DEUR STIL TE BLY UIT “VREES VIR DIE JODE”

Dr Danie Theron

“Het ek dan julle vyand geword deur die waarheid te praat?” - Gal 4:16

In die Nuwe Testament lees ons dikwels dat gelowiges nie oor ‘n saak wou praat nie, “uit vrees vir die Jode.” Dit was selfs die geval waar Jesus ‘n wonderwerk gedoen het!! So volkome was die beheer van die Fariseërs reeds oor die Jode in Jesus se tyd op aarde. Dat Jesus hulle die mond gesnoer het, het geen verskil gemaak nie. Dit het trouens daartoe bygedra dat die Fariseërs verhard het in hulle optrede teenoor beide Jesus en die Jode.

Christene beveg mekaar maar swyg oor die Jode. Klaarblyklik is ‘n mede-Christen ‘n groter gevaar as ‘n Judaïs – iemand wat God verwerp en Christene haat!

Waarom is dit so? Harry E Barnes skryf in die inleiding tot Francis Parker Yocky se werk Imperium die volgende:

“...the conspiracy we face is the monster spawned of four milleniums of deception...”

Wat verstaan moet word is dat die Judaïsme, die geloof wat sy oorsprong het by die Fariseërs, geen gewone vyand is nie. Dit is diabolies in murg en been. Daar is nie maar enkele afwykings nie. Dit is satanies deurdrenk!

Hierdie Kabbalistiese reïnkarnasie van Satan is besig om deur sy beheer van alles wat saakmaak, ‘n diktatorskap te vestig wat Kommunisme (sy bloedbroer) na ‘n Sondagskoolpiekniek laat lyk.

Judaïsme se god is ‘n duiwelse gees, die een wat in Judas gevaar het.

Thomas Jefferson het sy mening daaroor so uitgespreek:

“What a wretched depravity of sentiment have prevailed, before such corrupt maxims could have obtained credit.”

Indien daar nie in ‘n samelewing ‘n beperking op só ‘n bose sameswering geplaas word nie is daardie samelewing blootgestel aan verniegtiging. Soos Jones Wilson dit gestel het:

“How ... can a government be so acknowledged which puts no restraint upon the open enemies of the Most High, lays no record of Christ... and then gives power to the avowed despices of His law?”

Judaïsme het, deur die versuim van die Christendom, die staatsgodsdiens van meeste lande in die wêreld geword. Judaïsme aanvaar geen opposisie nie

Christene moet geen genade van Judaïsme verwag nie. Dit is die personifikasie van die Antichris.

So gesien, is dit inderdaad ‘n vyand wat gevrees moet word. Sonder die wapenrusting van God sal jy “uit vrees vir die Jode” steier teen dié aanslag.

Die aanslag van die Judaïsme is ‘n direkte en felle aanslag teen die Christendom. Dit staan in die agtergrond en grinnik vir Christene wat mekaar belaster en vervolg .

Judaïsme het as doel die vernietiging van die Christendom. Daardie oorlog is 2000 jaar gelede verklaar. Alleen deur die genade van God is ons tot dusver van uitwissing gespaar. Maar alleen deur die volle wapenrusting van God aan te trek sal ons die vrees vir die Jode kan afskud – nié deur stil te bly nie!