ARM(E) STUDENTE

E. Van Nantes

Met gister, 21 Oktober 2015, deur studente-liggame verklaar as die “Nasionale Dag van Optrede”, is dit waarskynlik dat ieder en elk iets rondom hierdie onderwerp te sê sal hê.

So sal studente en hul ouers bes moontlik die dag ondersteun indien dit tot gevolg sou hê dat onderrigkostes verminder word, terwyl Dr. Lem weer ‘n kompromie van 6% aanbeveel ten einde gemoedere te kalmeer en ander weer net eenvoudig in totale verwonderdering die hele affêre staan en gade slaan.

Aangesien skrywer tans geen belang by enige universiteit het nie, bevind hy homself in laasgenoemde groep en staan hy eintlik apaties teenoor die hele aangeleentheid. Die verwonderingselement is daarop gebaseer dat skrywer nie kan verstaan hoe studente hulle gedurende hierdie tyd van die jaar (bloktyd) kan besig hou met die onderrigkostes vir die volgende akademiese jaar, terwyl hierdie akademiese jaar nog nie eens afgehandel is nie.

Die verdere feit dat verskeie studente bes moontlik nie suksesvol gaan wees met die voltooiing van hierdie jaar nie, en derhalwe nie volgende jaar eens op universiteit behoort te wees nie, maak hierdie tydstip waarop “opgetree” word, net meer vreemd.

Studente het hierdie jaar by verskeie geleenthede die voorblaaie met hul uitsonderlike akademese prestasies gehaal. Dink maar aan die uiters suksesvolle voltooiing van “standbeeld-skending-in-die-praktyk”, die “open-Stellenbosch-beweging-in-aksie” en dan natuurlik die “onaanvaarbare taalbeleid : gevorderd” waarvan ons die wortels sover as die 60’s kan terugspoor. Voorwaar hoogtepunte, wat op die CV van elke student, wat sy sout werd is, behoort te pryk. Die toegevoegde waarde deur hierdie studente, so onbaatsugtig gelewer aan die res van die bevolking, is eenvoudig onberekenbaar!

Dit is dus met skok dat skrywer daarvan kennis neem dat die Parlement onderskeidelik kon verklaar dat “high educational costs is only a perception” en “If you dont like these costs,  ...or you can simply leave this university” ... jammer, verkeerd aangepaste aanhalings, maar helaas, indien dit van toepassing kon wees op misdaad wat met lewensverlies gepaard gaan, kan dit net sowel ook van toepassing wees op “studente”!

Dit is duidelik dat die “studente” ‘n sosiale politieke bestel, waar alles gratis aan hulle verskaf word, najaag. Wat die hele aangeleentheid net verder lagwekkend maak, is dat ons met ‘n werkloosheidskoers diep in die 20% sit, wat beteken dat hierdie gegradueerdes hulle in die toekoms met takies in en om hul eie huise gaan besig hou. Skep maar eers die werksgeleenthede en druk dan die waardevolle studente deur die worsmeul om in daardie behoeftes van die mark te voorsien want op hierdie tydstip kos hulle die belastingbetaler se geld...  maar dit is net my siening.