DIE NUWE WÊRELDORDE (3)

'N KYKIE AGTER DIE SKERMS IN VOORBEREIDING VIR DIE NUWE WÊRELDORDE

(Lees reeks by Die Nuwe Wêreldorde )

" Ook die feit dat hierdie magskliek gebuk gaan onder dieselfde siekte as elke ander eenwêrelddrywer in die opgetekende geskiedenis – dit is 'n Sataniese gedrewenheid – is behendig van die wêreld weerhou...   Getrou aan sameswerings van hierdie aard bevat dit al die bestanddele wat 'n sameswering 'n sameswering maak – die hoofbestanddeel : boosheid."

 

Koos Bester

Laat ons net eers kyk na wie die magselite ís. Kan hulle slegs tot Amerika, meer spesifiek, slegs tot New York en Wall Street beperk word? Wat maak hulle so magsdronk, so verwaand? Dat hulle nie skroom om konings en staatshoofde af te sit nie.

Deur watter filosofie, lewensuitkyk, godsdiens, word hulle geïnspireer? Die dialektiese materialisme soos deur Karl Marx gedefinieer? Vanweë stofvergoding? Word alles deur hulle tot produksiemiddele, betaalmiddele, verbruikersgoed (ook die mensdom) gereduseer? Is daar iets heilig vir hulle? Wat of wie aanbid hulle? Hulle self? Soos Nebukadnesar wat 'n goue beeld in die dal van Dura in Babilon opgerig het en die ganse mensdom daar voor hom wou laat kniel? Aanbid hulle dalk die Satan self, dit is nou as hulle nie verwaand genoeg is om hulle self tot gode te verhef nie? Wat is die rede vir hul verwaandheid? Die feit dat vele van dié internasionale korporasies se jaarlikse begrotings die begrotings van 'n gemiddelde land na die kroon steek?

Feit is dat blote geldmag op die ou einde nie hierdie egoïstiese mense bevredig nie. Hulle soek klaarblyklik na meer as dit en daarom hét hulle horisonne na die godsdiens en die politiek verskuif.

Daar moet aanvaar word dat sedert die eerste poging tot 'n verenigde mensdom met die bou van die toring van Babel hierdie aspirasie in menseharte leef. In die Bybelboek Daniël word die kom en die gaan van wêreldryke beskryf. Die wêreldryke, Babel, die ryk(e) van die Mede en die Perse, en die Griekse en Romeinse ryke word heel paslik met diere vergelyk, ongenadige diere, eweneens paslik om die aard van hul gewelddadige heerskappy te kenne te gee.

In die Westerse geskiedenis sedert Konstatyn (hierdie skyn-Christen het nooit werklik afgesien van die aanbidding van die son nie), het die Roomse Kerk ook as politieke maghebber sy verskyning gemaak, soms deur hom openlik deur bemiddeling van sy pous (e) en kardinale en biskoppe aan bloedige magspolitiek skuldig te maak en of die politieke spel met lis te beoefen.

In die 20e eeu was die Sowjet-Unie, met die kommunisme/bolsjewisme as ideologie en binding, oënskynlik die enigste strewer wat 'n geloofwaardige kans gehad het om 'n eenwêreldregering tot stand te bring. Die nasionaal-sosialisme soos onder Adolf Hitler tot ontwaking gekom en in die Tweede Wêreldoorlog in die kiem gesmoor, is skynbaar die enigste ander mag en/of ideologie wat in die Weste 'n geloofwaardige uitdaging kon rig om 'n eenwêreldspeler te word.

In die hele proses en te danke aan 'n massale propaganda-aanslag waarin hulle as die redders des wêrelds voorgehou is, is die uitdaging wat die Anglo-Ameriaanse magskliek as eenwêreldheerser gerig het, heeltemal oor die hoof gesien. Ook die feit dat hierdie magskliek gebuk gaan onder dieselfde siekte as elke ander eenwêrelddrywer in die opgetekende geskiedenis – dit is 'n Sataniese gedrewenheid – is behendig van die wêreld weerhou.

In die boek, Trance: Formation of America, (Reality Marketing, 1995), geskryf deur Cathy O'Brien en Mark Philips, word elke illusie dat Amerika se presidente, spesifiek sedert Gerald Ford se bewind, nie ook Amerika die hoofsentrum van 'n eenwêreldregering wil maak nie, verpletter.

Die skynbare val van die Sowjet-Unie in George Bush die oue se bewindstyd en sy pertinente aankondiging, "There will be as new world order", was bloot die geleentheid om hierdie aspirasie groter sigbaarheid te gee.

Getrou aan sameswerings van hierdie aard bevat dit al die bestanddele wat 'n sameswering 'n sameswering maak – die hoofbestanddeel boosheid.

Cathy O'Brien voer aan sy is sedert haar vroegste kinderjare onderwerp aan 'n CIA-program bekend as MK Ultra, Project Monarch, waarin gebruik gemaak word van besussynsbeheer-tegnieke om mense in niks anders as willose robotte te verander nie.

'n Sleutelaspek van dié tegniek is om die slagoffers reeds as kinders aanbrutale geslagsomgang bloot te stel. Volgens Mark Philip het die CIA en die Amerikaanse Ruimte-Agentskap, NASA, van oorloper-Nazi-wetenskaplikes gebruik gemaak om die program te ontwikkel.

Cathy O'Brien voer aan dat sy reeds van haar vroegste kinderjare, nadat haar pa met pedofiel-aktiwiteite teenoor haar betrap is, deur Amerikaanse regeringshooggeplaastes soos senators Ron Byrd en Guy Vanderjagt (Michigan) seksueel misbruik is. Na bewering is sy, (en later ook haar kind, Kelly) in die loop van haar lewe tot kort voor haar dertigste verjaardag, ook as seksslawe deur Amerikaanse presidente misbruik.

Sy voer aan dat sy, behalwe proefkonyn en seksslaaf, ook boodskapdraer  was – boodskapper deurdat haar hanteerders aanvaar het dat hulle dieselfde boodskappe wat sy so haarfyn kon oordra, weer met behulp van psigiese manipulasie kon uitwis.

Sy en Philips verduidelik dit so:
Een van die gevolge van die MK Ultra-projek is 'n psigiese verskynsel bekend as Dissosiatiewe Identiteitsversteuring met as newe-effek 'n buitengewone geheue. 'n Logiese uitvloeisel was om haar as boodskapper in te span. Só, as boodskapper, voer sy aan, het sy die getuie geword van die intiemste doen en late van die Amerikaanse departement van Verdediging, CIA, NASA, die Pentagon en die Wit Huis. O'Brien se verhaal, soos sy dit in Trance: Formation of America vertel, is skrikwekkend en surrealisties. Gebeure, momente en frases uit die Bybel, die liturgie van die Roomse Kerk en kinderverhale soos Alice in Wonderland en The Wizard of Oz, is alles deel van die psigiese manipulasie wat beweerde hanteerders soos Ronald Reagan, Dick Cheney (Amerika se vise-president) en George Bush snr, op haar uitgeoefen het. Ook Bill en Hillary Clinton is karakters in hierdie bisarre verhaal.

In Trance: Formation of America hoor ons ook die vroeëre skote van die Nuwe Wêreldorde. Volgens O'Brien was die Noord-Atlantiese Vryhandelsooreenkoms (NAFTA)  met Meksiko as ondertekenaar 'n sleuteltrap in die totstandkoming van die Nuwe Wêreldorde. In haar vertelling tree die CIA in niks minder as 'n dwelmhandelsindikaat na vore nie, met NAFTA die wegbereider vir die oopstel van dwelmroetes uit Suid- en Sentraal-Amerika na Amerika self. Sonder om verstrik te raak in al die presiese gegewens wat O'Brien in die boek verstrek en die leser onnodig bloot te stel aan al die beweerde vulgariteite wat daarmee saamgaan, kan kortliks by hoofstuk 31 van die boek onder die titel The King and Eye, stilgestaan word:

Sy skryf:

Saoedi-Arabië ryg in en uit by die meeste operasies waarby ek betrokke was, hoofsaaklik in die aanskaf en verspreiding van wapens, dwelms, en blondekop-blou-oog geprogrammeerde kinders. Volgens George Bush se aanspraak is Saoedi-Arabië in werklikheid 'n beheerde finansiële vleuel van Amerika. Die Saoedi-Arabiese koning Faad en sy ambassadeur in Amerika, prins Bandar, het gesorg vir 'n front vir ongrondwetlike en misdadige koverte optrede deur Amerika. Dit sluit in die bewapening van Irak en Nicaragua se Contras; Amerikaanse betrokkenheid by die Bank van Krediet en Handel Internasionaal ((BCCI) – skandaal; en die befondsing van die Swart Begroting deur middel van ons nasie se kinders deur hulle aan te wend as seksslawe en kameeljokkies. Sedert Amerika beheer oor die dwelmnywerheid verkry het deur middel van sy sogenaamde Drug Wars het Saoedi-Arabië 'n onlosmaaklike deel in die verspreiding van die dwelms geword. Dit is my ervaring dat Bush se bewering dat koning Faad sy marionet is, waar is.

Dit is vanselfsprekend dat die misdadige diplomatieke betrekkinge met Meksiko in die omstandighede ineenvleg met dié van Saoedi-Arabië. Per slot van sake:  koning Faad en die Meksikaanse pres. Miguel de la Madrid was aktiewe lede van George Bush se elite 'buurt' in die Nuwe Wêreldorde. Voor ek uit Washington DC weg is, was dit my plig as 'n geprogrammeerde Amerikaanse 'patriot' om deel te neem aan die afskop van die King and Eye-tak van Operasie Greenbacks for Wetbacks. Wyl planne afgehandel is vir 'n klandestiene 3.00 vm-vergadering in die L'enfante-Hotel, wat ek moes bywoon, is ek haastig in DC rondgeneem om boodskappe en inligting te versamel... In Washington was Vanderjagt en Cheney glo in Bush se residensiële kantoor.

O'Brien se dogtertjie Kelly, was glo ook daar. Kelly is saam met Vanderjagt "die trappe op na die residensiële area".  

Sy gaan voort: "Cheney het met sy bevele begin deur die gewone dreigemente teen Kelly se lewe en is onderbreek deur 'n telefoonoproep wat my na die Wit Huis beveel het... Ek was gespanne toe ek laat daardie aand teruggebring is na Bush se huis vir die afhandeling van my opdragte. 'n Partytjie was aan die gang...

Terwyl ek my weg deur die skare baan het Cheney my gesien en van oorkant die vertrek in my rigting aanstaltes gemaak. Ek het Vanderjagt daar naby opgemerk en angstig gevra waar Kelly is. Hy het gesê: "Sy slaap bo. George verwag jou." Ek wou bitter graag na Kelley toe maar Cheney , wat soos gewoonlik dronk was, het my teen hierdie tyd van oorkant die vertrek bereik.

"Loop soontoe", het Cheney sleeptong gesê. Hy het die Oz-voëlverskrikker-stap ('n beweerde snellermeganisme) nageboots terwyl hy my deur die skare na Bush se kantoor gelei het... Bush was besig agter sy lessenaar en sy gespannenheid ooglopend. Hy het gesê: "Phil Habib doen sy nommer op sy hoogheid (Faad) se kop. Ek wil hê jy moet 'n nommer op sy 'dick' doen".

"Asseblief tog," het Cheney oor die term gebrom. "Dit beteken gee hom 'n koninklike f...  Maak hom moeg. Jy gaan vannag op 'n rit met 'n towertapyt, klein djin, in die konyn se gat, deur die spieël en ons sal jou anderkant kry..."

Sy is na die hotel gebring waar sy na bewering deur Faad 'geprostitueer' is.

Ek was voorheen seksueel aan hom blootgestel, maar by dié geleentheid aan hom en sy vyf jong dogters...   Toe ek klaar my deel in die naam van 'diplomatieke betrekkinge' gedoen het, was Habib by die deur om my na buite te eskort. Ek moes Habib weer om 3.00 vm in Habib se suite kry...

Sy vertel dan van 'n vergadering in Habib se kamer waar Bush, Cheney, Faad en Habib midde in gesprek is waarby sy haar voeg en haar boodskappe herroep en oordra:

Bush het 'n beoordeling van die boodskappe en banktransaksie-besonderhede gedoen...  en my beveel om 'n weergawe van my ontmoeting met De la Madrid en die gevolglike oopstel van die Juarez-grens (tussen Meksiko en Amerika)in herinnering te roep. Die ingewikkeldhede van daardie ontmoeting, nog meer ingewikkeld gemaak weens my betrokkenheid by net sekere dele van die ontmoeting, moet nie hier buite konteks gedokumenteer word nie. Ek weet Bush was besig om die toneel in gereedheid te bring vir die toepassing van die Nuwe Wêreldorde, gebruikmakend van Meksiko en Saoedi-Arabië... vir dekking en vir die verdere uitbreiding van Amerika se koverte misdadige bedrywighede. Dit sluit in die bewapening van Irak met wapens en chemiese oorlogsmiddele. Die boodskap waarmee Ronald Reagan my vroeër daardie dag geprogrammeer het, is nadere bewys daarvan. Ek het Reagan se boodskap aan koning Faad gelewer soos ek beveel is:
'Groete aan koning Faad van pres Reagan. Die onderhandelinge wat op die punt is om te begin is nie slegs sleutelbelangrik vir wêreldvrede nie maar versterk ook VSA/Saoedi-betrekkinge bo u wildste drome. U het my woord dat die skynbare opbou van mag in Irak maar 'n skim in 'n dwarrelwind is. En wanneer hierdie operasie afgehandel is en die stof uiteindelik gaan lê, sal u merk dat die sand met die tyd versit het, uitgeloop het vir ons teenstanders en alle mag en beheer verskuif het vir ons eendragtige poging. Verenig staan ons om alles te oorwin in die naam van 'wêreldvrede' en 'wêreldorde', en ek is seker dat ons saam nie kan misluk nie. Hoe meer Saddam vernietig, hoe minder is daar vir ons te doen en mee te handel wanneer ons die Orde toepas...

In die volgende aflewering, lig op die Moslem-reaksie aangesien hulle hul nie sonder meer by dié soort 'orde' sou laat betrek nie.