NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

’n Goeie omskrywing van ’n ware vriend – iemand wat in jou nood by jou is terwyl hy eintlik op ’n ander plek moes wees.

REËNBOOGLAND (1)

Dr JP Botha

Lees reeks by REËNBOOGLAND

Rooi John Hunter en die Engelse (1)

Ek verteenwoordig al die Engelse wat in 1795 die eerste keer in Tafelbaai voet aan wal gesit het en almal wat daarna deur die jare heen tot 2007 in Suid-Afrika kom woon het, of op een of ander wyse met die land kontak gehad het.  Baie min van ons Engelse wat hier gewoon het of nog steeds ‘n vaste verblyfplek hier het, het die land ooit volkome met hart en siel ons vaderland gemaak.  Selfs dié van ons wat hier gebore is en hulle hele lewe in Suid-Afrika deurgebring het, praat maar gedurig nog van Engeland as ons “home.”

So ‘n superieure en merkwaardige nasie soos ons, versaak nie sommer sy roemryke herkoms nie.  Ons hou dit in ere en verruil dit nie vir die minderwaardige burgerskap van enige ander onderontwikkelde land nie, al woon ons ook lewenslank in Suid-Afrika.

Dit is natuurlik vir ons Engelse baie gerieflik om hier te wees.  Baie van ons kon in die verlede - en selfs vandag ook nog - geen heenkome meer in ons pragtige moederland vind nie.  Daarom het baie van ons deur die jare heen maar uitgewyk na die nuwe gebiede wat ons moeder Engeland vir ons oorsee verower het.  Ons het met durf en deursettingsvermoë plekke soos Australië, Nu Zeeland en die Kaap van die Hollanders afgeneem en met ons eie mense gekoloniseer.  Dis tog ‘n erkende regsbeginsel dat dit in almal se voordeel is dat die sterkste moondheid gesag moet voer oor ‘n waardevolle gebied, omdat hy oor die middele beskik om ‘n sukses daarvan te maak, wat ander nasies nie kan doen nie.

‘n Historikus het eenmaal probeer om ons Britte se mentaliteit af te kraak en ons te beledig.  Dit het hom egter nooit opgeval dat wat hy oor ons geskryf het, maar net ons absolute meerderwaardigheid oor ander rasse bevestig nie.  Hy skryf:

Vir die Engelse, wat hulself as die hernvolk beskou het, was dit eenvoudig ondenkbaar dat hulle in ‘n land kon woon wat nie aan die Britse ryk behoort het nie. Hulle heerssug was só sterk, dat hulle dit eenvoudig nie kon afskud nie.  Hulle kon dit nie verdra dat hulle nie almal kon hiet en gebied nie. Die uitstaande eienskap van ‘n Engelsman enige plek is die hoë dunk wat hy van homself het en die lae dunk wat hy van ander het, of dit nou Franse (Frogs), Duitsers (Huns), Sjinese (Koelies) of Afrikaners (Boors) is, maak nie saak nie.  Hierdie Engelse eienskap is al toegeskryf aan ‘n “eiland-mentaliteit”. Omdat hulle uit ‘n eiland stam, het hulle nog nooit nodig gehad om respek teenoor ander te betoon nie. Die volke wat hulle daar aangetref het, het hulle eenvoudig onderwerp en oorheers en met minagting op hulle neergekyk. (PF Bruwer:  Vir Volk en Vryheid).

Ons het al hierdie eienskappe waarmee ons vereer word, gebruik en toegepas in die verowering en kolonisering van ons oorsese besittings.  In Australië het die primitiewe inboorlinge van die land, die Aborigenes, in ons pad gestaan, maar ons het hierdie struikelblok maklik uit die weg geruim deur hulle met strignien te vergiftig en die res in reservate te plaas.  Daarna het ons aan die wêreld verkondig dat hulle uitgesterf het.  Ek weet nie of hulle ons geglo het nie.  Die doel heilig tog die middele.

In Amerika het ons mense wat hierdie land begin koloniseer het, dadelik met die natuurlike inwoners gebots.  Maar ons vindingryke voorvaders het hierdie probleem ook mettertyd opgelos.  Elke kolonis wat ‘n Rooi-huid se afgeslagte kopvel vir die Sheriff kon gaan wys, het daarvoor 5 sjielings ontvang.  Vandag is die Rooi Indiane geen probleem meer in Amerika nie.

Maar met die Kaap, wat ons van die Hollanders in 1795 en weer in 1806 verower het, was dit ‘n ander storie.  Hierdie Hollanders kon die wêreldmoondheid geword het wat ons Groot Brittanje vandag nog steeds is, as hulle van dieselfde kaliber as ons Britte was.  Dit kon gebeur indien hulle regering hulle buitelandse besittings self bestuur het en dit nie in die hande gelaat het van ‘n uiters onbekwame en roofsugtige Oos-Indiese handelsmaatskappy nie.  Dit het aan ons vérsiende Britte die geleentheid gegee om al op hul spore langs, hulle uit een na die ander koloniale vastrapplek te verdryf en dit vir ons in besit te neem.  Daarna kon ons al hierdie plekke, soos Australië, Indië, Nu Zeeland, Kanada, die Hollandse Oos-Indiese Eilande, Malakka en Batawië op uiters doeltreffende Britse wyse ontwikkel, administreer en regeer.

Albei kere wat ons die Kaap in besit geneem het, het eintlik met ‘n groot grap gepaard gegaan.  Toe generaal Craig met sy vloot en 4 000 dapper manskappe in Tafelbaai land, kon kolonel Gordon se verdedigingsmag onder aanvoering van luitenant-kolonel De Lille, nie vinnig genoeg oor die Kaapse sandvlakte die aftog blaas nie!  Wat die Hollandse goewerneur Sluysken wat die Kaap moes verdedig, nie geweet het nie, was dat ons De Lille omgekoop het.  Generaal Graig het ook vir Sluysken ‘n brief gebring van hulle Prins van Oranje, waarin hy gevra het dat die Kaap aan ons Engelse oorgegee moes word, sodat ons hom kon beskerm teen Franse aanvalle.  So het die Kaap maklik in ons hande geval, danksy die toepassing van slim Engelse diplomasie en taktiek.

Op die inwoners van hierdie nuwe Engelse kolonie kon ons egter nie dieselfde maatreëls toepas as wat ons in ons ander kolonies gedoen het nie.  Ons het hoofsaaklik mense van drie verskillende rasse hier aangetref:  Hulle was die blanke Hollandse koloniste, verskillende variasies van die Negroïede ras, naamlik Hottentotte, Boesmans en Bantoes en ook nog ‘n groot klomp slawe van Asiatiese afkoms.  Daar was ongeveer 22 000 Blankes, 25 000 slawe en in die Kaapse omgewing was daar 10 000 Hottentotte, afgesien van die duisende der duisende Bantoes op die oosgrens van die kolonie, wat Kôsas genoem is.

Dit was nou die verantwoordelike taak van generaal Craig en sy opvolgers, graaf Macartney en goewerneur Francis Dundas en sir George Yonge om hierdie bont spul tot orde te roep en met mekaar te versoen.  Die invloed wat filantrope soos Read, Van der Kemp, John Barrow en later dr Philip, op ons regering in Engeland uitgeoefen het, het veroorsaak dat ons goewerneurs aan die Kaap baie mooi met die Hottentotte moes werk.

Maar ons grootste probleme het ons in die binneland teëgekom, veral in die twee distrikte Graaff-Reinet en Swellendam en verder aan die oosgrens van die kolonie waar die Hollandse koloniste rond en bont gewoon het en gedurig in botsing met die Swart Kôsa-stamme was.  Hierdie gewese Hollanders wat hulle self “Vryburgers” genoem het, was die hardnekkigste spul boslansers waarmee ons Engelse nog ooit te doen gehad het.  John Barrow het hulle “peasants” genoem en by die regering aanbeveel dat hulle met Chinese boere vervang moes word.  Hulle het groot troppe vee aangehou, waarna die inboorlinge gedurig met begerige oë gekyk het.  Hulle het dan strooptogte onderneem en soveel as wat hulle kon daarvan gebuit.

Voor ons Engelse se koms na die Kaap het hierdie Vryburgers na sulke strooptogte ‘n kommando saamgestel en teen die Kôsas wat hulle beeste geroof het, opgetrek.  Hulle aanvoerder was ‘n sekere Adriaan van Jaarsveld, wat glo ‘n derduiwel van ‘n man was.  Hy het daarmee gespog dat hy altyd eers skiet en dan praat.

Ons kon dit nie waag om hierdie Kôsas te straf wat elke keer oor die Visrivier-grens gebars het, die boere se vee geroof en ‘n hele klomp van hulle vermoor het nie.  Die filantrope sou byna die stuipe gekry het, want hulle het geglo dat hierdie Swartes onskuldige natuurkindertjies was waarin absoluut geen kwaad geskuil het nie.  Ons regering in Engeland het dr Philip-hulle se stories geglo en het ons Kaapse regering belet om enigsins hardhandig teen die Swartes op te tree.  Daarom het goewerneur Macartney met hulle gaan mooipraat en hulle laat beloof om nie weer oor die grens te kom nie en anderkant die Visrivier in hulle eie gebied te bly. Hy het allerhande presentjies onder hulle uitgedeel om hulle goedgesindheid te koop.

Die grensboere het niks daarvan gehou nie en ons gedurig beskuldig dat ons hulle verwaarloos en nie beskerm teen die aanvalle van die swart barbare nie, want ons het hulle boonop ook nog belet om self oor die grens te gaan om hulle gesteelde vee weer te gaan terughaal.

Die inwoners van veral die twee buitedistrikte, Graaff-Reinet en Swellendam, was baie opstandig.  Dit het tot rebellie teen ons Engelse gesag gelei, wat ons genoodsaak was om streng te onderdruk.  Maar die opstandigheid het voortgeduur en in die regeringstyd van lord Charles Somerset het hierdie grensbewoners se griewe in die Slagtersnekrebellie losgebars en was die Goewerneur verplig om dit met strenge Engelse ysterhand te onderdruk en vyf van die belhamels op te hang.

Dit was in 1815.  Drie jaar vantevore het daar nog ‘n gebeurtenis plaasgevind wat hierdie Vryburgers, wat hulle alreeds Afrikaners begin noem het se gemoedere nog verder in die harnas gejaag het en hulle totaal wars van enige Engelse gesag oor hulle gemaak het.  Goewerneur Cradock het ‘n rondgaande hof ingestel waar hulle aangekla is van sogenaamde talryke misdade en moorde wat hulle op Hottentot-bediendes sou gepleeg het.  Alhoewel die hof bevind het dat al hierdie aanklagte op ‘n paar uitsonderings na geheel en al vals was en deur dr Van der Kemp en sy geliefde Hotnotjies by Bethelsdorp aangevuur was, het hierdie koloniste ons regering aan die Kaap die skuld daarvoor gegee.  Wat kon óns nou daaraan doen?

Ons probleme met hierdie grensboere het al hoe erger geword.  Goewerneur lord Charles Somerset het ‘n goeie plan uitgedink om hulle te probeer verengels. Hy het Skotse predikante laat kom om vir hulle in hul kerke te preek. Dit het eintlik nie veel gehelp nie, want hierdie Skotte, soos ou dr Andrew Murray, het naderhand vir hulle in Hollands gepreek! Somerset het ook Engelse onderwysers ingevoer en Engelse skole gestig en Engels die amptelike taal van die kolonie gemaak en ons Engelse regstelsel ingevoer. Toe dit alles niks help om hierdie hardkoppige grensbewoners te assimileer nie, het hy in 1820 meer as 3 000 Engelse setlaars laat kom en hulle oral in die buitedistrikte tussen die boere laat woon, maar dit het nie die Kaap verengels nie.

Vervolg...(2)

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 905 gaste aanlyn