VOLKSREGERING (54)

Dirk  Denker

Lees reeks by VOLKSREGERING

Natuurlik   –   Doelmatig

Beskrywing  van  die  enigste regverdige  politieke  bedeling

vir  enige  volk,  hetsy klein  in  getalle  of  groot

APARTHEID  ONSKULDIG

Dit is hoog tyd dat die kommunistiese herhaling van swartes dat apartheid aan enigiets skuldig is, tot 'n einde kom. Hulle veroorsaak net beroering. As hulle lank genoeg aanhou, sal selfs van hulle eie mense die teendeel begin insien omdat die samelewing agteruit gaan. Enige regdenkende persoon weet dat anti-apartheidmoedswilliges onsin praat.

Wie het die grens tussen die grensboere en die swartes sedert ongeveer 1770 aanhoudelik oorgesteek, vee gesteel en oorloë laat ontstaan, nee, oorloë gemaak?  Terwyl Jan van Riebeeck (1652 – 1662) Pretoria (in 1855) vernoem het soos 'n regeringondersteuner beweer het, was dit waarskynlik dr Verwoerd se apartheidbeleid in 1961 wat die rooftogte en oorloë sedert 1770 afgedwing het, of hoe? ? ?

Wie het die vreedsame Piet Retief en sy geselskap in 1838 uitgemoor en die Trekkers by Bloukrans en Moordspruit aangeval?  Dit was mos die onskuldige natuurkinders wat in 1838 van hulle grond beroof is deur dr Verwoerd en sy trawante (1948 tot 1966), meer as 'n honderd jaar later ! ! !  Wie het die aanvalswerk by Vegkop en op verskeie ander plekke gedoen?  Miskien dr Malan?  (Hopelik word besef dat hierdie bewerings hekelend geskryf is, in ooreenstemming met vals bewerings deur kwaadstokers).

In 1963 was daar vrede en rustigheid in die modelstaat, die Republiek van Suid-Afrika wat deur dr Verwoerd tot stand gebring is. (Hierdie is 'n korrekte feit soos self beleef). Alles het so rustig gegaan dat die VVO se sanksies daardie jaar 'n mislukking was omdat die res van die wêreld groot vertroue in Suid-Afrika en sy regering gehad het. Ja, hulle het nie vir Suid-Afrika probeer veg nie, maar stil-stil ondersteuning gebied. Dit het so goed gegaan dat die ekonomiese opbloei in daardie jare (1961 tot dr Verwoerd se moord in 1966) nog nooit weer ge-ewenaar is nie.

Om die rus te verstoor, het 'n klein groepie probeer om onrus te saai. Die Rivonia-verhoor in 1963/64 het dit duidelik na vore gebring. Daardie misdadigers het bitter min ondersteuning by die bevolking gevind, terwyl hulle op hulp vanuit Rusland en Sjina staatgemaak het. Hulle bewering van ondersteuning deur "miljoene"  het maklik platgeval. Hulle was die klein groepie opstokers en bomplanters wat onskuldige mense en geboue wat die belastingbetaler miljoene uit die sak gejaag het, aangeval het. Onthou die stasiebom in Johannesburg. Mense wat die vredige apartheid ondersteun het, het nooit aangeval nie.

Nadat die apartheidregering die rustigheid sedert 1960 voortgesit het, het 'n swart militêre vleuel aanvalswerk gedoen en hulp uit die buiteland aangevra omdat hulle nie self in staat was om die swart mense in Suid-Afrika te oortuig dat hulle in onreg leef nie. Alhier het dit met almal te goed gegaan. Selfs die politieke vyande van dr Verwoerd het sy lof voor en na sy dood besing. Lees maar die koerante, Afrikaans en Engels en in swart tale van daardie tyd.

Apartheid was en is die regverdigste regeerstelsel wat nog ooit toegepas is. Almal het daardeur gewen. Waarom probeer die huidige regering dit afkraak?  Om hulle swak regeerstelsel en powere bestuursvermoë toe te smeer?  Die regeringwoordvoerders probeer vergeefs hul bes om die bewyse van apartheidsukses en vreedsaamheid in 'n swak lig te stel, maar die waarheid kan nooit onderdruk word nie.