WEE JOU O LAND, AS JOU KONING 'N DEUGNIET IS!

Voorwaar sien ons in die Woord van God hoe Suid-Afrika geoordeel kan word aan wat die Skrif sê en die prentjie word al meer donker. Met dank aan Stephanus Hennig vir hierdie bydrae:

Kan ons dit weg redeneer, gebeure wat afspeel soos 'n sprokiesverhaal voor mense-oë! Reg, het verkeerd geword en verkeerd, het reg geword.

Hulle dwaasheid,  hul sotheid tot in die hoogste kringe van hulle samesweringe,  gaan  geopenbaar word en binnekort uitbars in 'n menseslagting soos nog nooit tevore nie.

Wéé jou o land, as jou koning 'n deugniet is. Wéé die aardbewoners,  hulle soek na vrede,  maar vind dit nêrens.

'n Koning hou deur reg die land in stand - Spr 29:4. 
Só 'n koning is lofwaardig, want die volk se vrede dra hy swaar op sy gemoed.

Elke môre sal ek al die goddelose van die land vernietig, om al die werkers van ongeregtigheid uit die stad van die Here uit te roei. - PS 101:8
So sal die verkeerde dan, verstand ontvang en  sodoende dan vrees,  om nie sy naaste skade te berokken nie.

Soos koning Dawid wet en orde  gehandhaaf het in sy tyd, is ons veronderstel om ook te doen
Hy het ware kennis van God gehad, om die vrede vir die volk te bewaar.

As die regverdiges talryk word, is die volk bly, maar as die goddelose heers, sug die volk - Spr 29:2

Daar is 'n verkeerdheid wat ek onder die son gesien het, 'n dwaling wat van die maghebber uitgaan, die dwaasheid word op groot hoogtes gestel - Pred 10:5

Omdat die oordeel oor 'n verkeerde daad nie gou voltrek word nie, daarom is die hart van die mensekinders in hulle vol om kwaad te doen - Pred 8:11

Vreugde is dit vir die regverdige om reg te doen, maar 'n verskrikking vir die werkers van ongeregtigheid. - Spr 21:15

En die werking van die geregtigheid sal vrede wees en die voortbrengsel van die geregtigheid rus en veiligheid tot in ewigheid. - Jes 32:17

Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge?
Die konings van die aarde staan gereed  en die vorste hou saam raad teen die Here en Sy Gesalfde en sê:
"Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp." - Ps 2
Hy wat in die hemel woon, lag, die Here spot met hulle.
Daarom, die wyse het oë in sy kop, hy sien die onheil kom en hy verberg  hom, maar die dwase gaan voort en val in skadelike strikke. 

Mag hierdie as nog ‘n waarskuwing aan ons volksgenote dien dat daar werklik ‘n burgeroorlog oppad is en dat dit baie laat in die dag is om nou eers te begin om voorsorg te tref . Mag God ons volk vergewe vir ons dwaasheid en sondes en ons in die volgende tye beskerm teen die barbaarse magte wat teen ons gaan optrek. – Red.