NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Jesus sê dat 'n mens nie 'n maaltyd vir vriende moet aanbied net sodat jy weer genooi kan word nie. Dít, sê Hy, is 'n ruiltransaksie. Maar om mense wat niks kan teruggee nie, te nooi, is egte nederigheid, liefde en diens, en het ewige waarde. God sal omsien na iemand met so 'n gesindheid – Luk 14

AFRIKANERVOLK IN DIE SMELTKROES

Sal hierdie revolusie ons louter?

Dr Danie Theron

Hierdie jaar het vir die Afrikaner afgeskop soos elke een sedert die nuwe bedeling van 1994 deur bedrog en verraad wat op ons afgedwing is. Ons toestand versleg jaarliks. Op die oog af is daar min om oor opgewonde te raak. Hoe dan gemaak om die Afrikaner weer op koers te kry?

Wat is die feite?

Pas het die Wêreldbank bekendgemaak dat Suid-Afrika se groeikoers maar sowat 1,1% gaan wees hierdie jaar. Die resultaat sal toenemende werkloosheid en armoede wees met gepaardgaande hoër misdaad. Voorwaar nie iets wat mens tot opgewondenheid stem nie. Daarby is die kans dat die geldeenheid se waarde sal verbeter uiters skraal. Waar die Rand se waarde immers sterk deur beleggersvertroue beïnvloed word, is die kans eerder dat die Rand verder sal verswak.

In 1982 was die Rand nog sterker as die Amerikaanse dollar en in 1994 was dit R3,42 vir 'n dollar. Waar die olieprys boonop ook deur die VSA en Saoedi-Arabië gemanipuleer word en alles daarop dui dat die olieprys sal aanhou styg in 2018 met die noodwendige styging in brandstofpryse en die pryse van voedsel en verbruikersgoedere, lyk die prentjie maar taamlik droewig vir Jan en Alleman.

Te midde van hierdie realiteite gaan Netwerk 24 en die ander liberale skoothondjies en nuttige idiote van die geldmagte voort om die waarhede van die nuwe Suid-Afrika opsetlik aan mense te verswyg. Dit maak hulle natuurlik mede-aandadig aan die moord op ons volk. Moord? Wat anders kan mens dit noem as 'n doelbewuste beleid van verguising, vernedering, vertrapping en uitwissing wat teen ons gevolg word? Dit skreeu ten hemele dat mense met Afrikaanse name en vanne meewerk om ons volk te vernietig!

Onlangs het die Konstitusionele Hof gedoen wat min mense van die begin af ingesien het en dit is om gevolg te gee aan die ideologie wat agter die Grondwet sit. Daardie ideologie wil die Afrikaner uit hierdie land dryf en dié wat oorbly verguis. Daarby het die hoofregter (so geliefd onder sommige Afrikaners?) sy haat vir Afrikaans baie duidelik laat blyk. As die taal dan gans die volk is en ons word nie eers die reg gegun om in Afrikaans by universiteite onderrig te word nie, is daar min ruimte oor vir die Afrikaner in hierdie land. Enkeles van ons het sedert 1994 gesê dat die Grondwet juis ons grootste vyand is juis omdat dit voorgee om ons regte te beskerm. Ek wonder waar is diegene wat onlangs nog die heil van die "regstaat" besing het?

En toe gaan die nuwe politieke superster van die links-liberales, ene Cyril Ramaphosa en verklaar dat grond sonder vergoeding onteien moet word want dit sal die land dan in 'n Tuin van Eden verander. Die liberale idiote van Naspers het seker swaar gesluk aan daai een, maar hulle hoef nie te vrees nie, die krokodil sal hulle laaste eet. Intussen sal die nasionale Afrikaner dit moet ontgeld. Soos George Orwell in Animal Farm dit gestel het: "All animals are equal, but some are more equal than others", of hoe? Ramaphosa is 'n pion van die geldmagte wat sy eie ondersteuners moet paai met populistiese uitsprake soos hierdie, maar selektief te werk sal gaan met grondonteiening, want dit mag nie die belange (en plase) van die geldmagte raak nie. Die gemiddelde konserwatiewe Blanke sal dit moet ontgeld.

Ramaphosa se opmerking dat hierdie onteiening nie die ekonomie nadelig mag raak nie beteken eintlik die "ekonomie van die superrykes"; sy meesters. Daardie ekonomie het ten doel die verdere verryking van die superrykes ten koste van die gepeupel. Enige persoon met 'n basiese kennis van die ekonomie weet dat grondonteiening die landsekonomie nadelig sal raak — die bewyse is daar sedert 1994. Ramaphosa speel natuurlik 'n speletjie met die swart massas om hulle steun te behou terwyl ingeligte persone weet dat hy geen duit vir hulle omgee nie. Sy hanteerders en meesters het in die Slagter van Marikana die ideale kandidaat om hulle plan vir hierdie land deur te voer.

Wie sit daaragter?

Wanneer mens dan na die toekoms kyk moet die waarheid van die huidige toestand tot op die been oopgevlek word, al maak dit mens baie bekommerd en selfs tot 'n mate pessimisties. Want dit is juis hierdie gesus en gepaai wat ons in 'n toestand van beswyming hou. En nou moet 'n beroep gedoen word op daardie Afrikaners wat so graag verkondig dat alles sal regkom, want die Here sal op sy bestemde tyd ingryp. Dit mag hard klink, maar dit moet gesê word: Dit is loutere onsin! Die Here gryp nie in die lewe van 'n volk in wat met gevoude handjies sit en toekyk en meedoen aan hulle volk se ondergang nie. Die Here gryp wel in waar 'n volk hom geestelik staal sodat hy met vertroue kan sê: Hier staan ons!

Ons lewe in 'n toestand van voortgaande revolusie waar die Joods-beheerde geldmagte daarop uit is om nie slegs die Afrikanervolk nie, maar ook elke ander volk te onderwerp deur sy identiteit uit te wis. Die Grondwet van hierdie land met sy humanistiese inslag is deel van daardie ontwerp. Sedert veral die Russiese Revolusie het dit duidelik aan die lig gekom dat die revolusie Joodsbeheerd is met die volgende kenmerke:

-               dit is 'n permanente revolusie;

-               dit vernietig die identiteit van volkere;

-               dit vernietig die soewereiniteit van nasies;

-              dit ondergrawe en vernietig die Christelike geloofsbasis van die indiwidu.

Vernietiging is dus die doel. Hierdie revolusie word gestook deur wat op-die-oog-af lyk soos twee opponerende magte, maar wat in werklikheid vanuit een sentrale magsbron opereer. Hierdie magte is Kommunisme (vandag vaardig onder talle ander name waaronder die sosialisme) — die mag van die gepeupel, en Sionisme, die mag van geld. Die een stook die gepeupel aan om state omver te werp; die ander koop politici om om die gepeupel te paai. Die sentrale magsbron is gesetel in die Joodse Sionisme met sy setel in New York en Jerusalem. Die vernietiging het een voorbehoud — die Joodse identiteit moet behoue bly, ten alle koste beskerm word en ten koste van alle ander identiteite uitgebou word.

Jacob Zuma het gekies om eerder pion van Indiese, Russiese en Chinese geldmeesters te wees as van die Joodse Sionisme. Daarom moes hy ten alle koste verwyder word. Ramaphosa weer is lankal deur die Joodse geldmagte omgekoop. Hy moet nou begin terugbetaal! Maar wat hy nie weet nie, is dat ook hy, soos elke ander pion op die ashoop sal beland as hy sy nut verloor het.

Vandag ontken mense ten ene male dat daar 'n sameswering is wat hierdie bose plan ten doel het. Die ganse Bybel is deurtrek van sameswerings; die bekendste seker die sameswering van die Fariseërs om Jesus om die lewe te bring. Daarna het sameswering op sameswering gevolg, maar skielik in die 21e eeu mag ons nie meer daarin glo nie! Wat hierdie naiëwe mense nie besef nie is dat die liberale idiotiese pers juis opdrag het om die sameswering en die identiteit van die samesweerders te verberg. Die bloudruk vir hierdie sameswering is deur Adam Weishaupt se Illuminati in 1776 verskaf; 'n organisasie wat daarna die Vrymesselaars geïnfiltreer het. Daarin word duidelik gestel dat die sameswering se doelwitte verberg moet word omdat geheimhouding die greep daarvan sal versterk. Sedert veral 1776 is die metode, die werkswyse en die doel van die revolusie bekend en steeds dieselfde — vernietiging.

Winston Churchill het die volgende oor hierdie revolusionêres te sê gehad in 1920:

                Dit wil voorkom of die evangelie van Christus en die evangelie van die antichris so ontwerp was om uit dieselfde volk te ontstaan en dat hierdie misterieuse volk gekies is vir uitsonderlike manifestasies; hetsy goddelik, hetsy diabolies.... Sedert die dae van Weishaupt tot by Karl Marx en Trotsky, Bela Kun, Rosa Luxembourg en Emma Goldman, het hierdie wêreldwye sameswering vir die omverwerping van samelewings, en die hersamestelling van gemeenskappe op die basis van geforseerde ontwikkeling, jaloerse kwaadwilligheid en onmoontlike gelykheid, steeds sterker geword. Dit het 'n besliste rol in die Franse Revolusie gespeel en was die dryfveer vir elke ondermynenede beweging gedurende die 19e eeu. Daar is geen rede om die rol van hierdie internasionale en ateïstiese Jode in die Russiese Revolusie te oordryf nie...

Komende van iemand wat op daardie stadium nog nie deur die internasionale Jodedom omgekoop was nie, is dit seker die veelseggendste (en ook die laaste) verklaring wat deur 'n staatsman gegee is dat dit wel 'n sameswering is wat deur die Jode gedryf word.

Tog, te midde van hierdie feite wat beskikbaar is vir elkeen wat daarna soek, ontken mense dat so-iets bestaan. Thomas Jefferson het oor hierdie liggelowiges die volgende gesê:

                I really look with commiseration over the great body of my fellow citizens, who reading newspapers, live and die in the belief that they have know something of what has been passing in the world of their times.

Vernietiging van die Christendom

In die Protokolle (gepubliseer in 1905) verskyn die verdere bloudruk van die revolusie. En ongeag die omstredenheid rondom die outeurskap daarvan, is dit 'n onomstootlike feit dat elke metode en doelwit daarin vervat, vandag nog haarfyn uitgevoer word. Daarin word onder meer gestel dat die gepeupel gebruik sal word om die Christendom te vernietig. In Suid-Afrika word gesien hoe betogings en optogte (dat alles moet "val") deur die liberale idiotiese media as lofwaardig uitgebeeld word. Hierdie gepeupel word dan ook as die "people" beskou, as sou dit 'n goed-bedoelde demokratiese inslag het. Maar niemand vertel ons wie agter hierdie betogings sit nie en deur wie dit gefinansier word nie. Die mag van die gepeupel is blind, redeloos en barbaars en uitgelewer aan die een wat die hardste kan skreeu, soos wat die Protokolle dan ook voorspel het.

Wanneer 'n volk sy binding verloor — iets wat die Christelike geloof aan hom gegee het, sal hy sy identiteit verloor. En wat laaste in die slag sal bly is juis sy Christelike geloof. Die Afrikanervolk se binding is erg gekraak die afgelope 20 tot 30 jaar. Sy Christenskap sal ook in die slag bly omdat die vrugte daarvan, naamlik nasionalisme, patriotisme, heldemoed, historiese bewustheid, en erkenning aan die heroïse stryd van voorgeslagte, reeds in 'n groot mate tot niet is.

Hoe sal ons gelouter word?

'n Mens word gelouter deur gevare wat jy beleef het en wat jy behoorlik geïdentifiseer het. Jy kan nie gelouter word as jy jou nie vergewis van die ware bedoeling van die magte wat teen jou opgestel is nie. Ervaring deur kennis en insig gaan loutering vooraf. Die Voortrekkers was gelouter deur die smartlike gebeure wat 16 Desember voorafgegaan het. Dit het hulle menslik weerbaar gemaak. Hulle het die vyand geken! Hulle was boonop diep gelowig en wanneer gelouterde Christene die vyand aandurf met geestelike weerbaarheid, is daar alle kans op sukses.

Ons volk het die prooi geword van 'n papbroek-kultuur. Hipnoties vasgevang deur 'n oppervlakkige daaglikse spyskaart wat sy vyand aan hom opdis, is die Afrikaner tans nie in staat om hom af te sonder en so deur middel van die gawe van onderskeiding dinge raak te sien vir wat dit werklik is nie. Maar ons is te arrogant om dit te wil erken. As ons nie bereid is om soos ons voorouers opofferings te maak om die waarheid te ken, ons taal te beskerm, ons kultuur uit te bou en ons afsonderlikheid te behou nie, sal ons hierdie aanslag nie oorleef nie. Die magte teen ons slaag omdat ons hulle láát slaag. Sonder ons medewerking kan hulle nie slaag nie. As dit die lig in ons donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie!

Ons verstaan nie God se volle raadsplan nie en dit sal ook nie aan ons geopenbaar word in hierdie aardse bedeling nie. Maar daar is dinge wat verstaan kán word, maar deur mense se arrogansie nie verstaan wíl word nie. Daardie kennis en inligting is tot ons beskikking.

Ons word gevange gehou deur 'n barbaarse bygeloof wat sy oorsprong het by die voorgangers van die Fariseërs in Babiloniese gevangeskap. Daardie ongeloof wil dit hê dat die afstammelinge van Juda (wat vandag nouliks meer bestaan, maar sogenaamde "Jode" is van Oos-Europese afkoms) die uitverkore volk van God is. Hulle het Jesus verwerp omdat hy hulle uitverkorenheid nie wou bevestig nie. Hulle verwag nie 'n Messias (soos wat oningeligte predikante verkondig) nie, maar het klaar besluit en verklaar dat hulle God is. In daardie ongeloof is daar geen ruimte vir ander volke nie en is die Christendom (juis vanweë Jesus) hulle grootste vyand.

Ons kan nie in ons toekoms glo en vertrou as ons nie toegerus is met die kennis van die vyand nie. Kennis gaan vertroue vooraf. Die formulering van enige rasionele teenstrategie teen die veelvuldige aanslae van die vyand maak dit uiters noodsaaklik dat die ware vyand agter die skerms ontbloot moet word.

Mag ons hierdie jaar 'n studie maak van die (werklike) vyand en sy bose planne met ons. Want met daardie besef kan die vure van nasionalisme weer aangesteek word!

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 629 gaste aanlyn