SENEKAL SE BOODSKAP

“BOERE, ONS KOM VIR JULLE!!”

Die Afrikaner is reeds 26 jaar in ‘n bedeling waar hy verdoem is tot ‘n magtelose minderheid wat moet toesien hoe die ANC-regime enersyds die land eenvoudig stroop, en andersyds bloot toekyk (met goedkeuring?) hoe Blankes en veral boere afgemaai word.

Nou het moordenaars klaarblyklik ‘n stelling wou maak deur ‘n jong man in die fleur van sy lewe eers dood te martel en toe aan ‘n paal vas te maak. Is die boodskap dan: “Boere ons kom vir julle!?” Wel, laat ons geen twyfel hê nie, dit was ‘n standpunt – ‘n uitdaging. Het dit uiteindelik die tier in die Afrikaner wakker gemaak?

Gemoedere loop hoog soos wat die gebeure by die hof in Senekal duidelik uitgewys het. Ons het al hoeveel keer gesê “genoeg is genoeg” en tog word die doelpale elke keer verskuif. Ja, word die streep in die sand wat al soveel male getrek is keer op keer uitgevee, net om weer een te trek. Was Senekal nou die keerpunt? Tyd sal leer.

Wat behoort ‘n politieke party en veral ‘n leier in hierdie dae te doen? Ek dink Blankes moet deurentyd tot kalmte gemaan word om nie die reg in eie hande te neem nie. Dit sal fataal wees. Maar dat daar nou dringend en deurentyd ‘n ernstige beroep op ons mense gedoen moet word om hulleself te organiseer, hulle veiligheid op te knap, paraat te wees en op daaglikse basis met mekaar in kontak te bly, dit spreek vanself. Soort soek soort. En verset moet stelselmatig en georganiseerd opgebou word met net eendoel: Soewereine vryheid in ons eie vaderland!

In die dae wat voor ons lê sal die leier wat die Afrikaner uit hierdie bedenklike toestand gaan lei na vore tree. Soos hulle op Engels sê: “Mark my words!” Dit sal nie die grootmond, jabroer of die opportunis wees nie. Dit sal iemand wees soos Generaal de la Rey wat, toe almal “oorlog” geskreeu het, sy mense tot kalmte gemaan het. Wat geestelik gestaal was vir die oomblik van waarheid. Iemand van onbesproke karakter. En toe die oomblik van waarheid aanbreek kon niks en niemand die groot en wyse generaal stop nie. Toe word hy dié Bittereinder wat alles sou opoffer virsy volk en alles feil gehad het virsy land, wat van oorgee en opgee niks wou weet nie.

Daar is nog sulke mense in ons volk se geledere. Wag maar en kyk. Hulle het dalk tot nou toe “geskuil” soos’n Gideon van ouds sodat ons tans mag dink hulle is bang. Maar maak geen fout nie, as die dag aanbreek sal hulle uit hulle “skuilplek” kom en dan sal daar sal aan hulle geen keer wees nie.

Wat mense moet weet is dat daar geen“besinning”gaan kom by die ANC nie. As jy jou vereenselwig met die slagspreuk “Kill a Boer” dan kan mens niks anders as konfrontasie verwag nie. Hulle is eenvoudig blind vir die tragedie wat gaan afspeel omdat hulle dit klaarblyklik begeer. Hulle oogmerk is om die Blankes te vernietig. Weet ons dit nie van die begin af nie? Hulle het deurentyd “oorlog” teen ons geskreeu terwyl ons “vrede” bepleit het. Ek merk iets van ‘n besef dat dit fataal was!

Ja, hou moed en staan vas! Bid elke saans dat dit wat nou dreig om te gebeur nie mag gebeur nie, maar werk bedags asof dit enige oomblik gaan gebeur. En as ‘n “leier” homself aanbied om ons volk te lei, kyk tog na sy verlede. Waar was hy die afgelope 26 jaar? Het hy integriteit? Kan hy werklik vertrou word met ons toekoms? En wat is sy doel vir ons toekoms?

Wat ons moet weet is dat ons langtermyndoel niks anders mag wees as om oor onsself te regeer in ons eie land nie. Ons gun dit vir elke ander volk. Ons eis dit ook vir onsself. Dit is ‘n edele doel. Dit is die goue draad wat ons met Generaal de la Rey en die Boere van weleer verbind.

NP van Wyk Louw het in sy werk Die Dieper Reg gestel dat “as jy ‘n trotse volk verkneg, word opstand teen die reg sy reg!”. 26 jaar se verknegting, duisende slagoffers van ANC-kriminaliteit. Dalk net het hierdie terroristebende nou sy hand oorspeel!

Ek sien ‘n volk wat opstaan en ek glo werklik weer aan ‘n magtige dreuning wat oor die veld aangesweef kom. Ek droom oor ‘n volk se ontwaking.

Komaan! Daar is ‘n stryd te stry. Daar is werk! Mag die Here ons bewaar. Laat Hy ons lei! Dis wat Generaal de la Rey van ons in hierdie dae sou verwag. Niks minder nie.