NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Geluk is soos ‘n boemerang – dit keer altyd terug na diegene wat dit gee.  As jy dus regtig in jou hart gelukkig is, moet jy dit met ander deel anders gaan dit verlore. Niks kelder geluk soos selfsug nie.

1899 - 2019... (SLOT)

... 120 jaar van onreg teen ‘n volk

Dr Danie Theron

In die vorige artikel is gewys op die feit dat Brittanje kwalik kon voordeel trek uit die Anglo Boereoorlog.

Vir Brittanje was hulle eie bestaan nie op die spel in die oorlog van 1899-1902 nie. So, baie duidelik is Britse soldate geoffer vir iemand anders se belange - en die geskiedenis het bewys wie se belange dit was. Dit was die geldmagte wat die werklike vyand was; iets wat vandag nog nie besef word nie; selfs nie deur nasionalistiese Afrikaners nie.Vandag is dit steeds daardie geldmagte wat die werklike vyand is.

In hierdie verband is die boek van dr Gideon Shimoni van uiterste belang, ‘n boek wat ek seker is, baie min Afrikaners onder oë gehad het. Die boek se titel is Jews and Zionism: The South African Experience 1910-1967.Wat skryf hy oor die Jode se rol in die stryd in Suid-Afrika?

"Jewish names kept appearing in every facet of the struggle; among reformist liberals; in the radical Communist opposition; in the courts, whether as defendants or as counsel for the defence; in the list of bannings and amongst those who fled the country to evade arrest. Their prominence was particularly marked in the course of the Treason Trial, which occupied an important place in the news media throughout the second half of the 1960s. This trial began in December 1966 when 156 persons were arrested on charges of treason in the form of a conspiracy to overthrow the state by violence and replace it with a state based on Communism. Twenty-three of those arrested were Whites, more than half of them Jews."

"To top it all, at one stage in the trial the defence counsel was led by Israel Maisels, while the prosecutor was none other than Oswald Pirow. The juxtaposition was striking: Maisels, the prominent Jewish communal leader, defending those accused of seeking to overthrow White supremacy."

Shimoni merk op dat toe die geheime hoofkwartiere van die Kommunistiese ondergrond ontdek is te Rivonia in 1964, is vyf Blankes gearresteer, almal Jode; Arthur Goldreich, Lionel Bernstein, Hilliard Festenstein, Denis Goldberg, and Bob Hepple. Die luukse en ruim plek in die luukse buurt vir ‘n Kommunistiese sameswering het aan nog ‘n Jood,Vivian Ezra behoort.

Sam Davidson skryf inThe Occidental Quarterly onder die titel The Role of Jews in South Africa since 1948hoe Nelson Mandela hom na sy vrylating ingetig het volgens Joodse opdragte:

“It would be more than fair to suggest that the ANC was merely a Communist front. Mandela’s entire development was guided by Jewish handlers. From his early legal career to his adoption of terrorist tactics to his eventual imprisonment, Jews provided indispensable             support. Even after he was released from prison, the grey eminence of Harry Oppenheimer persuaded him to change his far-left economic viewpoint in favour of privitazitions...

So het Mandela die rol vertolk wat vroeër deur Cecil John Rhodes vertolk is — ‘n instrument van die Joodse geldmagte. Die oorlog en die onreg van 120 jaar was nooit werklik tussen Boer en Brit nie, maar tussen Afrikanernasionalisme en internasionalisme soos gedryf deur die Joodse geldmagte.

Alexander Solzhenitsyn het die euwel wat hierdie geldmagte sou bring, soos volg beskryf:

We have to recognize that the concentration of World Evil and the tremendous force of hatred is there, and it's flowing from there throughout the world. And we have to stand up against it, and not hasten to give to it,everything that it wants to swallow.

Geld het die maatstaf van alles geword. Ivor Benson beskryf dit soos volg:

          The change which was to produce a worldwide chain-reaction of other change, starting with the British Empire, can be said to have begun in the realm of high finance shortly before the turn of the century. Before then, high finance -- not to be confused with private ownership capitalism -- existed in great national concentrations, each one largely geared to a national set of interests. There was a British finance-capitalism, then the most powerful in the world, a German finance-capitalism, an American finance-capitalism, and so on.There had always existed also an international high finance operated by great banking families or dynasties, the most famous of these being the Rothschilds. These all formed part of the national concentrations of financial power but were able to operate with varying degrees of success across national frontiers.

              The great change came, unannounced and unreported, when these international banking families were able, by joining hands, to bring all the national concentrations of financial power into coalescence, increasingly under their power.High finance became        fully internationalized. A new world imperium was established. A new kind of Caesar came to power in the world.

Rhodes en Milner het dwaaslik gedink dat hulle ideale vir ‘n Britse Ryk deur Jode gefinansier is, terwyl die Jode geweet het dat hulle die Britte gebruik het vir hulle wêreldryk. En Swartes, Engelse en Afrikaner liberaliste wat vandag dink dat hulle hier ‘n reënboognasie gevestig het, menseregte en al, verkeer onder dieselfde illusie. Hulle lê die grondslag vir die geldmagte om volle beheer oor Suid-Afrika te neem. Hulle word gebruik soos die Britte gebruik is.

Vir baie Afrikaners vandag het geld ook die maatstaf van alles geword. Daarom bevind hulle hulle tans aan die kant van die geldmagte. Hulle is maar net proseliete in hierdie nuwe kleinteater. Hulle nut sal uitgedien wees sodra die geldmagte volle beheer geneem het van die situasie. Dit is amper sinloos om dit vandag aan hulle te verduidelik, juis omdat geld nasionalistiese aspirasies na onsin laat lyk. Wat nie in terme van geld gemeet kan word nie, het vir sulke mense geen waarde nie. En nasionalisme staan die verste van hierdie fortuinsoekers se gedagtes. Dit was dan ook hierdie proseliete soos Rupert en kie wat juis met hulle geld die mening van die Afrikaner oor sy toekoms deur hulle invloed gekoop en verander het. Niemand anders as dr Verwoerd het dit raakgesien nie en, toe hy ondersoek daarna gedoen het, is hy vermoor voor die Hoek-verslag geïmplimenteer kon word.

Nou, 120 jaar later, is die kringloop voltooi. Die Afrikaner het bykans 60 jaar geneem om sy droewige posisie van 1902 om te keer, en nou weer 60 jaar om daarna terug te keer. Nou egter, is hy in ‘n swakker posisie as in 1902. Hy is inderdaad in die swakste posisie van sy ganse bestaan. Die woord “vyand” het klaarblyklik uit die Afrikaner se woordeskat verdwyn. As daar enigsins van ‘n vyand gepraat word, word hy na regs gesoek. So het revolusie, propaganda en geld in 120 jaar ‘n volk in haglike toestande gedompel.Met sy rug teen die muur en verblind deur die aanloklikheid van geld kan hy nie sien dat die skrif aan die muur is nie. Dit is dan wanneer mens besef dat die ou staatspresident se woorde van sowat 120 jaar gelede weer ter harte geneem moet word:

            Bring bymekaar wat uit innerlike oortuiging bymekaar hoort.

Binne die kleinteater van Suid-Afrika speel ‘n miniatuurteater hom af — Swart regering met al sy natuurlike uitvloeisels van korrupsie, misdaad, doodslag, agteruitgang, wanorde, banaliteite, en dies meer. Vir ure, dae en maande word ons aandag vasgegryp deur onthulling na onthulling, ondersoek na ondersoek. ‘n “Sepie” sonder einde. Dit, terwyl die “onsigbare regering” sy beheer bestendig het.

As 120 jaar se lesse nie geleer is nie; as ‘n volk nie meer die nodigheid sien om homself te regeer nie, is die vraag nie “of” nie, maar wanneer die doodsklokke gaan lui. Daarom is ‘n ingreep nou nodig, drastiese herbesinning, onmiddellike optrede.

Daar is ‘n volk te red, daar is ‘n stryd te stry, daar is werk!

1899  -  2019... (SLOT)

... 120 jaar van onreg teen ‘n volk

Dr Danie Theron

In die vorige artikel is gewys op die feit dat Brittanje kwalik kon voordeel trek uit die Anglo Boereoorlog.

Vir Brittanje was hulle eie bestaan nie op die spel in die oorlog van 1899-1902 nie. So, baie duidelik is Britse soldate geoffer vir iemand anders se belange - en die geskiedenis het bewys wie se belange dit was. Dit was die geldmagte wat die werklike vyand was; iets wat vandag nog nie besef word nie; selfs nie deur nasionalistiese Afrikaners nie.Vandag is dit steeds daardie geldmagte wat die werklike vyand is.

In hierdie verband is die boek van dr Gideon Shimoni van uiterste belang, ‘n boek wat ek seker is, baie min Afrikaners onder oë gehad het. Die boek se titel is Jews and Zionism: The South African Experience 1910-1967.Wat skryf hy oor die Jode se rol in die stryd in Suid-Afrika?

"Jewish names kept appearing in every facet of the struggle; among reformist liberals; in the radical Communist opposition; in the courts, whether as defendants or as counsel for the defence; in the list of bannings and amongst those who fled the country to evade arrest. Their prominence was particularly marked in the course of the Treason Trial, which occupied an important place in the news media throughout the second half of the 1960s. This trial began in December 1966 when 156 persons were arrested on charges of treason in the form of a conspiracy to overthrow the state by violence and replace it with a state based on Communism. Twenty-three of those arrested were Whites, more than half of them Jews."

"To top it all, at one stage in the trial the defence counsel was led by Israel Maisels, while the prosecutor was none other than Oswald Pirow. The juxtaposition was striking: Maisels, the prominent Jewish communal leader, defending those accused of seeking to overthrow White supremacy."

Shimoni merk op dat toe die geheime hoofkwartiere van die Kommunistiese ondergrond ontdek is te Rivonia in 1964, is vyf Blankes gearresteer, almal Jode; Arthur Goldreich, Lionel Bernstein, Hilliard Festenstein, Denis Goldberg, and Bob Hepple. Die luukse en ruim plek in die luukse buurt vir ‘n Kommunistiese sameswering het aan nog ‘n Jood,Vivian Ezra behoort.

Sam Davidson skryf inThe Occidental Quarterly onder die titel The Role of Jews in South Africa since 1948hoe Nelson Mandela hom na sy vrylating ingetig het volgens Joodse opdragte:

“It would be more than fair to suggest that the ANC was merely a Communist front. Mandela’s entire development was guided by Jewish handlers. From his early legal career to his adoption of terrorist tactics to his eventual imprisonment, Jews provided indispensable      support. Even after he was released from prison, the grey eminence of Harry Oppenheimer persuaded him to change his far-left economic viewpoint in favour of privitazitions...

So het Mandela die rol vertolk wat vroeër deur Cecil John Rhodes vertolk is — ‘n instrument van die Joodse geldmagte. Die oorlog en die onreg van 120 jaar was nooit werklik tussen Boer en Brit nie, maar tussen Afrikanernasionalisme en internasionalisme soos gedryf deur die Joodse geldmagte.

Alexander Solzhenitsyn het die euwel wat hierdie geldmagte sou bring, soos volg beskryf:

We have to recognize that the concentration of World Evil and the tremendous force of hatred is there, and it's flowing from there throughout the world. And we have to stand up against it, and not hasten to give to it,everything that it wants to swallow.

Geld het die maatstaf van alles geword. Ivor Benson beskryf dit soos volg:

          The change which was to produce a worldwide chain-reaction of other change, starting with the British Empire, can be said to have begun in the realm of high finance shortly before the turn of the century. Before then, high finance -- not to be confused with private ownership capitalism -- existed in great national concentrations, each one largely geared to a national set of interests. There was a British finance-capitalism, then the most powerful in the world, a German finance-capitalism, an American finance-capitalism, and so on.There had always existed also an international high finance operated by great banking families or dynasties, the most famous of these being the Rothschilds. These all formed part of the national concentrations of financial power but were able to operate with varying degrees of success across national frontiers.

              The great change came, unannounced and unreported, when these international banking families were able, by joining hands, to bring all the national concentrations of financial power into coalescence, increasingly under their power.High finance became       fully internationalized. A new world imperium was established. A new kind of Caesar came to power in the world.

Rhodes en Milner het dwaaslik gedink dat hulle ideale vir ‘n Britse Ryk deur Jode gefinansier is, terwyl die Jode geweet het dat hulle die Britte gebruik het vir hulle wêreldryk. En Swartes, Engelse en Afrikaner liberaliste wat vandag dink dat hulle hier ‘n reënboognasie gevestig het, menseregte en al, verkeer onder dieselfde illusie. Hulle lê die grondslag vir die geldmagte om volle beheer oor Suid-Afrika te neem. Hulle word gebruik soos die Britte gebruik is.

Vir baie Afrikaners vandag het geld ook die maatstaf van alles geword. Daarom bevind hulle hulle tans aan die kant van die geldmagte. Hulle is maar net proseliete in hierdie nuwe kleinteater. Hulle nut sal uitgedien wees sodra die geldmagte volle beheer geneem het van die situasie. Dit is amper sinloos om dit vandag aan hulle te verduidelik, juis omdat geld nasionalistiese aspirasies na onsin laat lyk. Wat nie in terme van geld gemeet kan word nie, het vir sulke mense geen waarde nie. En nasionalisme staan die verste van hierdie fortuinsoekers se gedagtes. Dit was dan ook hierdie proseliete soos Rupert en kie wat juis met hulle geld die mening van die Afrikaner oor sy toekoms deur hulle invloed gekoop en verander het. Niemand anders as dr Verwoerd het dit raakgesien nie en, toe hy ondersoek daarna gedoen het, is hy vermoor voor die Hoek-verslag geïmplimenteer kon word.

Nou, 120 jaar later, is die kringloop voltooi. Die Afrikaner het bykans 60 jaar geneem om sy droewige posisie van 1902 om te keer, en nou weer 60 jaar om daarna terug te keer. Nou egter, is hy in ‘n swakker posisie as in 1902. Hy is inderdaad in die swakste posisie van sy ganse bestaan. Die woord “vyand” het klaarblyklik uit die Afrikaner se woordeskat verdwyn. As daar enigsins van ‘n vyand gepraat word, word hy na regs gesoek. So het revolusie, propaganda en geld in 120 jaar ‘n volk in haglike toestande gedompel.Met sy rug teen die muur en verblind deur die aanloklikheid van geld kan hy nie sien dat die skrif aan die muur is nie. Dit is dan wanneer mens besef dat die ou staatspresident se woorde van sowat 120 jaar gelede weer ter harte geneem moet word:

            Bring bymekaar wat uit innerlike oortuiging bymekaar hoort.

Binne die kleinteater van Suid-Afrika speel ‘n miniatuurteater hom af — Swart regering met al sy natuurlike uitvloeisels van korrupsie, misdaad, doodslag, agteruitgang, wanorde, banaliteite, en dies meer. Vir ure, dae en maande word ons aandag vasgegryp deur onthulling na onthulling, ondersoek na ondersoek. ‘n “Sepie” sonder einde. Dit, terwyl die “onsigbare regering” sy beheer bestendig het.

As 120 jaar se lesse nie geleer is nie; as ‘n volk nie meer die nodigheid sien om homself te regeer nie, is die vraag nie “of” nie, maar wanneer die doodsklokke gaan lui. Daarom is ‘n ingreep nou nodig, drastiese herbesinning, onmiddellike optrede.

Daar is ‘n volk te red, daar is ‘n stryd te stry, daar is werk!

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 723 gaste aanlyn