AFSONDERLIKE ONTWIKKELING BRING VREDE

Dries Bergman

Ten spyte van al die nare dinge wat Suid-Afrika sedert Februarie 1990 te beurt geval het, is daar nog steeds mense en kerke wat die reste van apartheid teen alle wil en dank wil afbreek.   Hulle glo nog steeds dat vrede deur rassevermenging bereik sal word.  Nee, vrede word nie verkry deur rassegrense uit te wis of menseverskeidenheid tot niet te maak nie.  Presies die teenoorgestelde is waar - vrede word slegs langs die weg van rasseskeiding en eerbied vir God se skeppingsverskeidenheid verkry.

Voorstanders van rassegelykheid wat die uitsprake van God se Woord oor skeiding en grense minag, het ons land oneindige skade aangedoen.  Baie van hulle het al landuit gevlug.  Nou vra ek: Hoe durf mense wat hulle vir verandering beywer elders in die wêreld vir die gevaar van hul eie maaksel gaan wegkruip!

Hoe dikwels het dit nie al gebeur dat die regstellers van sg. onreg op die ou einde self op die brandstapel beland nie. Baie wat in apartheid 'n steen des aanstoots gevind het, is self in die nuwe bedeling gestenig.  Die bekendste geval is dié van die liberale Amerikaanse student, Amy Biehl, wat haar flater te laat agtergekom en die soveelste slagoffer van ‘n misplaaste swart woede geword het.  Haar haat vir die Boerevolk en gevolglike tere besorgdheid oor die sg. Veronregte Mense het haar te vroeg in haar graf laat beland.    Haar grootste oortreding was dat sy blank was!

Blanke Suid-Afrikaners het een duur les geleer:  Rassegelykheid bring nie vrede nie, maar vernietig dit eerder!

Die ongekende verdeeldheid en rassehaat wat ons land sedert die ANC se oorname kenmerk, bevestig dit elke dag. Oral waar volke afsonderlik woon en deur hul eie mense regeer word, is geweld, misdaad en barbaarsheid so goed as afwesig.  Daarenteen is ‘n reënboognasie die teelaarde vir ongekende ellende en gruwelike vergrype.

Apartheid was nie ‘n bose ideologie wat op ‘n goeie dag aanvaar is met die doel om anderskleuriges te veronreg nie.  Dis in werklikheid oor meer as drie eeue in ons land gevestig as die wysheid van baie geslagte wat die uitdagings van 'n donker vasteland moes trotseer.   Afsonderlike ontwikkeling wat die klem op naasbestaan laat val, was uiteraard die enigste werkbare model wat rasse in vrede laat woon en misdaad effektief bekamp het.

Apartheid het buitelandse beleggers-insette met vertroue laat lewer en ons land ekonomies welvarend gehou.  Werk is verskaf en doeltreffende opleiding gebied wat 'n gelukkige samelewing verseker het.  Ek glo dat die dag naby is dat die wenslikheid van rasseskeiding ter wille van vrede weer op die tafel gaan verskyn.  Hopelik sal mense dan die waarde daarvan waardeer en besef dat rasseskeiding in werklikheid vrede bring!