en daarom hét hulle horisonne na die godsdiens en die politiek verskuif.

Daar moet aanvaar word dat sedert die eerste poging tot 'n verenigde mensdom met die bou van die toring van Babel hierdie aspirasie in menseharte leef. In die Bybelboek Daniël word die kom en die gaan van wêreldryke beskryf. Die wêreldryke, Babel, die ryk(e) van die Mede en die Perse, en die Griekse en Romeinse ryke word heel paslik met diere vergelyk, ongenadige diere, eweneens paslik om die aard van hul gewelddadige heerskappy te kenne te gee.

In die Westerse geskiedenis sedert Konstatyn (hierdie skyn-Christen het nooit werklik afgesien van die aanbidding van die son nie), het die Roomse Kerk ook as politieke maghebber sy verskyning gemaak, soms deur hom openlik deur bemiddeling van sy pous (e) en kardinale en biskoppe aan bloedige magspolitiek skuldig te maak en of die politieke spel met lis te beoefen.

In die 20e eeu was die Sowjet-Unie, met die kommunisme/bolsjewisme as ideologie en binding, oënskynlik die enigste strewer wat 'n geloofwaardige kans gehad het om 'n eenwêreldregering tot stand te bring. Die nasionaal-sosialisme soos onder Adolf Hitler tot ontwaking gekom en in die Tweede Wêreldoorlog in die kiem gesmoor, is skynbaar die enigste ander mag en/of ideologie wat in die Weste 'n geloofwaardige uitdaging kon rig om 'n eenwêreldspeler te word.

In die hele proses en te danke aan 'n massale propaganda-aanslag waarin hulle as die redders des wêrelds voorgehou is, is die uitdaging wat die Anglo-Ameriaanse magskliek as eenwêreldheerser gerig het, heeltemal oor die hoof gesien. Ook die feit dat hierdie magskliek gebuk gaan onder dieselfde siekte as elke ander eenwêrelddrywer in die opgetekende geskiedenis – dit is 'n Sataniese gedrewenheid – is behendig van die wêreld weerhou.

In die boek, Trance: Formation of America, (Reality Marketing, 1995), geskryf deur Cathy O'Brien en Mark Philips, word elke illusie dat Amerika se presidente, spesifiek sedert Gerald Ford se bewind, nie ook Amerika die hoofsentrum van 'n eenwêreldregering wil maak nie, verpletter.

Die skynbare val van die Sowjet-Unie in George Bush die oue se bewindstyd en sy pertinente aankondiging, "There will be as new world order", was bloot die geleentheid om hierdie aspirasie groter sigbaarheid te gee.

Getrou aan sameswerings van hierdie aard bevat dit al die bestanddele wat 'n sameswering 'n sameswering maak – die hoofbestanddeel boosheid.

Cathy O'Brien voer aan sy is sedert haar vroegste kinderjare onderwerp aan 'n CIA-program bekend as MK Ultra, Project Monarch, waarin gebruik gemaak word van besussynsbeheer-tegnieke om mense in niks anders as willose robotte te verander nie.

'n Sleutelaspek van dié tegniek is om die slagoffers reeds as kinders aanbrutale geslagsomgang bloot te stel. Volgens Mark Philip het die CIA en die Amerikaanse Ruimte-Agentskap, NASA, van oorloper-Nazi-wetenskaplikes gebruik gemaak om die program te ontwikkel.

Cathy O'Brien voer aan dat sy reeds van haar vroegste kinderjare, nadat haar pa met pedofiel-aktiwiteite teenoor haar betrap is, deur Amerikaanse regeringshooggeplaastes soos senators Ron Byrd en Guy Vanderjagt (Michigan) seksueel misbruik is. Na bewering is sy, (en later ook haar kind, Kelly) in die loop van haar lewe tot kort voor haar dertigste verjaardag, ook as seksslawe deur Amerikaanse presidente misbruik.

Sy voer aan dat sy, behalwe proefkonyn en seksslaaf, ook boodskapdraer  was – boodskapper deurdat haar hanteerders aanvaar het dat hulle dieselfde boodskappe wat sy so haarfyn kon oordra, weer met behulp van psigiese manipulasie kon uitwis.

Sy en Philips verduidelik dit so:
Een van die gevolge van die MK Ultra-projek is 'n psigiese verskynsel bekend as Dissosiatiewe Identiteitsversteuring met as newe-effek 'n buitengewone geheue. 'n Logiese uitvloeisel was om haar as boodskapper in te span. Só, as boodskapper, voer sy aan, het sy die getuie geword van die intiemste doen en late van die Amerikaanse departement van Verdediging, CIA, NASA, die Pentagon en die Wit Huis. O'Brien se verhaal, soos sy dit in Trance: Formation of America vertel, is skrikwekkend en surrealisties. Gebeure, momente en frases uit die Bybel, die liturgie van die Roomse Kerk en kinderverhale soos Alice in Wonderland en The Wizard of Oz, is alles deel van die psigiese manipulasie wat beweerde hanteerders soos Ronald Reagan, Dick Cheney (Amerika se vise-president) en George Bush snr, op haar uitgeoefen het. Ook Bill en Hillary Clinton is karakters in hierdie bisarre verhaal.

In Trance: Formation of America hoor ons ook die vroeëre skote van die Nuwe Wêreldorde. Volgens O'Brien was die Noord-Atlantiese Vryhandelsooreenkoms (NAFTA)  met Meksiko as ondertekenaar 'n sleuteltrap in die totstandkoming van die Nuwe Wêreldorde. In haar vertelling tree die CIA in niks minder as 'n dwelmhandelsindikaat na vore nie, met NAFTA die wegbereider vir die oopstel van dwelmroetes uit Suid- en Sentraal-Amerika na Amerika self. Sonder om verstrik te raak in al die presiese gegewens wat O'Brien in die boek verstrek en die leser onnodig bloot te stel aan al die beweerde vulgariteite wat daarmee saamgaan, kan kortliks by hoofstuk 31 van die boek onder die titel The King and Eye, stilgestaan word:

Sy skryf:

Saoedi-Arabië ryg in en uit by die meeste operasies waarby ek betrokke was, hoofsaaklik in die aanskaf en verspreiding van wapens, dwelms, en blondekop-blou-oog geprogrammeerde kinders. Volgens George Bush se aanspraak is Saoedi-Arabië in werklikheid 'n beheerde finansiële vleuel van Amerika. Die Saoedi-Arabiese koning Faad en sy ambassadeur in Amerika, prins Bandar, het gesorg vir 'n front vir ongrondwetlike en misdadige koverte optrede deur Amerika. Dit sluit in die bewapening van Irak en Nicaragua se Contras; Amerikaanse betrokkenheid by die Bank van Krediet en Handel Internasionaal ((BCCI) – skandaal; en die befondsing van die Swart Begroting deur middel van ons nasie se kinders deur hulle aan te wend as seksslawe en kameeljokkies. Sedert Amerika beheer oor die dwelmnywerheid verkry het deur middel van sy sogenaamde Drug Wars het Saoedi-Arabië 'n onlosmaaklike deel in die verspreiding van die dwelms geword. Dit is my ervaring dat Bush se bewering dat koning Faad sy marionet is, waar is.

Dit is vanselfsprekend dat die misdadige diplomatieke betrekkinge met Meksiko in die omstandighede ineenvleg met dié van Saoedi-Arabië. Per slot van sake:  koning Faad en die Meksikaanse pres. Miguel de la Madrid was aktiewe lede van George Bush se elite 'buurt' in die Nuwe Wêreldorde. Voor ek uit Washington DC weg is, was dit my plig as 'n geprogrammeerde Amerikaanse 'patriot' om deel te neem aan die afskop van die King and Eye-tak van Operasie Greenbacks for Wetbacks. Wyl planne afgehandel is vir 'n klandestiene 3.00 vm-vergadering in die L'enfante-Hotel, wat ek moes bywoon, is ek haastig in DC rondgeneem om boodskappe en inligting te versamel... In Washington was Vanderjagt en Cheney glo in Bush se residensiële kantoor.

O'Brien se dogtertjie Kelly, was glo ook daar. Kelly is saam met Vanderjagt "die trappe op na die residensiële area".  

Sy gaan voort: "Cheney het met sy bevele begin deur die gewone dreigemente teen Kelly se lewe en is onderbreek deur 'n telefoonoproep wat my na die Wit Huis beveel het... Ek was gespanne toe ek laat daardie aand teruggebring is na Bush se huis vir die afhandeling van my opdragte. 'n Partytjie was aan die gang...

Terwyl ek my weg deur die skare baan het Cheney my gesien en van oorkant die vertrek in my rigting aanstaltes gemaak. Ek het Vanderjagt daar naby opgemerk en angstig gevra waar Kelly is. Hy het gesê: "Sy slaap bo. George verwag jou." Ek wou bitter graag na Kelley toe maar Cheney , wat soos gewoonlik dronk was, het my teen hierdie tyd van oorkant die vertrek bereik.

"Loop soontoe", het Cheney sleeptong gesê. Hy het die Oz-voëlverskrikker-stap ('n beweerde snellermeganisme) nageboots terwyl hy my deur die skare na Bush se kantoor gelei het... Bush was besig agter sy lessenaar en sy gespannenheid ooglopend. Hy het gesê: "Phil Habib doen sy nommer op sy hoogheid (Faad) se kop. Ek wil hê jy moet 'n nommer op sy 'dick' doen".

"Asseblief tog," het Cheney oor die term gebrom. "Dit beteken gee hom 'n koninklike f...  Maak hom moeg. Jy gaan vannag op 'n rit met 'n towertapyt, klein djin, in die konyn se gat, deur die spieël en ons sal jou anderkant kry..."

Sy is na die hotel gebring waar sy na bewering deur Faad 'geprostitueer' is.

Ek was voorheen seksueel aan hom blootgestel, maar by dié geleentheid aan hom en sy vyf jong dogters...   Toe ek klaar my deel in die naam van 'diplomatieke betrekkinge' gedoen het, was Habib by die deur om my na buite te eskort. Ek moes Habib weer om 3.00 vm in Habib se suite kry...

Sy vertel dan van 'n vergadering in Habib se kamer waar Bush, Cheney, Faad en Habib midde in gesprek is waarby sy haar voeg en haar boodskappe herroep en oordra:

Bush het 'n beoordeling van die boodskappe en banktransaksie-besonderhede gedoen...  en my beveel om 'n weergawe van my ontmoeting met De la Madrid en die gevolglike oopstel van die Juarez-grens (tussen Meksiko en Amerika)in herinnering te roep. Die ingewikkeldhede van daardie ontmoeting, nog meer ingewikkeld gemaak weens my betrokkenheid by net sekere dele van die ontmoeting, moet nie hier buite konteks gedokumenteer word nie. Ek weet Bush was besig om die toneel in gereedheid te bring vir die toepassing van die Nuwe Wêreldorde, gebruikmakend van Meksiko en Saoedi-Arabië... vir dekking en vir die verdere uitbreiding van Amerika se koverte misdadige bedrywighede. Dit sluit in die bewapening van Irak met wapens en chemiese oorlogsmiddele. Die boodskap waarmee Ronald Reagan my vroeër daardie dag geprogrammeer het, is nadere bewys daarvan. Ek het Reagan se boodskap aan koning Faad gelewer soos ek beveel is:
'Groete aan koning Faad van pres Reagan. Die onderhandelinge wat op die punt is om te begin is nie slegs sleutelbelangrik vir wêreldvrede nie maar versterk ook VSA/Saoedi-betrekkinge bo u wildste drome. U het my woord dat die skynbare opbou van mag in Irak maar 'n skim in 'n dwarrelwind is. En wanneer hierdie operasie afgehandel is en die stof uiteindelik gaan lê, sal u merk dat die sand met die tyd versit het, uitgeloop het vir ons teenstanders en alle mag en beheer verskuif het vir ons eendragtige poging. Verenig staan ons om alles te oorwin in die naam van 'wêreldvrede' en 'wêreldorde', en ek is seker dat ons saam nie kan misluk nie. Hoe meer Saddam vernietig, hoe minder is daar vir ons te doen en mee te handel wanneer ons die Orde toepas...

In die volgende aflewering, lig op die Moslem-reaksie aangesien hulle hul nie sonder meer by dié soort 'orde' sou laat betrek nie.

Opsoek na inligting?

 •  Indien u Gelofteland se daaglikse hoofartikel per epos wil ontvang, stuur u versoek na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  _____________________

  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1684 gaste aanlyn