NIE NET ‘N STUKKIE GROND NIE– ONS HELE LAND!

Dit moet seker nou vir baie duidelik word dat “kaart en transport” in enige Afrikaland niks beteken nie. Daarmee saam dat “gewaarborgde” regte nie die papier werd is waarop dit geskryf staan nie.

Grondonteiening sonder vergoeding sal gebeur so seker as wat die son more sal opkom indien die ANC die regeermag besit! Dit bring mens by die essensie van die saak: Soek ons (die Afrikanervolk) na stukkies grond (krummels) binne hierdie bose land, of soek ons na ‘n land waarin ons onsself kan regeer, ons hele land soos ons dit voor 1994 geken het?

Die ANC-grondwet is net ‘n middel tot ‘n doel. Dit is ‘n sosialistiese transformasie-instrument om die doelwitte soos gestel in die Freedom Charter, te verwesenlik. Dit sal ‘n staat daarstel waar die individu se regte deur die staat bepaal word. Eiendomsreg vir die individu is nie een van daardie regte nie!

Dit is op papier dalk pragtig vir die liberalis en die humanis wat nie verder kan sien as die papier waarna hulle kyk nie ; wat nie belangstel in die lesse van die geskiedenis en veral die bose werklikheid van Afrika nie; wat deur die Joodse geldmagte betaal word om steeds die euforie van die “reënboognasie”te verkondig; wat aan Uhuru en Ubuntu betekenisse gegee het; en min met die duiwelse werklikheid daarvan verband hou.

Vir die wat nie kan sien en nie wil hoor nie, kom ons kyk net weer na die Suid-Arika van vandag:

  • Konflik tussen volke borrel oor;
  • dienslewering stort in duie;
  • die ganse staat staan op die rand van die afgrond;

Is dit die land wat ons begeer? Wil ons in so ‘n land ‘n stukkie grond hê? Of wil ons eerder ‘n land hê waar ons in vrede kan leef en ons Godgegewe roeping kan vervul?

Weet u, daar was so ‘n land! Daardie land was die Republiek van Suid-Afrika wat deur baie trane, bloed en sweet en trou in 1961 tot stand gekom het. Die modelland van Afrika. Waar alles gewerk het; waar vrede nagestreef is ten spyte van die ondermyning van die Joodse geldmagte en sluwe Kommuniste.

En dink tog weer: Afsonderlike state vir volkere maak rasse-diskriminasie onmoontlik en rassehaat baie moeilik. Integrasie skep daarenteen die teelaarde vir rassehaat en afguns! Het ons dan nóg bewyse nodig dat dr Verwoerd se beleid sou lei tot vredevolle buurmanskap met ander volke?

Ons moet nie verder probeer skuil agter ‘n humanistiese lewe van “menseregte” wat in die ruwe Nuwe Suid-Afrika ontbloot is vir wat die werklik tot stand gebring het nie: ‘n rommelhoop van haat, afguns en gedoem tot bankrotskap!

Is ons geroepe om te skuil agter ‘n grondwet wat ons uitgelewer het aan chaos om te midde daarvan daagliks voort te gaan met ons materialistiese strewes terwyl ons géén, maar hoegenaamd géén erfenis van betekenis aan ons kinders nalaat nie?

‘n Volk sonder ‘n land word tot die bedelstand verlaag. In Afrika het géén blanke volk behalwe die Afrikaner oorleef nie. Die Afrikaner het nét oorleef omdat hy tot sover sy eie land regeer het. Hy sal nie oorleef as volk in Afrika sonder ‘n eie land nie.

Ons land was duurgekoop deur baie bloed, sweet en getrouheid. Dit het op ons ‘n plig geplaas wat ons roekeloos versuim het om na te kom! Deur die erwe van ons vadere vir ons kinders bewaar te laat bly sou ons daardie plig nagekom het.

Wetaktes, “kaart en transport”, beteken soos die “waarborge” in die grondwet in Afrika niks. Word wakker en ruk los uit ‘n hipnotiese toestand. Ons sal weer ons eie land moet regeer of ons sal van die kaart van Afrika verwyder word! En nie net ‘n stukkie van ons land nie, ons hele land!