ANC “STRUGGLE” NOU TEEN IMPERIALISTE

Dr PE vd Dussen

Die hoof van ‘n skool in Boksburg word aangekla van diskriminasie teen die swart leerlinge wat hulle eie swart tale gedurende skoolure praat. Dit het gebeur nadat sy ‘n brief aan die ouers geskryf het om toe te sien dat die kinders vandat hulle op die skoolterrein arriveer tot huistoegaantyd, slegs Engels sal praat. Haar motivering hiervoor is glo om die swart leerlinge te help om Engels beter magtig te word. Die ouers het egter hierdie saak na die Menseregte Kommissie geneem. Kyk gerus na die video by hierdie skakel.www.eNCA.com: Boksburg principal says no more black languages.

Dit laat mens terugdink aan ‘n eeu terug toe Afrikanerkinders nie Engels kon en wou praat nie en verplig is om ‘n bordjie om die nek te dra waarop staan I Am a Donkey. Met die digter C P Hoogenhout van destyds kan ons vandag weer sê: Engels! Engels! Alles Engels! Engels wat jy sien en hoor! In ons skole, in ons kerke word ons moedertaal vermoor! Afrikaans het die aanslag oorleef en sal dit blý oorleef.

Maar nou word die imperialistiese en holistiese aanslag ook op die Swart volke in die land gerig. Deesdae word talle meerdere vergaderings van Afrikaanse kerke ook al in Engels gehou as gevolg van die menseregtelike oftewel humanistiese uitgangspunt dat alle mense eenders is en daarom saamgegooi moet word met een taal. Babel hoort wat dit betref tot die verre verlede. Sodoende doen die Afrikaanse kerke mee aan die verwatering van die sendingopdrag van die Here om die Evangelie aan tale, volke, stamme en nasies te gaan verkondig. Let daarop dat op die eerste Pinksterdag die verskillende volke se mense die Apostels elkeen in sy eie taal hoor spreek. Maar die mensliewende “ons” sê Nee – almal moet verstaan wat in één taal gesê word. Die ou imperialistiese opvatting wat op die deïstiese edele-barbaargrondslag berus, naamlik om van elke bekeerde Zoeloe of Xhosa of watookal ‘n namaak-Engelsman te maak. Met ander woorde, om die uitverkorenes onder hulle nie in hulle eie reg voor die Troon van God te laat verskyn nie.

Die ANC-SAKP se selfverklaarde leiers het in Londen skuilgegaan en van daar hulle struggle gevoer onder die waan dat die Britte die Swartes sogenaamd wil bevry. Hulle het nie besef dat die Britte hulle bloot gebruik om die Afrikanervolk te vernietig nie. Nou moet hulle net nie aan die huil gaan as die Britte se holistiese imperialisme die Swart volke se taal en bestaanswyse (verkeerdelik kultuur genoem) aanval nie. Presies die teenoorgestelde as wat die Afrikaner se benadering veral sedert 1700 was – dit wat in die vorige twee eeue geleidelik tot ‘n vaste samelewingspatroon ontwikkel het en uiteindelik onder die naam apartheid en afsonderlike ontwikkeling ‘n doelgerigte beleid geword het.