31 AUGUSTUS 2018

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Die grootste wonder van lyding is NIE om juis daarvan verlos te raak nie maar om God daarin raak te sien en in Hom jou antwoord te vind.