NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Geloof is nie die gevolg of die rede vir die uitverkiesing nie, maar die BEWYS daarvan dat ons weet God het ons uitverkies tot die ewige lewe.

VERRAAIERS EN JOINERS

In enige volk se bestaan is oorlog onvermydelik. Soms is daardie stryd nie van militêre aard – soos wanneer konvensionele oorlog gevoer word nie – maar altyd is dit ‘n oorlewingstryd wat die voortbestaan van volke bepaal.

As Afrikanervolk is ons geensins onbekend met hierdie verskynsel nie. Ons het inderdaad in 1994 reeds vir ‘n derde maal ons vryheid verloor. Daar is ‘n voortdurende aanslag – veral vanuit Brittanje - om die Afrikanervolk se reg om oor homself te regeer van hom te ontneem.

In al hierdie oorlogstryd wat gevoer word, hetsy dit van militêre of politieke aard is, is daar die ewige verskynsel van “joiners”, pasifiste en verraaiers. Hierdie verraderlike verskynsel vind mens in enige stryd en wel vanweë ‘n verskeidenheid redes. Persone wat hul hieraan skuldig maak is gewoonlik:

 • selfsugtige, egosentriese individue wat altyd eiebelang voor volksbelang plaas
 • lafaards – hulle sien nie kans vir die opofferings wat die stryd eis nie – ons het hulle altyd die meide genoem
 • mense wat hulleself ver verwyderd van die kern van ‘n volk bevind; hulle beweeg gewoonlik op die buitenste periferie van die volk waarin hulle gebore is se konsentriese kringe, vanwaar hulle hulself maklik afskil van die volk. Hulle verloën hul volkskap vanweë ‘n gebrek aan ‘n gevoel van nasionalisme

As ons terugdink aan die Tweede Vryheidsoorlog wat in 1899 begin het, dan onthou ons die pasifiste wat, eerder as om soos die res van hul volksgenote die wapen op te neem teen die gulsige Britte wat hul kloue op ons land se goudreserwes wou lê, die geleentheid gesien het om hulleself mateloos te verryk. Terwyl die meeste van hulle volksgenote doodsveragtend die gevaar teen ‘n oormag getrotseer het, was dit vir hulle baie lonend om perde, voer en proviand aan die vyand te verskaf.

Dan was daar natuurlik die veragtelike joiners wat hulle weg oopgesien het om by die geledere van ons vyand aan te sluit. Vir hulle was die uiterste ongerief van ‘n oorlog sonder die nodige middele onhoudbaar en het hulle eerder gekies om teen hulle eie makkers te draai – dikwels met selfregverdiging om hulle eie gewetens te sus. (Sien ons hierdie nie al te dikwels in ons hedendaagse politiek nie!)

En dan natuurlik die verraaiers. Daardie siele wat hulleself aan die vyand se kant geskaar het en aktief meegewerk het aan die onderwerping van hul eie mense aan die volksvyande. Verraad teen jou eie volk is ALTYD hoogverraad en daarom strafbaar met die dood.

Nou is daar maar eenmaal ‘n progressie te bespeur wat feitlik sonder uitsondering plaasvind. Die vrede-prater, die pasifis en die joiner bevind hulleself algou in die geselskap van die volksverraaiers. As voorbeeld hiervan spreek generaals Smuts en Botha baie duidelik tydens en ná die Tweede Vryheidsoorlog. Met die sluiting van die Vrede van Vereeniging in 1902 was hulle die vrede-praters wat die vegtende bittereinder-generaals probeer oorhaal het om die stryd te staak en oor te gee. Hierdie manne het uiteindelik ingestem, maar op voorwaarde dat die volk, by die eerste moontlike geleentheid, weer sy vryheid sou terugneem.

Die vrede-praters Smuts en Botha het egter ná hul toenadering tot die Britte só gemaklik by die vyand geraak dat hulle baie gou van hierdie onderneming vergeet het. Met die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog skaars 12 jaar later – wat natuurlik die ideale geleentheid gebied het om die Engelse juk af te werp – het hulle nie net hiervan teruggedeins nie, nee, hulle het selfs ingestem om sáám met Brittanje te veg! Dít, net meer as ‘n dekade nadat die Britte meer as 30 000 Afrikanervroue en -kinders in die konsentrasiekampe vermoor het, ons plase en woonhuise afgebrand het en al ons Boere se landerye en vee vernietig het. Ten spyte van dringende oproepe deur helde soos generaal De la Rey om hulle aan daardie onderneming te hou, het Smuts en kie hulle nie net hieraan afgevee nie, hulle het die ondenkbare gedoen: hulle het die wapen opgeneem teen hulle eie volksgenote wat skaars 12 jaar gelede saam met hulle geveg het. En dit ter wille van die belang van Engeland wat die grofste oorlogsmisdade teen ons volk gepleeg het, bid jou dit aan! Van vrede-praters tot volslae volksverraaiers in ‘n skamele twaalf jaar.

Terug in die hede is dit ongelukkig baie maklik om die verraaiers in ons midde te identifiseer. Die ewige kanker is steeds met ons. En natuurlik is FW de Klerk die naam wat onmiddellik in elke volksnasionalis se gedagtes opkom. Ja, saam met Pik Botha, Roelf Meyer en die res van die NP-leiding het hulle direkte hoogverraad teen ons volk gepleeg. Sonder ‘n finale toestemming vanaf die Blankes (al is hulle so ‘n geleentheid beloof) is ons politieke mag sonder slag of stoot aan ‘n sukkelende terroristebende oorhandig.

Maar saam met hulle, ‘n hele gebroedsel van kerkleiers, intellektuele en joernaliste wat meegehelp het om ‘n gladde weggee van mag te verseker.

Dink hier byvoorbeeld aan Wimpie de Klerk en Piet Cillié wat - toe die ANC nog ‘n verbanne organisasie was - reeds met hulle geheime samesprekings gaan voer het in Londen (hoofstad van ons aartsvyand).

NG-kerk moderator Johan Heyns, Tjaart van der Walt, voormalige rektor van die Puk en vele ander kan by die lang lys van verraaiers gevoeg word.

En watter diep verraad het nie plaasgevind vanuit “regse” kringe nie. Toe die algemene verkiesing van 1981 ‘n dramatiese swaai na regs aantoon, word verskeie setels naelskraap deur die NP behou. Hierdie dramatiese swaai weg van die Nasionale Party, as gevolg van die verwerping deur die kiesers van ‘n beleid van magsdeling en afskaffing van apartheid was die katalisator vir die ontstaan van die “regse” Konserwatiewe Party (KP). Met manteldraaier Andries Treurnicht (oud-predikant) as leier. Tot op daardie punt het hy geen beswaar geopper teen die verloopte pad van die NP-regering waarvan hy ‘n kabinetslid was nie – maar toe sy setel in gevaar kom en die kiesers teen die afdwaling begin draai, was hy natuurlik dadelik gereed om leier te word van ‘n nuwe “regse” party. In retrospek kan duidelik gesien word dat die stigting van die KP instrumenteel was in die verlenging van die NP bewind se lewe. Dit het vir die regering tyd gekoop om die mag aan die ANC te kan oorhandig. Waar is die KP, die “wenparty” vandag? Toe sy doel uitgedien is nadat honderde duisende Afrikaners deur hulle mislei is, verdwyn die KP soos mis voor die son...

Na Treurnicht word Ferdi Hartzenberg partyleier. Later sou dit bekend word dat hy in 1993, een jaar voor die magsoorgawe, opdrag gegee het dat “regse” landbouleiers geheime samesprekings met topfigure in die ANC by ‘n Pretoriase duiwe-klub voer. Hiertydens gee hulle aan die ANC die versekering dat hulle gewapende verset deur die boere sou voorkom in ruil vir die versekering van die ANC dat die boere se grondeienaarskap gewaarborg word. Bid jou dit aan – vat die hele land, waarborg ons net dat ons ons plase kan behou!

Op dieselfde wyse verskyn twee weermag-generaals skielik op die politieke toneel, kort voor die verraderlike oorgawe deur die NP-regering. Constand Viljoen (voormalige hoof van die weermag) en Tienie Groenewald (skrywer van FW de Klerk se Rooi Vrydag toespraak) is skielik die manne wat met gewapende opstand sal voorkom dat die oordrag van die politieke mag met die verkiesing van 1994 sal plaasvind. Maar wat maak hulle? Net enkele maande voor die 1994-verkiesing (wat hulle met wapengeweld sou voorkom) registreer hulle die Vryheidsfront en neem self aan die verkiesing deel! Nogeens is derduisende goedgeaarde Afrikanernasionaliste effektief om die bos gelei, en is in die doel geslaag om ‘n gladde magsoorgawe deur hulle verraad te laat plaasvind.

‘n Belangrike toets in die Suid-Afrikaanse politiek is mediadekking of gebrek daaraan. Enige organisasie wat prominente mediadekking geniet (gunstig en selfs ongunstig) dop outomaties die toets van ‘n ware nasionalistiese volksorganisasie. Dis daardie organisasies wat glad geen mediadekking ontvang nie wat die eintlike verteenwoordiger van die patriotiese Afrikaner is. Hulle word met ‘n goeie rede doodgeswyg – die volk moet van hulle geen kennis neem nie, asof hulle nie eens bestaan nie. So pas ons die toets toe op die “Wenparty” van destyds, wat onophoudelike voorblad-beriggewing en SAUK-nuusbulletin-dekking geniet het. Hulle is prominensie verleen ten einde die volk te mislei. U kan op dieselfde wyse die toets aanwend vandag – so sal u sonder twyfel kan bepaal dat organisasies soos Afriforum en Solidariteit geensins vriende van die volk is nie, al word hulle deur die media voorgehou as dié wat hulle vir volksbelang beywer. U kan hierdie onfeilbare toets vertrou. Ten spyte van die beeld wat hulle voorhou as “regse” organisasies wat volksbelang najaag het hulle ware kleure reeds begin wys en sal steeds meer en meer aan die lig kom.

Vanweë eiebelang, vanweë die feit dat die eise van die stryd vir hierdie mense te hoog is, (die soustrein ry darem só lekker, vra maar enige Vryheidsfront-parlementariër), sal die joiner en verraaier sy verraderlikhede voortsit. Julle leiers wéét waarmee julle besig is. Julle mislei die volk. Julle uitsluitlike doel is om ‘n ware regse opstand te voorkom. Julle paai die volk om te glo dat daar geen salf aan ons situasie te smeer is nie – dat ons nou maar eenmaal ‘n oorwonne volk is en nou maar net moet probeer om die beste van ‘n slegte saak te maak.

Wees gewaarsku ... die tyd kom nader ... ten spyte van julle slim plannetjies en duistere gekonkel. Wanneer die onstuitbare krag van nasionalisme in beweging kom en die Heer ons volk herstel as regmatige eienaars van hierdie land, sal julle vir hoogverraad aangekla en gefusilleer word!

Opsoek na inligting?

 • ‘n Nuwe boek deur doktor Mike du Toit het op die rak verskyn getiteld:

  ‘N ORGANIESE, EKONOMIESE EN POLITIEKE BESTEL

  VIR ‘N TOEKOMSTIGE AFRIKANERVOLKSTAAT

  Na Du Toit se oordeel het die kapitalisme en demokrasie ernstige tekortkominge en funksioneer dit tot nadeel van alle volkere wat wens om as organiese eenhede met ʼn eie identiteit te bestaan. Hierdie tekortkominge word in die boek uitgewys. Die kapitalisme en demokrasie berus op die liberale lewensbeskouing. As alternatief tot die liberalisme stel Du Toit die organiese lewensbeskouing. Lees alles wat u daaroor wil weet by hierdie skakel NUWE BOEK DEUR DR MIKE DU TOIT

  ______________

  UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 680 gaste aanlyn