JOHANNA BRANDT VERSUS SIENER (1)

Lees reeks by Johanna Brandt versus Siener

In Deuteronomium 19:15 en Matteus 18:16 lees ons dat “op die verklaring of uit die mond van twee of meer getuies sal ’n saak van krag wees” — m.a.w. wanneer twee mense oor ’n saak saamstem, dan staan dit vas bo alle twyfel. So kan selfs ’n verdagte misdadiger op grond van slegs twee getuies ter dood veroordeel word (Deut. 17:6). En in Mat. 26:61 verneem ons van twee “valse” getuies wat voor die Joodse raad verskyn het om teen die Messias te getuig am seker te maak dat Hy aan die kruis sou sterf.

Dit is dus nodig dat ons, by die lees van Johanna Brandt se politieke vlugskrif, Die Smeltkroes, wat in 1918 verskyn het, en verskeie profetiese uitsprake oor die toekomstige tyd van benoudheid vir die blankes in Suid-Afrika bevat, ook sal kennis neem van Siener van Rensburg se visioene in hierdie verband.

Hoewel hulle min of meer in dieselfde tyd as profete oor die Boervolk opgetree het, het hulle mekaar glad nie geken nie, en waarskynlik ook nie van mekaar se gesigte of visioene geweet nie. Ons sê “waarskynlik”, want nêrens in haar geskrifte oor hierdie onderwerp, het Johanna Brandt na Siener verwys of selfs net melding van sy voorspellings gemaak nie, en net so ook is daar in Siener se versamelde visioene, wat gedurende 1916-1926 deur sy dogter Anna opgeteken is, ook geen verwysing na Johanna Brandt nie.

In daardie stadium was mev. Brandt pastoriemoeder in Pretoria, terwyl Siener op sy plaas, Rietkuil, sowat 320 kilometer wes van Pretoria geboer het. Hy was toe 52 jaar oud en sy in haar Iaat dertigerjare.

Die parallelle tussen hulle visioene is meermale so merkwaardig en opvallend dat mens partykeer die gevoel kry hulle het asof uit een mond gepraat.

Om hierdie parallelle vir die leser makliker uit te wys, het ons die gesigte van Siener van Rensburg wat met dié van Johanna Brandt ooreenstem, in voetnotas geplaas. In breë trekke verskil hulle profesië slegs wat aanbieding betref, terwyl die inhoud dieselfde boodskap uitdra. So bv. het hulle albei voorspel dat daar nog ’n bloedige stryd, groot rampe, pessiektes en ellende vir Suid-Afrika in die verre toekoms voorlê. Dit sou begin met ’n reeks stakings hier en ’n oorlog in Europa of die Midde-Ooste. Groot natuurrampe sou ook wêreldwyd voorkom. In albei se visioene is daar fyn beskrywings van strafgerigte wat Engeland juis in die tyd gaan tref en wat tot sy finale ondergang sal lei; Amerika sal sy aansien en mag as Westerse leier verloor; en wanneer hierdie laaste Groot Oorlog verby is, sal Duitsland as die nuwe wêreldheerser en bondgenoot van die Derde Boererepubliek te voorskyn tree.

“Suid-Afrika sal dan nie net die mees begenadigde volk op aarde wees nie, maar ook vir die res van die beskaafde wêreld uitermate groot seën bring... ” het hulle gesê.

Ten slotte het albei ook voorspel dat ons die Messias se Wederkoms nie lank na hierdie gebeure nie sou beleef, en dat dit hier in Suid-Afrika sal plaasvind...

(In die teks van hierdie vlugskrif maak Johanna Brandt meermale gebruik van inligting wat deur die engel-Boodskapper aan haar oorgedra is, en wat sy dan, duidelikheidshalwe, in haar eie woorde parafraseer).

Ons vervolg met wie Johanna Brandt regtig was.


JOHANNA BRANDT VERSUS SIENER (1)

Lees reeks by Johanna Brandt versus Siener

Die Smeltkroes

In Deuteronomium 19:15 en Matteus 18:16 lees ons dat “op die verklaring of uit die mond van twee of meer getuies sal ’n saak van krag wees” — m.a.w. wanneer twee mense oor ’n saak saamstem, dan staan dit vas bo alle twyfel. So kan selfs ’n verdagte misdadiger op grond van slegs twee getuies ter dood veroordeel word (Deut. 17:6). En in Mat. 26:61 verneem ons van twee “valse” getuies wat voor die Joodse raad verskyn het om teen die Messias te getuig am seker te mask dat Hy aan die kruis sou sterf.

Dit is dus nodig dat ons, by die lees van Johanna Brandt se politieke vlugskrif, Die Smeltkroes, wat in 1918 verskyn het, en verskeie profetiese uitsprake oor die toekomstige tyd van benoudheid vir die blankes in Suid-Afrika bevat, ook sal kennis neem van Siener van Rensburg se visioene in hierdie verband.

Hoewel hulle min of meer in dieselfde tyd as profete oor die Boervolk opgetree het, het hulle mekaar glad nie geken nie, en waarskyn- lik ook nie van mekaar se gesigte of visioene geweet nie. Ons sé “waarskynlik”, want nérens in haar geskrifte oor hierdie onderwerp, het Johanna Brandt na Siener verwys of selfs net melding van sy voorspellmgs gemaak nie, en net so ook is daar in Siener se versamelde visioene, wat gedurende 1916-1926 deur sy dogter Anna opgeteken is, ook geen verwysing na Johanna Brandt nie.

In daardie stadium was mev. Brandt pastoriemoeder in Pretoria, terwyl Siener op sy plaas, Rietkuil, sowat 320 kilometer wes van Pretoria geboer het. Hy was toe 52 jaar oud en sy in haar Iaat dertigerjare.

Die parallelle tussen hulle visioene is meermale so merkwaardig en opvallend dat mens partykeer die gevoel kry hulle het asof uit een mond gepraat.

Om hierdie parallelle vir die leser makliker uit te wys, het ons die gesigte van Siener van Rensburg wat met dié van Johanna Brandt ooreenstem, in voetnotas geplaas. In breë trekke verskil hulle profesië slegs wat aanbieding betref, terwyl die inhoud dieselfde boodskap uitdra. So bv. het hulle albei voorspel dat daar nog ’n bloedige stryd, groot rampe, pessiektes en ellende vir Suid-Afrika in die verre toekoms voorlê. Dit sou begin met ’n reeks stakings hier en ’n oorlog in Europa of die Midde-Ooste. Groot natuurrampe sou ook wêreldwyd voorkom. In albei se visioene is daar fyn beskrywings van strafgerigte wat Engeland juis in die tyd gaan tref en wat tot sy finale ondergang sal lei; Amerika sal sy aansien en mag as Westerse leier verloor; en wanneer hierdie laaste Groot Oorlog verby is, sal Duitsland as die nuwe wêreldheerser en bondgenoot van die Derde Boererepubliek te voorskyn tree.

“Suid-Afrika sal dan nie net die mees begenadigde volk op aarde wees nie, maar ook vir die res van die beskaafde wêreld uitermate groot seën bring... ” het hulle gesê.

Ten slotte het albei ook voorspel dat ons die Messias se Wederkoms nie lank na hierdie gebeure nie sou beleef, en dat dit hier in Suid-Afrika sal plaasvind...

(In die teks van hierdie vlugskrif maak Johanna Brandt meermale gebruik van inligting wat deur die engel-Boodskapper aan haar oorgedra is, en wat sy dan, duidelikheidshalwe, in haar eie woorde parafraseer).

Ons vervolg met wie Johanna Brandt regtig was.