Nuutste bydraes

GEDAGTES VIR ELKE DAG

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Die voordeel van pyn is dat dit ons meegevoel met ander leer. Wie eenmaal diep pyn ervaar het kan nooit weer ongevoelig staan teenoor die lyding van ander nie.

DIE NUWE WÊRELDORDE (3)

'N KYKIE AGTER DIE SKERMS IN VOORBEREIDING VIR DIE NUWE WÊRELDORDE

(Lees reeks by Die Nuwe Wêreldorde )

" Ook die feit dat hierdie magskliek gebuk gaan onder dieselfde siekte as elke ander eenwêrelddrywer in die opgetekende geskiedenis – dit is 'n Sataniese gedrewenheid – is behendig van die wêreld weerhou...   Getrou aan sameswerings van hierdie aard bevat dit al die bestanddele wat 'n sameswering 'n sameswering maak – die hoofbestanddeel : boosheid."

Koos Bester

Laat ons net eers kyk na wie die magselite ís. Kan hulle slegs tot Amerika, meer spesifiek, slegs tot New York en Wall Street beperk word? Wat maak hulle so magsdronk, so verwaand? Dat hulle nie skroom om konings en staatshoofde af te sit nie.

Deur watter filosofie, lewensuitkyk, godsdiens, word hulle geïnspireer? Die dialektiese materialisme soos deur Karl Marx gedefinieer? Vanweë stofvergoding? Word alles deur hulle tot produksiemiddele, betaalmiddele, verbruikersgoed (ook die mensdom) gereduseer? Is daar iets heilig vir hulle? Wat of wie aanbid hulle? Hulle self? Soos Nebukadnesar wat 'n goue beeld in die dal van Dura in Babilon opgerig het en die ganse mensdom daar voor hom wou laat kniel? Aanbid hulle dalk die Satan self, dit is nou as hulle nie verwaand genoeg is om hulle self tot gode te verhef nie? Wat is die rede vir hul verwaandheid? Die feit dat vele van dié internasionale korporasies se jaarlikse begrotings die begrotings van 'n gemiddelde land na die kroon steek?

Feit is dat blote geldmag op die ou einde nie hierdie egoïstiese mense bevredig nie. Hulle soek klaarblyklik na meer as dit en daarom hét hulle horisonne na die godsdiens en die politiek verskuif.

Daar moet aanvaar word dat sedert die eerste poging tot 'n verenigde mensdom met die bou van die toring van Babel hierdie aspirasie in menseharte leef. In die Bybelboek Daniël word die kom en die gaan van wêreldryke beskryf. Die wêreldryke, Babel, die ryk(e) van die Mede en die Perse, en die Griekse en Romeinse ryke word heel paslik met diere vergelyk, ongenadige diere, eweneens paslik om die aard van hul gewelddadige heerskappy te kenne te gee.

In die Westerse geskiedenis sedert Konstatyn (hierdie skyn-Christen het nooit werklik afgesien van die aanbidding van die son nie), het die Roomse Kerk ook as politieke maghebber sy verskyning gemaak, soms deur hom openlik deur bemiddeling van sy pous (e) en kardinale en biskoppe aan bloedige magspolitiek skuldig te maak en of die politieke spel met lis te beoefen.

In die 20e eeu was die Sowjet-Unie, met die kommunisme/bolsjewisme as ideologie en binding, oënskynlik die enigste strewer wat 'n geloofwaardige kans gehad het om 'n eenwêreldregering tot stand te bring. Die nasionaal-sosialisme soos onder Adolf Hitler tot ontwaking gekom en in die Tweede Wêreldoorlog in die kiem gesmoor, is skynbaar die enigste ander mag en/of ideologie wat in die Weste 'n geloofwaardige uitdaging kon rig om 'n eenwêreldspeler te word.

In die hele proses en te danke aan 'n massale propaganda-aanslag waarin hulle as die redders des wêrelds voorgehou is, is die uitdaging wat die Anglo-Ameriaanse magskliek as eenwêreldheerser gerig het, heeltemal oor die hoof gesien. Ook die feit dat hierdie magskliek gebuk gaan onder dieselfde siekte as elke ander eenwêrelddrywer in die opgetekende geskiedenis – dit is 'n Sataniese gedrewenheid – is behendig van die wêreld weerhou.

In die boek, Trance: Formation of America, (Reality Marketing, 1995), geskryf deur Cathy O'Brien en Mark Philips, word elke illusie dat Amerika se presidente, spesifiek sedert Gerald Ford se bewind, nie ook Amerika die hoofsentrum van 'n eenwêreldregering wil maak nie, verpletter.

Die skynbare val van die Sowjet-Unie in George Bush die oue se bewindstyd en sy pertinente aankondiging, "There will be as new world order", was bloot die geleentheid om hierdie aspirasie groter sigbaarheid te gee.

Getrou aan sameswerings van hierdie aard bevat dit al die bestanddele wat 'n sameswering 'n sameswering maak – die hoofbestanddeel boosheid.

Cathy O'Brien voer aan sy is sedert haar vroegste kinderjare onderwerp aan 'n CIA-program bekend as MK Ultra, Project Monarch, waarin gebruik gemaak word van besussynsbeheer-tegnieke om mense in niks anders as willose robotte te verander nie.

'n Sleutelaspek van dié tegniek is om die slagoffers reeds as kinders aanbrutale geslagsomgang bloot te stel. Volgens Mark Philip het die CIA en die Amerikaanse Ruimte-Agentskap, NASA, van oorloper-Nazi-wetenskaplikes gebruik gemaak om die program te ontwikkel.

Cathy O'Brien voer aan dat sy reeds van haar vroegste kinderjare, nadat haar pa met pedofiel-aktiwiteite teenoor haar betrap is, deur Amerikaanse regeringshooggeplaastes soos senators Ron Byrd en Guy Vanderjagt (Michigan) seksueel misbruik is. Na bewering is sy, (en later ook haar kind, Kelly) in die loop van haar lewe tot kort voor haar dertigste verjaardag, ook as seksslawe deur Amerikaanse presidente misbruik.

Sy voer aan dat sy, behalwe proefkonyn en seksslaaf, ook boodskapdraer  was – boodskapper deurdat haar hanteerders aanvaar het dat hulle dieselfde boodskappe wat sy so haarfyn kon oordra, weer met behulp van psigiese manipulasie kon uitwis.

Sy en Philips verduidelik dit so:
Een van die gevolge van die MK Ultra-projek is 'n psigiese verskynsel bekend as Dissosiatiewe Identiteitsversteuring met as newe-effek 'n buitengewone geheue. 'n Logiese uitvloeisel was om haar as boodskapper in te span. Só, as boodskapper, voer sy aan, het sy die getuie geword van die intiemste doen en late van die Amerikaanse departement van Verdediging, CIA, NASA, die Pentagon en die Wit Huis. O'Brien se verhaal, soos sy dit in Trance: Formation of America vertel, is skrikwekkend en surrealisties. Gebeure, momente en frases uit die Bybel, die liturgie van die Roomse Kerk en kinderverhale soos Alice in Wonderland en The Wizard of Oz, is alles deel van die psigiese manipulasie wat beweerde hanteerders soos Ronald Reagan, Dick Cheney (Amerika se vise-president) en George Bush snr, op haar uitgeoefen het. Ook Bill en Hillary Clinton is karakters in hierdie bisarre verhaal.

In Trance: Formation of America hoor ons ook die vroeëre skote van die Nuwe Wêreldorde. Volgens O'Brien was die Noord-Atlantiese Vryhandelsooreenkoms (NAFTA)  met Meksiko as ondertekenaar 'n sleuteltrap in die totstandkoming van die Nuwe Wêreldorde. In haar vertelling tree die CIA in niks minder as 'n dwelmhandelsindikaat na vore nie, met NAFTA die wegbereider vir die oopstel van dwelmroetes uit Suid- en Sentraal-Amerika na Amerika self. Sonder om verstrik te raak in al die presiese gegewens wat O'Brien in die boek verstrek en die leser onnodig bloot te stel aan al die beweerde vulgariteite wat daarmee saamgaan, kan kortliks by hoofstuk 31 van die boek onder die titel The King and Eye, stilgestaan word:

Sy skryf:

Saoedi-Arabië ryg in en uit by die meeste operasies waarby ek betrokke was, hoofsaaklik in die aanskaf en verspreiding van wapens, dwelms, en blondekop-blou-oog geprogrammeerde kinders. Volgens George Bush se aanspraak is Saoedi-Arabië in werklikheid 'n beheerde finansiële vleuel van Amerika. Die Saoedi-Arabiese koning Faad en sy ambassadeur in Amerika, prins Bandar, het gesorg vir 'n front vir ongrondwetlike en misdadige koverte optrede deur Amerika. Dit sluit in die bewapening van Irak en Nicaragua se Contras; Amerikaanse betrokkenheid by die Bank van Krediet en Handel Internasionaal ((BCCI) – skandaal; en die befondsing van die Swart Begroting deur middel van ons nasie se kinders deur hulle aan te wend as seksslawe en kameeljokkies. Sedert Amerika beheer oor die dwelmnywerheid verkry het deur middel van sy sogenaamde Drug Wars het Saoedi-Arabië 'n onlosmaaklike deel in die verspreiding van die dwelms geword. Dit is my ervaring dat Bush se bewering dat koning Faad sy marionet is, waar is.

Dit is vanselfsprekend dat die misdadige diplomatieke betrekkinge met Meksiko in die omstandighede ineenvleg met dié van Saoedi-Arabië. Per slot van sake:  koning Faad en die Meksikaanse pres. Miguel de la Madrid was aktiewe lede van George Bush se elite 'buurt' in die Nuwe Wêreldorde. Voor ek uit Washington DC weg is, was dit my plig as 'n geprogrammeerde Amerikaanse 'patriot' om deel te neem aan die afskop van die King and Eye-tak van Operasie Greenbacks for Wetbacks. Wyl planne afgehandel is vir 'n klandestiene 3.00 vm-vergadering in die L'enfante-Hotel, wat ek moes bywoon, is ek haastig in DC rondgeneem om boodskappe en inligting te versamel... In Washington was Vanderjagt en Cheney glo in Bush se residensiële kantoor.

O'Brien se dogtertjie Kelly, was glo ook daar. Kelly is saam met Vanderjagt "die trappe op na die residensiële area".  

Sy gaan voort: "Cheney het met sy bevele begin deur die gewone dreigemente teen Kelly se lewe en is onderbreek deur 'n telefoonoproep wat my na die Wit Huis beveel het... Ek was gespanne toe ek laat daardie aand teruggebring is na Bush se huis vir die afhandeling van my opdragte. 'n Partytjie was aan die gang...

Terwyl ek my weg deur die skare baan het Cheney my gesien en van oorkant die vertrek in my rigting aanstaltes gemaak. Ek het Vanderjagt daar naby opgemerk en angstig gevra waar Kelly is. Hy het gesê: "Sy slaap bo. George verwag jou." Ek wou bitter graag na Kelley toe maar Cheney , wat soos gewoonlik dronk was, het my teen hierdie tyd van oorkant die vertrek bereik.

"Loop soontoe", het Cheney sleeptong gesê. Hy het die Oz-voëlverskrikker-stap ('n beweerde snellermeganisme) nageboots terwyl hy my deur die skare na Bush se kantoor gelei het... Bush was besig agter sy lessenaar en sy gespannenheid ooglopend. Hy het gesê: "Phil Habib doen sy nommer op sy hoogheid (Faad) se kop. Ek wil hê jy moet 'n nommer op sy 'dick' doen".

"Asseblief tog," het Cheney oor die term gebrom. "Dit beteken gee hom 'n koninklike f...  Maak hom moeg. Jy gaan vannag op 'n rit met 'n towertapyt, klein djin, in die konyn se gat, deur die spieël en ons sal jou anderkant kry..."

Sy is na die hotel gebring waar sy na bewering deur Faad 'geprostitueer' is.

Ek was voorheen seksueel aan hom blootgestel, maar by dié geleentheid aan hom en sy vyf jong dogters...   Toe ek klaar my deel in die naam van 'diplomatieke betrekkinge' gedoen het, was Habib by die deur om my na buite te eskort. Ek moes Habib weer om 3.00 vm in Habib se suite kry...

Sy vertel dan van 'n vergadering in Habib se kamer waar Bush, Cheney, Faad en Habib midde in gesprek is waarby sy haar voeg en haar boodskappe herroep en oordra:

Bush het 'n beoordeling van die boodskappe en banktransaksie-besonderhede gedoen...  en my beveel om 'n weergawe van my ontmoeting met De la Madrid en die gevolglike oopstel van die Juarez-grens (tussen Meksiko en Amerika)in herinnering te roep. Die ingewikkeldhede van daardie ontmoeting, nog meer ingewikkeld gemaak weens my betrokkenheid by net sekere dele van die ontmoeting, moet nie hier buite konteks gedokumenteer word nie. Ek weet Bush was besig om die toneel in gereedheid te bring vir die toepassing van die Nuwe Wêreldorde, gebruikmakend van Meksiko en Saoedi-Arabië... vir dekking en vir die verdere uitbreiding van Amerika se koverte misdadige bedrywighede. Dit sluit in die bewapening van Irak met wapens en chemiese oorlogsmiddele. Die boodskap waarmee Ronald Reagan my vroeër daardie dag geprogrammeer het, is nadere bewys daarvan. Ek het Reagan se boodskap aan koning Faad gelewer soos ek beveel is:
'Groete aan koning Faad van pres Reagan. Die onderhandelinge wat op die punt is om te begin is nie slegs sleutelbelangrik vir wêreldvrede nie maar versterk ook VSA/Saoedi-betrekkinge bo u wildste drome. U het my woord dat die skynbare opbou van mag in Irak maar 'n skim in 'n dwarrelwind is. En wanneer hierdie operasie afgehandel is en die stof uiteindelik gaan lê, sal u merk dat die sand met die tyd versit het, uitgeloop het vir ons teenstanders en alle mag en beheer verskuif het vir ons eendragtige poging. Verenig staan ons om alles te oorwin in die naam van 'wêreldvrede' en 'wêreldorde', en ek is seker dat ons saam nie kan misluk nie. Hoe meer Saddam vernietig, hoe minder is daar vir ons te doen en mee te handel wanneer ons die Orde toepas...

In die volgende aflewering, lig op die Moslem-reaksie aangesien hulle hul nie sonder meer by dié soort 'orde' sou laat betrek nie.

U soek na?

 •  BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland het so dikwels navrae ontvang van lesers wat 'n behoefte aan die Bybel het, spesifiek die 1933/53-uitgawe. Soms het van ons ander lesers in hul behoefte kon voorsien wanneer ons navraag gedoen het.

  Nou is Gelofteland dankbaar om aan al ons lesers daardie Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

  ___________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  _________

  HOU VAKANSIE IN MOSSELBAAI !

  Baie netjiese vakansie-akkommodasie in Fraai Uitsig, Kleinbrakrivier, Mosselbaai Munisipaliteit. Twee kilometer vanaf Kleinbrak en Tergniet se swemstrande en ongeveer 10 kilometer vanaf Hartenbosch. Pick n Pay binne loopafstand.
  Kliek hier vir volledige inligting en foto's: OPSOEK NA BEHUISING VIR VAKANSIE?
   
  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________
   
  SKAARS BOEKE TE KOOP
  C J LANGENHOVEN 16 VOLUMES
  FAK-SANGBUNDEL 1 VOLUME
  Hierdie 16 volume Langenhoven-stel is 'n goedopgepaste kosbare versamelstuk. Dit beslaan die volledige inhoud van Langenhoven se bundels soos Sonde met die Bure; Loeloeraai; Herrie op die ou Tremspoor; Doppers en Filistyne; en al die kosbare stories uit die pen van Langenhoven.
  Die FAK-sangbundel is ook in goeie toestand en kan saam of apart van die Langenhovenstel gekoop word.
  Eienaar moet na 'n kleiner woonplek verhuis en vra 'n redelike aanbod vir sy boeke.
  Die aanbevole waardasieprys vir die Langenhovenstel is R1600.00; en vir die FAK R100.00
  Koerierkoste sal bykomend wees.
  Kontak

  Chris Carstens

  Sel no 082 954 3383

  Epos adres

  chris.carstens

  @vodamail.co.za

  ___________
  DIGBUNDELS:
    'n Versameling van 4 elektroniese bundels - 226 gedigte @R350.00:  
  Vir alle navrae  skryf aan 
  Amanda
  @waterstrome.co.za
  Uittreksel uit:
  'n Nasie in Pyn:
  ...Saam sal die hele wêreld vir hulle bid.
  Saam sal ons met pyn in ons harte sit.
  Mag hulle berus in u wil
  Mag hulle voor U verstil.
  _________
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  'n Boek getiteld DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, uit die pen van ds AE van den Berg, het  in gedrukte vorm verskyn. 
  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.  
  DIE
  VOLMAAKTE REPUBLIEK - Christen Teokratiese Separatisme, bring helder perspektief oor rasseverskille en die natuurlike skeiding van rasse wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte aan geestelike transformasie wat landsburgers van denkrigting sal laat verander en van al die sogenaamde polities-korrekte onregte en gewaande vryheid waarmee hulle belas word, sal bevry.
  Lesers word aangemoedig om hulle daadwerklik vir 'n Christen-teokrasie in 'n volmaakte republiek te beywer deur sinvolle besluite te neem in die lig van God se Woord, en onophoudelik te bid dat dit spoedig hier aan die suidpunt van Afrika verwesenlik word. Politiek is 'n saak van erns en harde werk waardeur wet en orde gehandhaaf word en durf nie in eerlose hande gelaat word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel, iets wat op staatkundige gebied slegs in 'n Christen-teokratiese bestel tot sy reg sal kom.

   

  U kan hierdie boek bestel by
  ds AE van den Berg
  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com
  Prys: R50-00

   
 • BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  ('n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 'n Nuwe Trek (Exclusive Books) Prys: ZAR180

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is by http://tinyurl.com/lx9vrs8

  ... en loot.co.za dit verkoop teen R169 http://tinyurl.com/l26h6jl

  ... kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD


  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  JULIE 2013

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2 NOU BESKIKBAAR

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
  of skakel hom by
  074 967 5187


  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 • Kliek op DIE CHARISMATIESE GEVAAR om meer oor hierdie boek te wete te kom Lees verder...  
 • FILM OOR DR HF VERWOERD

  Kyk by hierdie skakel http://youtu.be/TcO3zPF8998

    na die kort film oor dr HF Verwoerd.   
  Dit kan ook direk bestel word by Riaan: +27823712682 of by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
   

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

 

'N BIETJIE LANGENHOVEN:

Ek sê nie al die suur mense is Fariseërs nie, maar naastenby al die Fariseërs is suur. In alle geval, solank hulle onthou om Fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.
Verbeel jou 'n wêreld sonder 'n skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die Fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wou wegloop hel toe.

Die man wat ek na soek, is nie dié wat die minste foute maak nie, maar dié wat die meeste foute régmaak.

Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.

Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus.

Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk.

Welvaart is die  dogter van matigheid en die moeder van weelde.

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en die swaarste is die wat my voete nooit vat.

Daar is geen kuns by sukkel en geen sukkel by kuns.

Die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie.

Het die daeraad lief en die dag sal jóu liefhê.

'n Man wat werklik oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.

Dis die flukse perd wat flou word. Meer moeite as wat die vlytige het vir sy loon, het die luiaard verniet.

Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander.

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Kla net oor jou kooi as dit 'n ander is wat dit vir jou opgemaak het.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit nog op 'n manier reg.

Jy sê "ja" waar jy moes "nee" gesêhet omdat jy die ander nie wil aanstoot gee nie. Maar eken hoe het hy jou aanstoot gegee met sy versoek!

Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit goeie wamaker was.

Trek liewer vir jou vriend jou broek uit as om vir hom vir 'n baadjie borg te staan. Anders loop julle naderhand albei nakend.

Die vriendskap wat jy moet koop is 'n duur artikel. Jy sal nie weer jou prys kry as jy dit van die hand wil sit nie.

Moenie vriendskap en besigheid meng nie – jy bederf albei.

'n Man wat nie vyande het nie deug nie vir 'n vriend nie.

Maak jou vriendelikheid goedkoop en hou jou vriendskap duur.

Moenie jou vriend vergeet nie; dit sal hom seermaak. Maak jou vyand daarmee seer.

'n Skare is 'n versameling van eensames.

Stuur die luiaard na die miere, en as hy nie te lui is om te gaan nie sal hy te lui wees om weer terug te kom.

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.

Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie.

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees.

Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen dit wat die misverstand jou sou gekos het.

Het die ryk man nodig om so suinig te wees? Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie; hy is 'n suinige man wat ryk geword het.

Help jou swakke mededinger op die bene bly.  As hy tot niet gaan, kom daar dalk 'n sterke in sy plek.

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES (7)

(Lees die reeks by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

 • Die adderbyt van naberou is verskriklik (Naberou is ontstellend.)
 • Hy het hom in 'n addergebroedesel begewe (Hy was tussen 'n groep nydige, aanvallende mense.)
 • Sy het hom adieu toegeroep (Sy het vaarwel gesê.)
 • 'n Adres van adhesie is 'n geskrif waarin instemming betuig word met 'n versoek.
 • Jy is nou by die verkeerde adres (Jy soek die oorsaak van die kwaad by die verkeerde persoon.)
 • Dit was advokatery (Dit was regskundige uitoorlêery.)
 • Hy sal die werk weer afbroddel. (Hy sal knoeiwerk of slordige werk verrig.)
 • Sy wil elke takie afbrom (Sy kla die hele tyd terwyl sy werk.)
 • Jy kan nou maar afdans (Jy kan nou maar skoert.)
 • Moet hom nie op sy verdienste afdwing nie (Moet hom nie verkleineer nie.)
 • Die ou werkie draf ek gou af (Ek sal dit sommer gou afhandel.)
 • Hulle wil die rusie afdrink (Hulle wil vrede maak.)
 • Sy het soms baie affêrinkies (Sy is dikwels vol nukke en nonsens.)
 • Hy sal wel weer geld van haar affutsel (Hy sal dit op 'n oneerlike manier van haar kry.)
 • Daar kan niks van afgaan nie (Dit kan nie ontken word nie.)
 • Hy sal 'n afgehekste loesing kry ('n deeglike pak slae.)
 • Sy is 'n afgelekte meisie (Sy het al baie kêrels gehad.)
 • Jy lyk so afgesak (Jy lyk baie moeg.)
 • Hy het afgetop gelyk (Hy het verleë gelyk.)
 • As jy iets van hom wil hê sal jy dit moet afgoël (Hy is so suinig!)
 • So 'n afhaler is onnodig ('n Onnodige belediging.)
 • As dit afhang moet ons dit maar opbind (Skertsend wanneer iemand gedurig begin met "Dit hang af..."
 • Na elke partytjie is hy babalaas ( dan ly hy aan die gevolge van te veel alkohol).
 • Daar was 'n Babelse gegons van stemme (Almal het gelyktydig gepraat).
 • Dit was 'n Babelse verwarring (Dit was baie deurmekaar).
 • Hy sal weer mooi broodjies kom bak (Hy sal kom vlei en mooipraat om sy doel te bereik),
 • Hulle eet nie uit een bak nie (Hulle is nie vriende nie).
 • Sy het hom 'n bak gewys (Sy het hom onvriendelik tereggewys).
 • Gou by die bak maar lui by die vak (Hy is eerste daar waar iets te ete is maar traag as hy moet werk).
 • Hy maak sy hande bak (Hy kom bedel iets).
 • Ons moes bak staan (Ons moes hard werk).
 • Dit was sommer 'n bakerpraatjie (Dit was 'n skinderstorie).
 • Jerusalem is die bakermat van die Christelike Kerk ( Dis waar dit begin het. 'n Bakermat was 'n mandjie waarin die baker – die vrou wat 'n pasgebore baba versorg het – die kindjie op haar skoot voor die vuur versorg het).

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1125 gaste aanlyn